Bedre lønnsomhet med standardiserte logistikkbygg

Skal du etablere deg i den attraktive næringsparken i Vestby, er det kun Bulk Industrial Real Estate som kan tilby tomter til store prosjekter i dag.

Nylig tok DSV i bruk sitt nye logistikksenter i Vestby. Bygget er levert av Bulk Industrial Real Estate.

Der andre konstruerer signalbygg, fokuserer Bulk Industrial Real Estate på bygninger som gir bedre ressursutnyttelse og lønnsomhet for sine leietakere. Nå gjenstår to giganttomter på henholdsvis 97 og 220 mål i Vestby før området er ferdigutviklet. Skal du etablere deg i den attraktive næringsparken, er det kun Bulk som kan tilby tomter til store prosjekter i dag.

 - Vi er i samtaler med flere interessenter, men er det selskaper som vurderer å etablere seg i Vestby og har behov for et stort lagerbygg, bør de ta kontakt med Bulk snarest. Det er bare vi som kan levere og bygge store prosjekter i næringsparken nå. Vi tilbyr alltid suverene lokasjoner med strategisk beliggenhet nært knyttet til hovedinnfartsårer og infrastruktur, sier Dag Klem i Bulk Industrial Real Estate . Han legger til at standardiserte bygg bidrar til fortjeneste og effektivitet for våre kunder.

- Våre ansatte er eksperter på standardiserte byggeprosesser og bygningsmodeller. Dette gir forutsigbarhet for kunden og er en garanti for grønne løsninger.

Forutsigbarhet for kunden

Siden 2008 har Bulk utviklet nye anlegg for Nille, Iron Mountain, Synnøve Finden, Elektroimportøren, Vinmonopolet, Leman og DSV.

- Vestby Næringspark er en svært attraktiv lokasjon for lager- og logistikkbygg og har utviklet seg til å bli et av de mest attraktive områdene for eiendom innenfor vår nisje, og vi opplever stor interesse fra våre kunder etter lager, sier Dag Klem og Torgeir Steen i Bulk Infrastructure AS.

Det ferskeste eksempelet er altså det nye bygget til transport- og logistikkselskapet DSV Solutions, som nylig tok i bruk nærmere 40 000 nye kvadratmeter.

DSV satser grønt

Den nye lokasjonen til DSV Solutions består av 32 000 kvadratmeter lager, 6 000 kvadratmeter mesanin og 600 kvadratmeter kontor- og personalfasiliteter. DSV Solutions er en av flere bedrifter som fokuserer sterkt på bærekraft, og det nye bygget skal miljøsertifiseres i henhold til standarden BREEAM-NOR Very Good og ha solceller på taket for å forsyne anlegget med egen fornybar strøm. Estimert årlig solcelleproduksjon blir på cirka 800.000 kWh. I byggeperioden ble dessuten utslippene av klimagasser redusert ved å benytte fjernvarme som byggvarme istedenfor den tradisjonelle løsningen med propan.

DSV Solutions tilbyr og administrerer forsyningskjedeløsninger og logistikkløsninger for tusenvis av selskaper hver dag i et globalt spenn. Med det nye bygget i Bulk Park Vestby, sikrer de en strategisk plassering i henhold til nasjonale innfartsårer som E6 og samt nærhet til Oslo slik at transporttiden kortes ned og effektiviseres.

500 000 kvadratmeter

Siden starten i 2006 har Bulk Industrial Real Estate bygget, eller satt i gang bygging av, over 500 000 kvadratmeter industribygg. Bulk er en av Norges fremste industrieiendomsutviklere og -forvaltere og har lang erfaring med eiendomsutvikling over store deler av Østlandet. Siden 2008 har de utviklet hele 122 000 kvadratmeter logistikkbygg bare i Vestby.

– Vi hadde et ønske om å flytte tungtransport ut av Oslo. Det er rett og slett ikke bærekraftig å ha den typen logistikk sentrumsnært, sier Klem.

Ved å satse i Vestby har Bulk sikret seg en strategisk plassering ved viktige innfartsårer som E6 i tillegg til nærhet til Oslo. Dette gjør at transporttiden kortes ned og effektiviseres.

– Vi har sikret oss de to siste eiendommene på 97 og 200 mål i Vestby. Derfor er det bare vi i Bulk som kan tilby de store prosjektene der i dag.

Etterlyser næringsvennlige ordførere

Tomter i randsonen rundt Oslo blir stadig mer kostbare.

– Kundene blir villig til å lokalisere seg lenger ut for å sikre seg gode muligheter. Tidligere ville alle ligge på Langhus, nå nærmer Vestby seg full og det gjør også tilgjengelige områder i Moss.

De senere årene har Vestby utviklet seg til et av de mest attraktive områdene for eiendom Bulk opplever for tiden stor interesse kunder etter lager.

– Vestby er næringsvennlige kommune med en rask og effektiv fremdrift for behandling av byggesøknader, dette gir Bulk og våre kunder forutsigbarhet. Merkelig nok er det svært få kommuner som legger til rette for denne typen næring, sier Klem.

Kunden får dra på visning

Mens kundene er vant til å måtte forholde seg til flere selskaper for å få et stort prosjekt på beina, kan Bulk skilte med in house-kompetanse i alle ledd.

– Det er viktig for oss å holde i hele verdikjeden selv. Det gir trygghet for kundene.

Selskapets forretningsmodell er basert på den kjente Europallens dimensjoner på 1200 ganger 800 millimeter.

– Her i Norge skulle alle plutselig ha arkitekttegnede signalbygg. Vi snudde på det, og så hvor mange paller man kan få inn i de standardiserte byggene våre som kommer i to typer: høylager og omlastingsterminal.

Kundene får også muligheten til å ta en tur i prøverommet.

– Vi har flere nye referanseprosjekter som gjør at vi kan ta med kunder ut for å se og snakke med våre leietakere, dette gjelder både logistikk, lager, men også produksjon og industri bygg.

Om Bulk Industrial Real Estate

·        Bulk Industrial Real Estate er et forretningsområde innen Bulk Infrastructure Group.

·        Bulk skal være Skandinavias ledende eiendomsutvikler av lager-, logistikk og industribygg ved å tilby suverene lokasjoner med strategisk beliggenhet og bærekraftige logistikkløsninger, tilpasset et marked i rask endring.

·        Med tilgjengelige tomter, gjennomtenkte moderne bygg og en profesjonalisert og gjennomtenkt prosess, leverer Bulk Industrial Real Estate et innovativt, fleksibelt logistikkprodukt, og viser seg som en klasseledende rådgiver og samarbeidspartner.

·        Bulk Industrial Real Estate har siden starten i 2006 bygget, og har under oppføring, mer enn 500 000 kvadratmeter industribygg.


Bulk Industrial Real Estate

  Karenslyst Allé 53, 0279 Oslo

  47 80 70 00

 

  www.bulk.no

{/show}