På plass for koronarammede virksomheter

I midten av mars endret hverdagen seg for store deler av samfunns- og næringslivet i Norge – også i Østfold og Follo. Med rundt 3.000 kunder i regionen har BDO sittet tett på utviklingen.

BDO har kontorer i flere av Østfold-byene. Her på det flotte området Verket i Moss, som blir en helt ny bydel. Trine Lorentzen og Klaus Hagerupsen Hansen.
BDO har kontorer i flere av Østfold-byene. Her på det flotte området Verket i Moss, som blir en helt ny bydel. Trine Lorentzen og Klaus Hagerupsen Hansen.

I midten av mars endret hverdagen seg for store deler av samfunns- og næringslivet i Norge – også i Østfold og Follo. Med rundt 3.000 kunder i regionen har BDO sittet tett på utviklingen.

– Vi snakket med de første kundene allerede 12. mars. Siden da har vår viktigste jobb vært å hjelpe dem å håndtere en helt ny situasjon. Og jobben er langt fra over, sier Trine A. Lorentzen, advokat og partner i BDO i Østfold/Follo.

BDO er et internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. I Norge teller BDO over 1.700 ansatte fordelt på mer enn 70 kontorer over hele landet. I Østfold og Follo holder BDO til i Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Ørje, Askim og Ski. 

Hjelp på flere fronter 

– Denne våren har mange av kundene våre vært i en akutt unntakstilstand. Det har vært «alle mann til pumpene». Ikke bare hos dem, men også hos oss. Vi så fort at for å kunne hjelpe kundene våre godt og raskt, måtte vi angripe behovene de hadde med kompetanse fra flere av våre fagområder, sier Trine.

– Koronakrisen har derfor gjort noe med hvordan BDO jobber på tvers, både av geografi og fag, mener hun. 

Klaus Hansen, kollega og leder av rådgivningsavdelingen i regionen, utdyper:

– For mange virksomheter har denne våren rett og slett handlet om å overleve og å sikre videre drift. Det har ikke bare omfattet permitteringer og de ulike kompensjonsordningene, men også det å få kontroll på likviditet og lønnsomhet – nå og framover. Vi har også vært en viktig sparringspartner for daglig leder, i en periode hvor han eller hun har måttet håndtere enorme mengder med ny informasjon. For å gjøre dette på en god måte har vi spilt på kompetanse fra både advokater, økonomer og til og med teknologer i BDO. 

Ny fase, nye behov

Når vi skriver september, er deler av samfunns- og næringslivet i ferd med å få hodet over vannet. Samtidig er det både bransjer og enkeltvirksomheter som sliter. Det hersker dessuten fortsatt stor usikkerhet rundt hva de neste månedene, og kanskje til og med årene, vil bringe. BDO ser at kundene fortsatt trenger mye hjelp til å håndtere situasjonen, men at behovene gradvis endrer seg. 

– For noen handler det fortsatt om overlevelse, særlig etter at kontantstøtten for bedrifter opphørte 1. september. Andre vil ha hjelp til å rigge seg slik at de er bedre rustet til å håndtere den nye hverdagen, preget av fortsatt usikkerhet og digital avhengighet. Her hjelper vi for eksempel til med å sette opp bedre systemer for økonomistyring eller kartlegge hva slags kompetanse virksomheten behøver fremover, sier Klaus. 

Trine mener måten BDO jobbet på i de intense vårmånedene bærer frukter, også nå.

– Vi har tatt med oss den tverrfaglige måten å tenke på og vi trekker nesten daglig på spisskompetanse som sitter på BDO-kontorer rundt om i landet. Samtidig gjør vi det mulig for kundene våre å forholde seg til sin faste, lokale rådgiver, om de foretrekker det, forklarer hun. 

Det er viktig, mener Klaus.

– Tilbakemeldingene vi får tyder på at mange er veldig fornøyde med at de har kunnet ringe sin faste regnskapsfører eller revisor i BDO, samtidig som de vet at han eller hun kan trekke inn andre eksperter i BDO på kort varsel, om det er det som skal til. Vi opplevde at vi kunne være til god hjelp i den første delen av krisen. Nå skal vi hjelpe virksomhetene videre, hjelpe dem å ta gode valg og se fremover. Det kan være ensomt å være bedriftsleder. Da er det godt å ha en uavhengig sparringspartner med kompetanse og erfaring, sier han.

Det er slett ikke sikkert det er storutrykking som skal til. 

– Noen ganger er det viktigste rett og slett å ha noen å prate med, å sortere tankene litt, sier Trine.

–Vi er her for det også.


Slik håndterer du best koronasituasjonen

Koronakrisen vil påvirke norsk nærings- og samfunnsliv i lang tid fremover. Ulike virksomheter rammes forskjellig, men alle har det til felles at de må håndtere en ny situasjon.

Det viktigste du som virksomhetsleder eller -eier gjør er å få oversikt over situasjonen og konsentrere oppmerksomheten mot rett ting til rett tid. 

– I den første delen av krisehåndteringen handler det om å håndtere de umiddelbare og akutte situasjonene som oppstår. Her bør du blant annet fokusere på:

  • Å sikre god kommunikasjon med organisasjonen og at alle medarbeidere håndteres på en god måte, samt passe på at du har på plass det som nå oppleves som kritisk kompetanse 
  • Å få oversikt over den økonomiske situasjonen og egen verdikjede. Ta nødvendige akutte grep for å sikre videre drift 
  • Å få oversikt over gjeldende lover og regler knyttet til blant annet regnskap og rapportering, arbeidsforhold og skatt- og avgift, inkludert myndighetens tiltakspakker

– Etter hvert som du begynner å få oversikt over økonomi og drift og har tatt nødvendige akutte grep, kan du skifte fokuset vekk fra ren krisehåndtering. Da handler det om å finne mer bærekraftige og langsiktige løsninger for den nye normalen og bygge en mer robust og tilpasningsdyktig virksomhet. Her er det viktig å:

  • ... sikre at medarbeidere har en arbeidssituasjon som fungerer også på lengre sikt, og at du har på plass rett kompetanse gitt «den nye normalen»
  • ... se hvordan du kan drive og organisere virksomheten på en måte som gjør deg mindre sårbar og mer effektiv. Har du kontroll på likviditet og lønnsomhet framover? Hva med leverandørkjeder eller avtaler og kontrakter? 
  • ... holde tritt med fortsatte endringer i regelverk og samtidig kartlegge hvordan dette og/eller ulike offentlige finansieringsordninger kan gi deg handlingsrom 

– Når, eller hvis, du igjen begynner å få overskudd til å tenke lenger fremover kan du benytte erfaringene koronasituasjonen har gitt deg til å tilpasse virksomheten ytterligere – for både nåtid og fremtid. Her handler det om å identifisere, skape og realisere muligheter og oppsider. 

– Noe av det smarteste du gjør her er å tørre å tenke utvikling! Få oversikt over viktige trender og ulike framtidsscenarier. Se på hvordan du kan videreutvikle for eksempel forretningsmodeller, organisasjon eller selskapsstruktur på en slik måte at jeg er godt rigget for fremtiden?

– Viktigst av alt, uansett hvilken fase du er i: Ingen er best alene. Søk hjelp og spill på dem du har rundt deg, enten i egen organisasjon og styre eller i nettverket ditt. Bruk de rådgiverne du allerede har et forhold til, som for eksempel revisor, advokat eller regnskapsfører – eller finn en ny rådgiver du stoler på. 

– Hvis du vil snakke med Klaus, Trine, eller noen andre av våre flinke rådgivere, ta kontakt med oss i BDO, så hjelper vi deg! Ta kontakt på mail Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller på telefon 69 20 45 00, sier de.


