– Klimavennlige løsninger gir konkurransekraft

Å levere klimavennlige løsninger, er lik å levere på konkurransekraft. Alle vil bli berørt ved tap av biologisk mangfold, og alle vil bli berørt av krav fra myndigheter, forretningspartnere og forbrukere.

- Det handler om å styrke og dele kunnskapen vår ytterligere, og bidra til å gjøre oss enda bedre rustet til å møte både krav og muligheter som vil komme, sier Hege Bongard.

Klima og bærekraft har blitt en naturlig del av å levere ansvarlig. I dag etablerer bedrifter egne avdelinger eller bærekraftsansvarlige, men om noen år kan slike begreper være faset ut. Kunnskapen må tilegnes hos økonomene, HR, ingeniørene og så videre, og være et tankesett i hele bedriften. For eksempel på lik linje med innovasjon, dersom innovasjon er ansett som viktig for bedriftenes konkurransekraft.

Viktig for bedriftene

Næringsforeningen i Fredrikstad har mer enn 550 medlemmer og har valgt å bli en del av Klimapartnere Viken av flere grunner.

- Det skjer mye, spesielt på regulatoriske krav både nasjonalt og fra EU, i tillegg til at det følger med muligheter og nye gode løsninger. Totalt sett er det krevende å henge med på alt. Når det ble etablert en organisasjon som tar ansvar for å sette partnere sammen slik at man kan dele kunnskap og dessuten følge opp regelverk som kommer, var det en naturlig for oss å bli med. Det er viktig for å vise at dette også er viktig for bedriftene, men så er det bedriftene selv som må ta det videre i egen forretningsmodell, sier Bongard.

Hun legger til at mange problemstillinger kan løses på regionalt nivå og gjennom samarbeid og kompetansedeling mellom bedrifter. Hun trekker frem ombyggingen av Hanco-bygget i Fredrikstad som et godt eksempel.

– Sørlie Næringseiendom tok en sentral rolle da de inviterte med seg underleverandører på kompetanseutvikling i forbindelse med utviklingen av bygget til såkalt Breeam-in-use-standard. Det er jo slik det bør gjøres for å styrke kunnskapen i hele verdikjeden, og til slutt levere det kundene vil ha – og verden trenger.

Rammebetingelsene må henge med

Næringsforeningen er opptatt av at lover og regelverk må tilpasses de tiltak og investeringer i klimatiltak som næringslivet etterspør eller planlegger. I dag kan gode initiativ og prosjekter fra næringslivet hindres av et regelverk som ikke er tilpasset bærekraftige løsninger.

– Dette ser ut til å bli tatt på alvor, både klima- og miljøminister, næringsminister og justisminister er alle koblet på og tilsynelatende samlet. Dét sier også noe om hvor omfattende dette er, og samtidig at bærekraft og næringsutvikling henger tett sammen. Ett eksempel på en barriere er at energiproduksjon fra bygg ikke kan deles mellom ulike gård- og bruksnummer.

– En annen barriere er brukthandelsloven. Begge disse er oppe til vurdering nå, og forhåpentligvis snart justert slik at det gis næringslivet bedre muligheter for å levere klimasmart. Nå gjelder det bare å få opp tempoet. Men vi opplever at det er få som er motvillige, både fra offentlig og privat sektor.

Bærekraft er på agendaen i bransjenettverkene etablert under paraplyen til Fredrikstad Næringsforening, men nå skal det også etableres et eget nettverk for bærekraft, etter ønske fra medlemmene.


Fredrikstad Næringsforening

  Nygaardsgata 16, 1606 Fredrikstad
  69 33 00 00
  www.fredrikstad-nf.no

{/show}