Mange ville lære om nytt EU-direktiv

FREDRIKSTAD: Det er knyttet spenning til hvordan personverndirektivet vil slå ut i praksis når det trer i kraft i mai 2018. Certego arrangerte miniseminar.

Certego tilbyr komplette sikkerhetsløsninger, men også gode, gammeldagse låssmedtjenester. F.v.: Montasjekoordinator Tom Roger Ulriksen, butikk- og lagermedarbeider Bente Olafsen og avdelingsleder Jan Grimsrud.

Det er knyttet spenning til hvordan EUs såkalte personverndirektiv vil slå ut i praksis når det trer i kraft i mai. Nylig arrangerte Certego Østfold et miniseminar for kundene sine, hvor sentrale deler av direktivet ble gjennomgått. Avdelingsleder Jan Grimsrud var godt fornøyd med responsen fra kundene sine.

- Det er ikke ofte vi får samlet så mange kunder på ett brett og tilbakemeldingene tyder på at seminaret ble opplevd som nyttig - både når det gjelder det faglige, men også at man får en møteplass på tvers av bransjer og bedrifter, sier Grimsrud, som har kunder fra både offentlig og privat sektor.

Når det gjelder det nye EU direktivet føler han seg trygg på at de fleste bedriftene har lite å frykte.

- Så lenge man holder seg innenfor Datatilsynets regler og forskrifter er man veldig godt rustet til å imøtekomme de nye kravene, som enkelt forklart handler om at arbeidsgiverne må ha full kontroll på alle data som lagres om de ansatte.

- Det handler blant annet om at ansatte som slutter har krav på å få slettet alle lagrede opplysninger. Det har nok ikke alltid vært like lett å imøtekomme. Det er rett og slett voldsomt mye data som samles inn om ansatte. Alt fra personalmappen til den ansattes bevegelser i arbeidstiden. Nå er alle arbeidsgivere nødt til å ha gode rutiner for håndteringen av disse dataene.

Tradisjonsrik bedrift

Certego er et relativt nytt navn i den norske sikkerhetsbransjen, men bak navnet skjuler det seg aner fra industriell låsvirksomhet som ble etablert for 150 år siden. Selskapet er en del av ASSA Abloy-konsernet.

- Dermed har vi solide eiere med enorm kompetanse innenfor sikkerhetsprodukter og sikkerhetsløsninger, sier Grimsrud, som er avdelingsleder for Certegos avdeling i Fredrikstad.

- Mange kjenner oss nok som Låsgruppen. Det er ikke mer enn et par år siden vi skiftet navn til Certego. Med det har vi gått fra å være en tradisjonell låsesmed til en komplett sikkerhetsleverandør, sier Grimsrud, som selv har lang fartstid fra ulike aktører i bransjen.

I Certego har han endelig kommet til en bedrift som leverer helhetlige sikkerhetsløsninger og som er i stand til å løse alle problemer kundene måtte støte på.

- Ettersom vi leverer hele dørmiljøet til kunden, det vi si alt fra lås til adgangskontroll, tar oss av alle problemer kunden måtte støte på. Det er tilfredsstillende for en sikkerhetsmann, smiler Grimsrud

Helhetlige løsninger

Gjennom andre selskaper i ASSA Abloy-konsernet har Certego tilgang til bransjeledende sikkerhetsløsninger for både bedrifts- og privatmarkedet. For sistnevnte gruppe holder det ofte med en dørlås med kode, mens bedriftsmarkedet kan boltre seg i svært sofistikerte, men samtidig brukervennlige løsninger.

- Vi tilbyr for eksempel software-løsningen Nexus Prime som opererer «på toppen» av eksisterende sikkerhetssystem. I praksis betyr det at man ikke trenger å skifte en eneste kortleser eller dørlås når man utvider bygningsmassen. Systemet går hånd i hånd med alle systemer som er på markedet og dermed gir det kunden en helt ny mulighet til å velge sine leverandører, sier Grimsrud.

- Tidligere måtte man kaste ut hele systemet når man skulle bytte leverandør. Med Nexus Prime trenger man ikke å sette opp et helt nytt system i eksisterende bygningsmasse. Her legger man bare til de nye komponentene man trenger, sier Grimsrud.

Han nevner også avanserte nøkkelskap som til enhver tid har full kontroll på hvilke nøkler den ansatte har tilgang til og som varsler når en nøkkel ikke blir returnert i tide.

- Dette skapet er rett og slett genialt. Ikke bare gir det en unik oversikt og kontroll for arbeidsgiver. Det er også en trygghet for den ansatte. Det forstår nok alle som har reist hjem fra jobb uten å henge tilbake nøkkelen etter seg. Nå får man en varsling på telefonen om nøkkelen ikke er tilbake i skapet før man avslutter arbeidsdagen sin. Den ansatte logger seg inn med pinkoder eller adgangskort og at skapet kun frigir nøkler den ansatte skal ha tilgang til. Selv om vi etterhvert har gått fra å bare være låsesmed til å bli en komplett leverandør av avanserte sikkerhetssystemer er det viktig for oss å understreke at vi for alltid skal tilby låsesmedtjenester - i alle fall så lenge det er mekanikk i dørene, sier Grimsrud.