Første steg i Haldens nye bydel - Byparken

Bane Nor Eiendom valgte å bevare og rehabilitere det gamle Godshuset i Halden. Det er hele byen glad for i dag.

Sånn ser de for seg at den nye bydelen vil se ut når den er klar. Midt mellom gågate og brygga, med jernbanestasjonen og Godshuset midt i.

Godshuset er bare begynnelsen; Planen er å utvikle en hel bydel som kan fylles med festivaler, konserter og andre arrangementer. Men også teknologiklynge og andre næringsdrivende.

Det er viktig å lage et levende miljø rundt jernbanestasjonen. Det gir liv til området. Dette er flotte ærverdige bygg som vi har et ansvar for å ta godt vare på. Da føles det ekstra meningsfullt med en leietaker som Kirkens Bymisjon, kunne eiendomssjef i Bane Nor, Markus Steinbakk fortelle.

Gir liv og ringvirkninger til området

Steinbakk har i Bane NOR ansvaret for hele Østlandsområdet utenom Oslo med to hovedoppgaver: Legge mest mulig til rette for reisende og skaffe midler til jernbanene gjennom utleie og andre kommersielle virkemidler. I dette ligger også vedlikeholdsansvar, investering, optimalisering og langsiktighet.

Det er bærekraftig å videreutvikle et gammelt bygg som Godshuset. Et attraktivt område rundt stasjonen vil også få flere til å benytte toget, som jo er et mål for oss. Samtidig er det gøy å se de lange linjene - Det at området blir utviklet og at det vil fylles med aktiviteter vil øke attraktiviteten til andre utleiebygg i området også.

Knutepunktutvikling

Godshuset er bare starten på det som skal bli en helt ny og attraktiv del av Halden by. Den ligger sentralt mellom gågata og brygga, og har stort potensiale. Ikke minst til å binde byen tettere sammen.

- Vi jobber med langsiktig knutepunktutvikling av stasjonsområder. Vår plan i Halden er å utvikle hele området rundt stasjonen, og få den tydelig inn i folks bevissthet. Selve Godshuset vil leies av Kirkens Bymisjon og være et sted for alle barn og unge, også de som sliter med rusproblematikk. Men tanken er at det også skal være en sosial møteplass for alle byens innbyggere, fortsetter Niall Ó Muiré, prosjektsjef og blir supplert av prosjektdirektør Connie Anita Nyhaven.

- Her er det ambisjoner om arrangementer, festivaler og konserter for alle. Det vil bli store grøntarealer og mye plass som gagner hele Haldens befolkning. Det å legge til rette for grøntareal og møteplasser er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag. Det danne også grunnlag for planer om å etablere en klynge og utvikle Halden kultur- og teknologisentrum her. Et nytt kulturhus til Det norske blåseensemblet, annet kulturliv, teknologibedrifter, utdanningsinstitusjoner og lignende. Rett og slett et senter for kreativitet i alle former.

Godt samarbeid

Bane NOR Eiendom har samarbeidet tett med Kirkens Bymisjon i hele prosessen. Mange andre har også vært involvert.

- Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Trond Henriksen i Kirkens Bymisjon om transformasjon av Godshuset. På et «midtveisseminar» om utvikling av stasjonsarealet fortalte Trond mer om hvor viktig dette området vil være for Halden og de som bor der. Med innspill fra Kirkens bymisjon og andre haldensere om bruksområder og behov fikk arkitektene innlemmet dette i de endelige forslagene. Kynningsrud har også vært en viktig samarbeidspartner og en bidragsyter. Det samme har flere i Haldens Næringsliv.

Kirkens bymisjon har også kafe i stasjonsbygget, der det også er ledige lokaler. Kanskje noe for deg?

 


Bane NOR Eiendom

  Schweigaards gate 33, 0191 Oslo

  05280

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  www.banenoreiendom.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: