Etablerer pool for å styrke styrearbeidet

I april tok Henriette Tyldum over som leder for Styreutvikling Romerike. Nå ønsker hun å spisse virksomheten enda tydeligere mot styrearbeid i bedriftene.

– Våre frokostmøter vil i langt større grad dreie seg om styrearbeid og relaterte temaer, sier daglig leder Henriette Tyldum i Styreutvikling Romerike.
– Våre frokostmøter vil i langt større grad dreie seg om styrearbeid og relaterte temaer, sier daglig leder Henriette Tyldum i Styreutvikling Romerike.

Styreutvikling Romerike har vært i gang siden 2008 og ble etablert for å øke kompetansen i bedriftenes styrer på Romerike. I april tok Henriette Tyldum over som leder, og nå ønsker hun å spisse organisasjonens virksomhet enda tydeligere mot styrearbeidet i bedriftene.

Dette ønskes gjort ved at temaene i foredragene blir mer spesifikt rettet mot styrets arbeidsoppgaver.

– Samtidig vil vi invitere enkeltbedrifter til konkret å fortelle hvordan de har lagt opp sitt styrearbeid i sine bedrifter. På denne måten får man konkrete eksempler på hvordan styrearbeid kan innrettes utfra et lokalt perspektiv, sier Tyldum.

Oppretter styrepool

Samtidig skal Styreutvikling Romerike fortsette kursvirksomheten som alltid har fått gode tilbakemeldinger. Det er viktig at styremedlemmer kjenner de formelle regler i aksjeloven og dermed hvilke formelle krav som blir stilt til et bedriftsstyre. Dette er også viktig med tanke på reglene om styreansvar.

– For at bedriftene lettere skal finne frem til, for dem, egnede styrekandidater vil vi opprette en styrepool. Her vil man kunne finne ut hvilken bakgrunn og kompetanse den enkelte deltaker har. Deltakelse i poolen er for de som er interesserte i å delta i styrearbeid, og som derigjennom stiller seg åpen for å vurdere tilbud om deltakelse i ulike styrer.

Vil samle Romerike

Tyldum, som selv har lang erfaring fra både lederstillinger og styrearbeid, understreker at de aller fleste små- og mellomstore bedrifter trenger å se over sin kompetanse i styret. Som gründer eller bedriftseier bør man gå gjennom styresammensetningen.

– Vi har så langt vært dominert av virksomheter i Lillestrøm, men vi ønsker å tiltrekke oss medlemsbedrifter fra hele Romerike. Det skjer mye i regionen, og mange små- og mellomstore bedrifter vil ha nytte av et medlemskap hos oss. De som er interessert i dette kan både finne informasjon på hjemmesiden vår eller de kan ringe meg direkte, sier Henriette Tyldum i Styreutvikling Romerike.


Bankseminar ble startskuddet

Ideen om å starte Styreutvikling Romerike kom frem under et seminar i regi av Nordea høsten 2008.

Finanskrisen var i full oppblomstring, og seminaret gikk ut på å belyse hvilke utfordringer det lokale næringsliv på Romerike ville bli stilt overfor som en konsekvens av store finansielle endringer, fremtidig teknologisk utvikling og endrede markedsforhold.

På seminaret ble stilt spørsmål om hvor viktig det var for den enkelte bedrift å ha et kompetent styre i en utfordrende tid. Behovet ble bekreftet av banken som påpekte at et kompetent styre ville telle positivt i dens vurdering av muligheten til ytterligere finansiering av en virksomhet.

Strengere krav

Revisjonsfirmaet BDO bekreftet bankens uttalelse. De så behovet for at bedriftene skulle skjerpe sine regnskaps- og rapportrutiner. Dette innebar strengere krav til årsbudsjett, likviditetsbudsjett og ikke minst kontroll med de løpende kostnader. Det ble fastslått at bedriftens styre har et overordnet ansvar for at disse arbeidsoppgaver blir utført på en kvalitativt riktig måte.

Kompetanseutvikling

Gjennom å stifte Styreutvikling Romerike ønsket man å bidra til å fremme bedriftenes motivasjon for å rekruttere og skolere sine styremedlemmer på slik måte at de kunne bety en betydelig kompetansetilførsel for bedriften. Dette ønsket man å fremme gjennom å holde frokostmøter med interessante foredragsholdere og arrangere kurs i reglene omkring styrearbeid. På denne måten ville man både utvikle kompetanse og motivasjon for å fremme styrearbeidet, samtidig som Styreutvikling Romerike ville bli et forum for nettverksbygging bedriftene imellom.

Nye og gamle medlemmer

Styreutvikling Romerike har nå eksistert i 11 år, og har avholdt anslagsvis 50 slike frokost­arrangementer med et bredt spekter av temaer i foredragene. Samlet oppmøte antas å ligge på omkring 2.500 personer. Gjennom årene har det vært en betydelig utveksling av deltakere slik at man stadig har truffet nye bedrifter og ledere. Samtidig er det flere personer og bedrifter som har vært medlemmer gjennom alle år, fordi de så og fortsatt ser nytten av det.


Styreutvikling Romerike

Storgt. 36
2000 Lillestrøm

936 04 592

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

www.styreutviklingromerike.noKlikk en emneknagg for å lese mer: