PAS styrker satsingen innen skanning og BIM-modeller

Med bakkeskanning, luftskanning med drone, mobilskanning og/eller håndholdt skanning i høye og lave hastigheter, sørger PAS Ingeniører for nøyaktige målinger og skaper punktskyer og 3D-modeller av landskap, bygg og anlegg.

PAS har hatt oppdrag på mange kjente bygg i hele østlandsområdet. Her har de skannet og modellert Drøbak bibliotek.

Et område vi ønsker å styrke oss ytterligere på i tiden framover, forteller prosjektleder og markedskoordinator Kane Mahrofzade.

PAS ingeniører tilbyr ingeniørtjenester til privat og offentlig sektor, hovedsakelig innen bygg- og anleggsvirksomhet. Det omfatter bl.a. landmåling, 3D-skanning og modellering, BIM-koordinering, mengdeberegning og geometrisk dokumentasjon, samt byggeledelse, prosjektledelse, KU/KP og kontraktsoppfølging. Siden etableringen i 2005 har selskapet vokst jevnt både i oppdragsmengde og antall ansatte, og er i dag en foretrukket samarbeidspartner for både rådgivingsselskaper, entreprenører og byggeiere over hele Østlandet.

 Utstyr og kompetanse

Selskapet har kompetanse og utstyr til å levere ortofoto og georeferert 3D-modell av landskap og bygninger, samt lang erfaring med videre behandling av 3D-modeller til bruk i byggeprosjekter, masseberegning og annen dokumentasjon.

Kane Mahrofzade ble hentet til PAS høsten 2022, nettopp for å styrke selskapet innen skanning og 3D-modellering og utarbeidelse av BIM-modeller. Siden har de vokst med ytterligere tre ansatte med spisskompetanse og genuin interesse for prosessering og behandling av skannedata.

- Gjennom skanning sørger vi for å gi kunden et så komplett grunnlagsdata som det er mulig å få. En kompetanse som kompletterer vårt totale tilbud og gjør oss enda mer konkurransedyktige og attraktive i markedet, og vi har store vekstambisjoner.

PAS har allerede kunnet bokføre en rekke store skannejobber, mange av dem har kommet som følge av anbefalinger fra andre.

- Det vitner om at våre kunder er fornøyde med oss, noe som er den beste markedsføringen vi kan få. Nettopp høy kvalitet skal gjennomsyre alt vi foretar oss, og vi har erfarne ansatte som kan faget til fingerspissene.

Han forteller at de nå blant annet er i gang med et oppdrag på Borregaard, med skanning av bygg både innvendig og med drone for teknisk modellering.

- Det er veldig hyggelig med oppdrag i lokalområdet, og vi har et nært og godt samarbeid med Borregaard. De er tvers igjennom profesjonelle og kvalitetsbevisste, og stiller høye krav. Slike oppdragsgivere liker vi. Det gjør at vi hele tiden må prestere på øverste nivå, noe som er både skjerpende og utviklende for oss.

Skal vokse på alle områder

PAS teller i dag 14 ansatte. Et antall som vil øke jevnlig de neste årene. Vel og merke dersom de finner den rette kompetansen, forteller Mahrofzade.

- Ja, det er ønskelig å vokse på alle områder, som følge av stadig større pågang av oppdrag. Men samtidig er vi bevisste på å vokse kontrollert og sørge for at vi ikke rokker ved den høye kvaliteten vi er kjent for. I tillegg til at vi trenger en eller to BIM-teknikere, er det i første omgang kompetanse innen landmåling og stikningsledelse vi ser etter.

- Om det er noen der ute som mener de har noe å tilføre oss og vil være med på å bygge selskapet videre, er det bare å ta kontakt. Vi kan love gode betingelser og et svært godt arbeidsmiljø. Her er det både gøy og faglig utviklende å være!