- Dette er arven etter Smelteverket

- Da bussanlegget til Nobina sto klart i sommer, ble det flere sysselsatte her enn noen gang. Dette er den stolte arven etter Karbiden og Smelteverket, sier Clas P. Tofte, daglig leder i Hafsil.

Clas P. Tofte overtok sjefsstillingen ved Hafsil 1. november i fjor. – Jeg er jo en gammel industrikæll, og følte det sto navnet mitt på alle punkter i stillingsbeskrivelsen.
Clas P. Tofte overtok sjefsstillingen ved Hafsil 1. november i fjor. – Jeg er jo en gammel industrikæll, og følte det sto navnet mitt på alle punkter i stillingsbeskrivelsen.

Tofte startet i jobben for noen måneder siden, og er også svært engasjert i utviklingen av Smelteverket Næringspark. Stadig flere bedrifter trekkes til området, og flere er på vei inn. Den største, er kollektivselskapet Nobina, som etablerte et stort bussanlegg i den nordre delen av området.  Anlegget sto klart da selskapet overtok kjøring av bussruter i Nedre Glomma 1. juli. Det er Smelteverket Eiendom som står som eier av det nye anlegget, mens Nobina er leietaker, forteller han.

-  Her er det oppstillingsplass til rundt 100 busser som går på elektrisitet og gass, med tilhørende lade- og gass-stasjoner, lokaler og fasiliteter for sjåførene og andre ansatte. At det er utslippsfrie busser, passer perfekt inn i det grønne fokuset vi har i utviklingen av næringsparken.

Snart fylt opp

De som ønsker å bli en del av suksesshistorien på det tidligere smelteverket, må kjenne sin besøkelsestid.

- Vi har 3-4.000 kvadratmeter ledig areal igjen, samt noe kontorplass, ellers er alt fylt opp. Vi sørger for å legge til rette for alle, for å skape et variert næringsliv. Er det behov for nybygg, sørger vi for å bygge det! Tofte mener det er flere årsaker til den store attraksjonen næringsparken har fått.

- Først og fremst fordi vi har eiere som er villige til å investere for framtiden. Samt at beliggenheten er perfekt i forhold til transport. At området kommer utenfor de kommende bomstasjonene for å komme seg til E6, er heller ingen ulempe!

Også nærheten til dypvannskaianlegget på Sundløkka gir unike fraktemuligheter via vannveien og videre fra eller til E6, påpeker han.

- Parallelt med utviklingen av Smelteverket Næringspark, transformerer vi også havneområdet til attraktive næringsarealer. Flere bedrifter er på plass, men det er rom til flere. Også her har vi muligheter til å reise store, moderne bygg for de som har behov for det.

Et bedriftseventyr

Det er unektelig et lite bedriftseventyr som skrives på det tidligere smelteverksområdet, etter at Globe Hafslund gikk konkurs på slutten av 2002. Få måneder senere, ble eiendommen på Hafslund og kaianlegget på Sundløkka kjøpt av Stene Stål Gjenvinning og Nordox Industrier i Oslo.

Eierne skapte selv liv i smeltehallen da de etablerte selskapet Hafsil AS og startet produksjon av ferrolegeringer. Hovedproduktet er vannforstøvet ferrosilisiummetallpulver som hovedsakelig brukes i gjenvinningsindustrien og i gruveindustrien. Dette er en eksportproduksjon som ikke lener seg på oljeindustrien, men som er 100% gjenvinning av metaller og grønn produksjon, da de ikke bruker fossilt brensel i produksjonen, men kun strøm.

- Alt vi produserer eksporteres ut i verden, men det finnes et marked både i Norge og Skandinavia vi har begynt å kaste våre øyne på, sier Tofte. Svært fornøyd med det som skjer både i Hafsil og på den tidligere smelteverkseiendommen.

- Det er fantastisk å se at det er skapt et yrende liv igjen, i det som en gang var en hjørnesteinsbedrift for et helt lokalsamfunn!