Med selvutvikling og ledelse i fokus

HALDEN: Ethos Academy tilbyr lederutvikling og organisasjonsutvikling med fokus på selvutvikling. Det er der det hele starter.

Ethos Academy holder kurs og hele utdanningsløp i sine lokaler sentralt i Halden.

Ethos Academy i Halden tilbyr lederutvikling og organisasjonsutvikling. Fokus ligger hele tiden på selvutvikling. Det er der det hele starter.

Siden 2010 har John Tolmie og Solveig Rådahl drevet Ethos Academy, med hele Østfold som arbeidsfelt. De jobber mot alle bransjer, det offentlige og det private næringsliv.

- Vi skiller oss ut i forhold til mange andre som driver med organisasjonsutvikling i det at vi fokuserer på personlig flyt og selvledelse. For å være en god leder, må du være en god rollemodell, ha orden både i arbeidslivet og i privatlivet, og vite hvordan man kan håndtere sin egen energi, både psykologisk og fysiologisk. Har man det ikke bra selv, smitter det over både på de ansatte og på bedriften som helhet, forklarer Tolmie.

Han har mange år som leder bak seg, i tillegg til å være NLP Master Trainer og Master Coach.

Skreddersyr løsninger

Det er store utfordringer for ledere i dagens næringsliv. Stress, begrenset kommunikasjonsflyt, manglende endringsvilje, høyt sykefravær og dårlig motivasjon er stadige temaer i bedrifter og institusjoner.

- Vi har bidratt til vekst og utvikling av over 30.000 medarbeidere og ledere i internasjonale, nasjonale, regionale, og lokale bedrifter og institusjoner. Vi skreddersyr løsninger for hver bedrift, etter først å ha gjennomgått en kartleggingsprosess. Vi gjør leder-coaching, én-til-én-samtaler, "teamflow" og jobber med bedriftens kollektive intelligens. Dette er ofte et pågående prosjekt over en lengre tidsperiode, der vi setter i gang noen prosesser for så å komme tilbake etter en tid og vurderer resultater og foreslår tiltak og løsninger, fortsetter Solveig Rådahl.

Hun har mange år som spesialpedagog og bedriftsrådgiver bak seg, og er Master Coach og NLP-trener.

Kurs og hele utdanningsløp

Ethos Academy tilbyr, i tillegg til konsulentvirksomhet ute i bedrifter, både kurs og fulle utdanningsløp i NLP-ledelse og -coaching.

- Vi er et lag av engasjerte mennesker som har som mål å forbedre andres liv gjennom våre undervisningstjenester, utdannelser og kurs. Våre tjenester er for private og bedrifter som søker utvikling og forandring for å sikre best mulige resultater på alle nivåer. Mange av de vi først jobber med ute i bedriftene, kommer senere tilbake til oss for videre kurs og utdannelse her på huset, avslutter Tolmie.

Nevrolingvistisk programmering (NLP) er en alternativ tilnærming til kommunikasjon, personlig utvikling og psykoterapi som ble utviklet i 1970 av Richard Bandler og John Grinder i California.