Spesialister på rådgivning før tvistene oppstår

For bedrifter kan det være mye å spare på å søke juridiske råd før tvister oppstår. Ytterbøl & Co er Østfold-regionens største advokatfirma, og er juridiske rådgivere for næringsliv, offentlig virksomhet og privatpersoner.

For bedrifter kan det være mye å spare på å søke juridiske råd før tvister oppstår. Ytterbøl & Co er Østfold-regionens største advokatfirma, og er juridiske rådgivere for næringsliv, offentlig virksomhet og privatpersoner.

– Jo tidligere vi kommer inn, jo smidigere vil prosessene gå. Skal du for eksempel starte et eiendomsprosjekt er det viktig å vite allerede ved oppstart om det er mulig å komme i mål med blant annet tillatelser og konsesjoner. Vi bistår med å se om det er mulig å komme rundt eventuelle hindre, og om det i så fall er lønnsomt, forklarer Petter Koren, styreleder i Ytterbøl & Co.

Kompetansebedrift

Advokatfirmaet fra Sarpsborg også avdelinger i Fredrikstad og Moss, med totalt 21 ansatte. Av disse er 17 advokater og advokatfullmektiger. Tidligere jobbet mange advokater bredt, og favnet mange rettsområder.

– Generalisten er på vei ut, og det er spesialisten som etterspørres. Dette har vi innrettet vår virksomhet etter. Vi har spesialister innen blant annet arbeidsrett, selskapsrett, entreprise, kjøp og salg av virksomhet, plan- og bygningsrett, offentlige anskaffelser og skatt. I tillegg til å bistå i forbindelse med tvister, bistår vi i større grad enn før løpende med rådgivning for klientene våre, fortsetter Magnus Bøckmann, daglig leder i selskapet.

– Om du ikke kommer helt i mål med et prosjekt er det kjedelig å ha brukt mye ressurser over tid, kanskje år, for så å finne en uoverkommelig hindring i enden, som en byggebegrensning eller et forbud. Med oss med fra start kan vi se både mulighetene og hindringene. Da får du også en langt bedre forhandlingsposisjon overfor motpart, utdyper Koren.

Unngå tvist

Mange entreprenører og eiendomsutviklere har innsett at de har behov for juridiske rådgivere i sin daglige drift. Der advokatene jobber sammen med prosjektledere og andre beslutningstakere. Som Bøckmann forklarer:

– Vi driver mye med rådgivning som bidrar til at bedriften ikke havner i tvist. Vi blir nesten som en forsikringspremie, der du har en løpende tjeneste som skal sikre deg fra å komme i problemer med motparten. Dette frigir ressurser, slik at bedriftens ansatte kan jobbe med det de er gode på, og vi med det vi kan best.

Interne fagmiljøer

Ytterbøl & Co satser mye på kompetanse og spesialisering, og skiller seg ut fra konkurrentene både når det gjelder bredden av fagfelt og graden av spesialisering.

– Vi er opptatt av å gi våre kunder den beste rådgivningen. Derfor bygger vi også opp egne fagmiljøer spisset mot de forskjellige områdene, som entrepriserett, skatt, arbeidsrett, selskapsrett med mer. Kunden skal være sikker på at de får den beste og mest oppdaterte kompetansen hos oss, avslutter Koren.


Advokatfirmaet Ytterbøl & Co

  Nygaardsgata 55, Fredrikstad

  69 36 60 00

  www.ytterbol.com

{/show}