Unngå kjempebøter - gjør deg klar for GDPR

MOSS: I mai 2018 får Norge nye regler for personvern. Bedrifter som ikke følger dem risikerer bøter på opptil 4 prosent av omsetningen. IT-leverandøren Columbi i Moss tilbyr nå virksomheter i regionen gratis assistanse.

I mai 2018 får vi nye regler for personvern i Norge. Bedrifter som ikke følger de nye reglene risikerer bøter på opptil 4 prosent av omsetningen. IT-leverandøren Columbi i Moss tilbyr nå virksomheter i regionen gratis assistanse.

- Vi har bred kompetanse på de nye reglene i Personvernforordningen, populært kalt GDPR. Bedriftsledere som trenger hjelp til å komme i gang kan bare ta en telefon til oss så får de oppskriften til en god løsning helt gratis, sier rådgiver og avdelingsleder Jørn Petter Foldvik hos Columbi.

Utfordring

Som IT-partner ser Foldvik og hans kolleger stadig svikt i sikkerhet og behandling av persondata. Det er et klart behov for å kartlegge dette, og når myndighetene pålegger bedriften internrutiner for håndtering av persondata, ser han på dette som en naturlig og ønsket aksjon.

- Slike rutiner innebærer å analysere persondata, IT-systemer og rutiner og komme opp med en slagplan for avvik og rapportering. GDPR er ikke et tema man kan legge til side når fristen i mai er utgått. Det er et lovverk som krever kontinuerlig oppfølging og håndheving av internkontroller. Dermed er utfordringen av organisatorisk karakter og noe som må forankres i hele bedriften. Columbi har hatt fokus på GDPR siden forordningen ble avklart og lagt til rette et grunnarbeid som kan hjelpe andre bedrifter å komme i mål. Vår rolle mot kunden vil være å lede prosjektet eller bistå på det som mange opplever som vanskelig og uoversiktlig å forholde seg til. Vi hjelper til med data-kartlegging, risikovurdering og eliminering, opplæring, konsulenthjelp og tjenester for oppfølging av sikkerhet og personvern, sier rådgiveren.

- De nye reglene er bedre tilpasset vår digitale hverdag. Som privatperson kan vi stille høyere krav til de som behandler våre persondata. Eksempler på det nye lovverket er at arbeidsgiver er forpliktet til å rapportere seg selv til datatilsynet inne 72 timer dersom de har kjennskap til at personopplysninger kan ha kommet på avveie, sier rådgiver Christian Medewitz.

Gratis guide for gjennomføring

- Vi har laget en praktisk guide som våre kunder kan motta kostnadsfritt. Den vil fungere som en rettesnor mot GDPR. Guiden skal synliggjøre hvilke avvik og utfordringer den enkelte bedrift står ovenfor. Dette kan benyttes videre i utarbeidelse av interne rutiner som man er pålagt å ha. Man finner denne guiden og mer informasjon på våre nettsider, sier rådgiver Tobias Aspestrand.

Om Columbi:

  • Columbi er leverandør av sky- og IT-tjenester og vi er Certified partner for Visma ERP, CRM og HR.
  • De er 11 ansatte som bistår kunder fra alle bransjer hovedsakelig i Østfold, Akershus og Oslo med salg og support.
  • Datasikkerhet har alltid vært sentralt hos Columbi og personvernforordningen passer godt inn i deres hverdag.

Om GDPR:

  • Den nye personvernforordningen (GDPR) er vedtatt av EU og innføres også i Norge 25. mai 2018.
  • De nye og strengere reglene omfatter alle virksomheter i Norge og brudd på regelverket kan resultere i bøter på inntil 4 prosent av bedriftens omsetning.
  • GDPR gir enkeltpersoner større kontroll med hva personopplysninger benyttes til.