Klar til innsats for næringslivet

Unikom Fredrikstad har en produksjonsavdeling som har spesialisert seg på alt innen metallforming, som rørbøying, manuell - og robotsveis, knekking og stansing.Ingress

F.v.: Jan Erik Olausen, fagansvarlig lager og logistikk; Christin Olsen, daglig leder; Kathrin Jelsness, regnskap og administrasjonsansvarlig; Terje Eriksen, fagansvarlig produksjon; Karine Magnussen Nymark, fagansvarlig AFT; Sidsel Stangeland, fagansvarlig oppsirkulering. (Foto: Per-Kr. Aasen)

Unikom Fredrikstad har en produksjonsavdeling som har spesialisert seg på alt innen metallforming, som rørbøying, manuell - og robotsveis, knekking og stansing. - Vi er svært konkurransedyktige, men vi tror ikke næringslivet i distriktet er klar over alt vi kan tilby, sier daglig leder Christin Olsen.

Olsen tok over som daglig leder for ni måneder siden, og har alltid vært opptatt av å hjelpe de som strever med å passe inn i arbeidslivet. Før hun overtok sjefsstolen hos Unikom jobbet hun ved Cafe Hanco, et skoletilbud for ungdom som ikke mestrer den vanlige skolehverdagen. Siden 1965 har Unikom i Fredrikstad hjulpet folk som står utenfor arbeidslivet. Sentralt i arbeidet står tanken om at alle mennesker trenger å kjenne tilhørighet.

- Jeg er en lagspiller og har alltid vært opptatt av å bruke fellesskapet som ressurs for personlig utvikling. På Unikom er vi opptatt av å spille hverandre gode, det er den røde tråden gjennom alle avdelingene våre, sier Olsen.

Bærekraft og miljø

Unikom er opptatt av bærekraft. Unikom Oppsirkulering jobber med produksjon av vesker og bager som lages av utrangerte redningsdrakter. Gjennom et langt samarbeid med Hansen Protection, får avdelingen tilgang til råmaterialer. Vi ser stadig etter nye materialer, der vi kan redesigne å skape nye bærekraftige produkter, sier fagansvarlig Sidsel Stangeland.

Vi ønsker å gi ungdommen muligheter, gjennom tett oppfølging ser vi på motivasjon, fremfor karakterer.  Vi legger stor vekt på relasjonsbygging, det handler om å bli sett, respektert og anerkjent for den man er. Dette tror vi er oppskriften på å lykkes med de sårbare ungdommene i samfunnet, sier Stangeland.

«Sirkulær produksjon» er sentral i de nye læreplanene. Unikom er en god arena for å lære seg et bærekraftig yrke, sier Stangeland.

Ønsker flere oppdrag

Vi satser ekstra hardt på å presentere oss for nye samarbeidspartnere, sier Olsen. Hun legger til at de produserer for det meste for møbelbransjen, som i dag befinner seg i et sårbart marked pga omstendighetene hjemme og i Europa.

Vi ønsker oss kunder fra flere bransjer som gir oss jevn ordreinngang gjennom hele året.

Gode resultater på AFT

NAV har som krav at minst 50 prosent av jobbsøkerne skal formidles til jobb eller utdanning. I dag ligger vi ganske nøyaktig på målkravet, vi har ambisjoner om å klare å formidle enda flere før året er omme. I 2021 formidlet vi 58 prosent til jobb eller utdanning, våre ambisjoner er å oppnå det samme eller mer i år, sier Karine Nymark, fagansvarlig for AFT.

 


Unikom AS

  Råbekksvingen 9, 1617 Fredrikstad

  69 35 58 00

  www.unikom.no

{/show}