Løser konflikter uten tapere

NARINGSLIV.NO: Øivind Lunde i Løsningsorientert har spesialisert seg på å løse konflikter både privat og på arbeidsplassen.

Øivind Lunde i Løsningsorientert.no kommer gjerne inn i helt fastlåste konflikter og løser dem utenfor rettsapparatet.

- I en konflikt som havner hos advokater eller meklere finnes det ofte ingen vinnere, bare to tapere. Det er viktig å samarbeide seg frem til en løsning der begge parter kan gå ut med hevet hode, sier Øivind Lunde som driver Løsningsorientert.no

- Det finnes en løsning på enhver fastlåst konflikt, men det hender man må gå utenfor boksen for å se den. Har man en situasjon på jobben, der det er vanskelig å bli enig eller få forståelse for den andres standpunkt, er det ingen god løsning å kontakte advokater. Da handler det bare om å vinne for den ene parten og man ender opp med å rette krav mot hverandre. Vår målsetting er å skape harmoni og gode samarbeidsforhold etter at konflikten er løst. Da kan ikke den ene parten sitte igjen som taper, sier Øivind Lunde.

Bred erfaring

Mannen bak Løsningsorientert.no har bakgrunn fra en rekke stilinger i offentlige og private virksomheter. Han har vært økonomisjef i flere kommuner og bedrifter, har fortid som kommunekasserer, foreleser ved Høgskolen i Østfold og soussjef i bank.

- I tillegg har jeg jobbet som frilansjournalist, bilselger, fotograf, eiendomsutvikler og har hatt en rekke styreverv i bedrifter og organisasjoner. Det betyr at jeg har måtte en rekke mennesketyper, har lært meg mye om hva vi synes er viktig og hva vi kan gi slipp på i forhandlinger, noe som har kommet til nytte i arbeidet med konfliktløsninger, sier Lunde.

Aldri meklingsmøter

Ved en konflikt på arbeidsplassen mellom to kolleger kan det være uheldig å legge «dommerfunksjonen» til arbeidsgiver. Det er viktig å finne varige løsninger, spesielt på en arbeidsplass der man skal fungere side ved side i mange år.

- Vi oppnår ofte enighet gjennom kommunikasjon og ved å se sakene fra nye vinkler. Vi har ingen forutinntatte meninger om noen av partene når vi trer inn i en konflikt. Vi har heller aldri meklingsrunder, men møter alltid kun én av partene om gangen. Ofte kommer partene selv frem med forslag til løsninger når man slipper å bli konfrontert med hverandres krav.

Løser alle saker

Øivind Lunde har vært gjennom flere konflikter i arbeidslivet allerede og alle har resultert i løsning.

- Vi er så sikre på at vår metode fungerer at vi tilbyr «no cure – no pay», det vil si at vi ikke tar betalt hvis vi ikke klarer å løse konflikten til alles tilfredshet.