Så enkelt er det å bli godkjent lærebedrift

SARPSBORG: Hundrevis av unge lærevillige er på vei ut i arbeidslivet, men mange trenger en læreplass for å bli godkjent fagarbeider.

Hans-Einar Rustøy og Kristin St.Hilaire er seksjonssjef i hhv avdelingen for inntak og livslang læring og opplæring i skole og bedrift i Østfold fylkeskommune.

Hundrevis av unge lærevillige er på vei ut i arbeidslivet, men mange trenger en læreplass for å bli godkjent fagarbeider. Ønsker du å forme dine fremtidige ansatte, bør du vurdere å ta inn en lærling ved å kontakte opplæringsavdelingen i Østfold fylkeskommune. De kan raskt svare på om du oppfyller kravene til å bli godkjent lærebedrift.

Nylig ble det som kalles Østfolds største jobbintervju arrangert på Inspiria Science Center i Sarpsborg, og ca. 90 arbeidsgivere hadde meldt seg på for å kunne møte 900 ungdommer og samtidig kartlegge hvilke muligheter som fins for å rekruttere lærlinger i nær fremtid. Gjennom såkalt "speed-dating" møtte arbeidsgivere og ungdommer hverandre og ga hverandre inntrykk som for mange vil resultere i et langvarig arbeidsforhold. For andre kan det bli et nytt intervju når det nærmer seg læretid.

- Noe av det viktigste gjennom et slikt arrangement er at mange unge får sitt første møte med en arbeidsgiver, og bedriftsledere får treffe ungdommene mens de fortsatt er elever, forteller seksjonssjef for opplæring i skole og bedrift i Østfold fylkeskommune, Kristin St. Hilaire.

Bedre samarbeid

- Vi har blitt ganske flinke til å samarbeide med næringslivet de siste årene, spesielt med de store bedriftene. En lang rekke private og offentlige virksomheter ser fordelen med å lære fremtidige ansatte å kjenne gjennom et to år langt jobbintervju, som en læretid kan karakteriseres som, sier St.Hilaire. Elever har i dag et eget fag i skolen som gir muligheter til å være uplassert i bedrift, og dette er ofte inngangsporten til læretiden. Næringsliv og skole samarbeider godt rundt denne ordningen for at flest mulig ungdommer får en læreplass på sikt, og fordelen er at både elev og bedrift får prøvd hverandre ut i en mindre forpliktende setting før eventuell lærekontrakt blir avtalt. 

Faglige krav

For å bli godkjent lærebedrift må en virksomhet ha relevante arbeidsoppgaver som muliggjør opplæring i kompetansemålene i den aktuelle læreplanen for lærlingen. Virksomheten må også ha en faglig leder som kan ivareta opplæringsansvaret i samsvar med opplæringsloven.  Kompetansekravene til en faglig leder er enten fag- eller svennebrev, eller minst 6 års allsidig praksis i faget.  For å få hjelp til å finne en potensiell lærling kan bedriftsledere kontakte fylkeskommunen eller et av opplæringskontorene. Det finnes opplæringskontorer som er for det offentlige, tverrfaglige, per bransje eller fokusert på enkeltfag. Opplæringskontorene hjelper medlemsbedriftene sine med det praktiske rundt lærlingordningen, som regel mot en andel av lærlingtilskuddet.

Flere plasser

I dag har svært mange bedrifter lærlinger som en naturlig del av arbeidsstokken. Mange satser bevisst på rekruttering gjennom denne kanalen, da dette gjør dem i stand til å lære bort alt fra fag til intern bedriftskultur, noe som også er en viktig kompetanse.

- Selv om vi hele tiden er på utkikk etter flere bedrifter å samarbeide med, har vi de siste fem årene faktisk lyktes med å skaffe 300 flere lærlingplasser i Østfold. Det offentlige har tatt et større ansvar gjennom å tegne en intensjonsavtale om å ta inn to lærlinger per 1 000 innbyggere, en fordobling mot tidligere år, sier formidlingsansvarlig Hans-Einar Rustøy Hansen.

Årets lærebedrift 2017

Snart er det duket for utdelingen av den første utgaven av prisen "Årets lærebedrift" i Østfold. Fylkeskommunen ønsker å fremme arbeidet som utføres innen fagopplæringen i Østfold, så vel som å stimulere den generelle interesse for fagopplæring i arbeidslivet. Fristen for å sende inn forslag gikk ut 15. januar, og nå er arbeidet med å finne en verdig vinner i full gang.

Viktig arena for rekruttering

- Alle som skal ta inn lærlinger bør stille på arrangementer som «Østfolds største jobbintervju», sier lærlingkoordinator i Sarpsborg kommune Maja Alimehai. Hun skaffer seg oversikt over hvilke kandidater som finnes til enhver tid, og er man aktiv kan man velge «på øverste hylle». Det gjelder også private bedrifter.

- Vi tar alltid med oss noen kontakter tilbake og det vil trolig bli noen lærlingkontrakter ut av årets arrangement også. Kommunen skal ansette innenfor teknisk, IKT og helsefagene blant annet. Vi har ansatt lærlinger gjennom slike jobbintervjuer tidligere, men har ambisjoner om å øke antallet ytterligere.