Langt flere i «gradert» jobb

SARPSBORG: "Hedmarksmodellen" virker i Østfold også.

7. september i fjor iverksatte NAV Østfold den såkalte Hedmarksmodellen. Bare noen måneder senere har langt flere gått fra 100 prosent sykemeldt til gradert sykemelding.

- Vi satte oss et hårete mål, og er litt stolte nå at vi allerede har nådd målet. Vi har nå 47 prosent graderte sykemeldinger, og det er veldig bra. Men vi gir oss ikke der, sier avdelingsdirektør for NAV Arbeidssenter i Østfold, Per Ivar Clementsen.

Hedmarksmodellen går ut på at det stilles krav til aktivitet og tilrettelegging på arbeidsplassen etter åtte ukers sykemelding. NAV Arbeidslivsenter jobber mot arbeidsgiverne og leger.

47 prosent gradert

- NAV-kontorene har sett på over 2.000 sykemeldinger som passerer åtte uker og stiller spørsmålet: Kan vedkommende være noe på jobb? Både arbeidsgiverne vi er i dialog med og legene har gjort en kjempejobb. At vi har fått 47 prosent over på graderte sykemeldinger må vi kalle en suksess, smiler Clementsen.

Resultatene er oppsiktsvekkende gode, og Clementsen presiserer at det ikke er gjort andre endringer enn at NAV praktiserer loven, at det settes stort fokus på aktivitetskravet og at aktørene ansvarlig gjøres.

- Loven er ikke endret, men vi har nå satt søkelyset på at det lønner seg å være på jobb. Vi går på arbeidsgiver og kjører opplæring, kurs og seminarer og forteller om hvor viktig det er å holde folk i jobb.

Helse er god økonomi

Arbeidsgiver har i dag plikt til å tilrettelegge arbeidsplassen for sykemeldte. Clementsen understreker at graderte sykemeldinger ikke er for å senke utbetalingene fra NAV, men for å holde folk i aktivitet på jobb. 

- Dette er helsefremmende tiltak, men god helse er også god økonomi. Veldig mange av dagens langtidssykemeldte lider av muskel- og skjelettplager og vi mener det er mulig å tilrettelegge bedre for denne gruppen. Nå ser vi at det er mulig, og vi ser også at det er fordeler for alle parter å ha folk i jobb, sier Per Ivar Clementsen.