Lynrask tverrfaglig akuttberedskap ved starten av pandemien

Da Norge stengte trommet BDO sammen en ekspertgruppe og kunne etter få dager guide sine bedriftskunder gjennom jungelen av nye lover og regler, ordninger for kompensasjon og permitteringer.

Statsminister Erna Solberg gikk på talerstolen 12. mars og praktisk talt stengte Norge. Alle holdt pusten, ikke minst bedriftsledere. Ingen hadde erfaring på området, og hvilke konsekvenser dette ville ha.

– Solberg gikk på talerstolen en torsdag, og samme søndag hadde vi i BDO laget en akuttberedskap etter å ha trommet sammen et tverrfaglig team av økonomer, jurister og teknikere. Vårt kontor ble en del av selve beredskapssentralen, med en egen koronatelefon, der bedrifter kunne søke råd, forklarer Klaus Hagerupsen Hansen, leder for rådgivning i BDO Østfold/Follo.

Han startet i februar i år, og fikk virkelig en brå start.

Fragmentert info og stadige endringer

Selv for ekspertene i BDO var det store utfordringer. Det kom endrede permitteringsregler, ulike  tiltakspakker og kompensasjonsordninger for næringslivet, informasjonen var fragmentert og for mange, veldig forvirrende. Mange bedrifter, som frisøren, restauranten og treningssenteret på hjørnet, hadde blitt stengt på dagen. 

– Stor ros til myndighetene for å være så raske og få i gang forskjellige tiltak. Men mange var i panikk og trengte raskt råd. Vi satt sammen et nasjonalt team, med 7–8 eksperter hvorav tre hørte til her lokalt. Vi samlet kunnskapen vi hadde fra alle typer bedrifter vi vanligvis hjelper og lagde en modell som tok høyde for deres problemstillinger, fortsetter Trine Lorentzen, advokat og partner i BDO Østfold.

Webinarer og rådgivning

Modellen som ble laget var såpass fleksibel at den passet for de fleste bransjer, og gjorde jobben enklere for BDOs regnskapsmedarbeidere og revisorer som skulle bistå sine bedrifter med hjelp og råd.

– Ledere opplevde nok særlig den første tiden som ubehagelig og usikker, og satt pris på å ha en sparringspartner og rådgiver midt i dette. Informasjonsbehovet var stort, og vi var raskt i gang med å holde webinarer for opp mot 7–800 tilhørere av gangen, der vi forklarte om permisjons- og kompensasjonsordninger og andre temaer som mange hadde spørsmål rundt, legger Hansen til.

Hjelp i både krise og i hverdag

Selv har Lorentzen lært mye i denne perioden. Mye av det fra spørsmål som har kommet fra bedriftene de bistår, og selvfølgelig fra en periode ingen hadde erfaring om, men måtte lære av underveis. 

– Det har vært veldig interessant å jobbe med. Et så ferskt lovverk som endret seg nærmest fra dag til dag. I begynnelsen var vi bedriftenes livbøye, nå handler det mer om hvordan bedriftene skal takle dette videre inn i den nye hverdagen, men også neste steg: Se mulighetene fremover. Planlegge for fremtiden. Her vil svarene være forskjellige, avhengig av bransje og bedrift.

– Den digitale læringskurven har vært bratt; kanskje noen satser på færre reiser og mer digitale løsninger? Vi tror vi var til god hjelp i den første krisen, og tror vi kan være til god hjelp også videre, for å ta gode valg og se fremover. Det kan være ensomt å være bedriftsleder, og godt å ha en uavhengig sparringspartner med kompetanse og erfaring, som kan bistå, sier leder for rådgivning i BDO Østfold/Follo, Klaus Hagerupsen Hansen.

{show access="Kontaktinfo"}


BDO Østfold/Follo

  Askim, Fredrikstad, Halden, Moss, Sarpsborg, Ski, Ørje

  www.bdo.no

 


Klikk en emneknagg for å lese mer: