Grønn næringsutvikling i praksis

I nær halvannet år har Sørlie Næringseiendom jobbet med fornyelsen av det ærverdige Hanco-bygget i Glemmengata 55 i Fredrikstad. Nå er første byggetrinn ferdigstilt, og torsdag 25. mai kunne en stolt Hilde Vatn Sørlie ønske samarbeidspartnere, leietakere og leverandører velkommen til markering av milepælen.

Fornøyde aktører under Sørlie Næringseiendoms markering av at første byggetrinn på det ærverdige Hanco-bygget i Fredrikstad er ferdigstilt. Sittende på en redesignet designsofa i foajeen, ser vi fra venstre: Hilde Vatn Sørlie fra Sørlie Næringseiendom, Stine Bygaard, regionleder Viken for Klimapartner og Hege Bongard, leder for samfunnskontakt i Fredrikstad Næringsforening. Bak ser vi daglig leder og gründer av RE:inventar Lars Erik Sikkeland, som har levert både denne sofaen og annet møblement i rommet.

Det seks etasjers Hanco-bygget ble reist på St.Hansfjellet i 1928, og har siden vært e tkjent landemerke i Fredrikstad. Fram til 1984 var bygget et produksjonsanlegg for Hansen og Co Regnklædefabrikk A/S, siden ble det omgjort til kontorbygg. Byggets arkitektoniske særpreg ble bevart gjennom endringsprosessen, som resulterte i at Sameiet Glemmengaten 55 – som var eier av Hancobygget fra 1985 til 2004 - fikk byggeskikkprisen i 1986.

Sørlie Næringseiendom tok over eierskapet og forvaltningen i 2021, og startet straks prosessen med å utvikle bygget til å tilfredsstille dagens og fremtidens krav til gode kontorer. Målet ble raskt detektert: «Vårt mål er å gi dette bygget e nny glanstid. Ta grep som gjør at bygget blir lagt merke til og at fremtidige generasjoner i Fredrikstad også vi si: «Alle vet hvor Hanco er»».

I dag forstår vi at eiendomsselskapets ønske om å ivareta særpreget, sjela og nostalgien - og å skape gode møteplasser hvor mennesker skal trives -, er genuin. Det samme er målet om å være en foregangsaktør innen gjenbruk, ombruk og sirkulærøkonomi. Sammen med MAD Arkitekter, har de transformert det som var et trangt inngangsparti i Hanco-bygget til en luftig og gjestfri foaje med høy wow-faktor.

Gjenbruk har stått helt sentralt i prosessen. Blant annet er en del av det som er revet brukt som fyllmasse i gulvet i fellesarealene. I selve betongen ble teglstein, glass, gamle vasker og toaletter fra etasjene over brukt som tilslag, slik at man fysisk ser de gamle restene i gulvbelegget. Det understreker den autentiske industristilen. Øynene fester seg også raskt på teglsteinsvegger med røde fuger, gangbroer og smijern. Designsofaen og ståpultene er gjenbrukte møbler, levert av Re:inventar.

Et bygg hvor fortiden møter framtiden.

Et bygg man blir glad av å være i.

Ble betatt av bygget

- Vi ble veldig fort betatt av bygget, sier Hilde Vatn Sørli.

- Her var ingen vegger rette, men hva gjorde vel det? Det er jo litt av byggets historie og sjel, som vi har vært veldig bevisste på å ivareta og gjenbruke. I tillegg ønsket vi å åpne opp og skape stor takhøyde. Dette skal være et rom for alle, hvor alle skal føle seg velkomne.

Hilde forteller også at de er veldig bevisste på å være en pådriver for klimavennlige løsninger, og med det være et fyrtårn for byggebransjen. Både fordi det nå kommer «et tog» av miljøkrav fra EU, og fordi leietakere i stadig større grad er opptatt av hvilke klimaavtrykk bygget setter. Og ikke minst; det føles godt!

- Det er mye snakk om det grønne skiftet, som fort kan bli et overveldende og uoppnåelig mål. Men underveis i denne prosessen, har jeg tatt innover meg at vi – en enkelt aktør i byggebransjen- faktisk kan utgjøre en forskjell om vi samarbeider og deler kunnskap med andre. På den måten øker vi bevisstheten rundt temaet og skaper en status for å være bærekraftig og klimabevisst.

Hun legge samtidig ikke skjul på at det fortsatt er et gap mellom bærekraft og økonomi. Det vil si viljen til å betale ekstra for å leie lokaler i klimavennlige bygg.

- Valget står i realiteten mellom å betale minst mulig eller å investere i en bedre klode for framtidige generasjoner. Heldigvis dreies fokuset mer og mer mot sistnevnte alternativ, men jeg skulle gjerne sett at det gikk litt fortere!

Starten på fortsettelsen

Inngangspartiet har lagt premissene for fortsettelsen på omgjøringen av Hanco-bygget på totalt 8.500 kvadratmeter. Også det vil være basert på klimavennlige løsninger, sier Bernt Sondre Sørlie, som har utvikling og forvaltning som arbeidsområder i eiendomsselskapet. Nå står kontorer i 5. og 6. etasje for tur, med fantastisk utsikt over byen.

- Begge etasjene skal rigges for lang levetid, hvor kvalitet og energi i drift vil få stort fokus.

En omfattende ombygging som vil ta ca. 15 måneder, anslår han.

- Vi håper å få med våre leverandører i samme retning som oss, der vi skaper bygg som får en lang levetid.

Inviterte til workshop

Bernt Sondre og Hilde forteller også at de har lært enormt mye i løpet av fornyelsesprosessen av Hanco-bygget. Og nettopp den kunnskapen og erfaringen de har tilegnet seg innen ombruks- og gjenbruksdesign og tilhørende arkitektur, var bakgrunnen for at de ville gjøre noe mer ut av markeringen.

- Vi er utålmodige i forhold til å bli mer bærekraftige, og så at her er det muligheter til å få til noe fruktbart. Det førte til at vi spurte flere utførende entreprenører om de ville delta på en workshop.

Tilbakemeldingene var udelt positive.

- Og da både Hege Bongard i Fredrikstad Næringsforening og næringssjef Kari Halvorsrud i Fredrikstad kommune også ville være med fordi temaet er så viktig og interessant, besluttet vi at vi vil benytte muligheten. Det ble en kjempesuksess vi håper kan være spiren til noe mer, sier de.

I tillegg til nevnte duo, fikk vi innslag av Nils Lønningdal i Energima, arkitekt Karoline Kolstad Heen i Mad arkitekter og Lars Erik Sikkeland i Re:Invetar. Det var også satt av tid til meningsutveksling innen det var klart for høytidelig markering av Hanco-byggets første etappe i foajeen.

- Viktige pådrivere

- Blant de mange frammøtte på workshopen og markeringen, var Klimapartner Vikens leder Stine Nygaard. Hun er svært begeistret for Sørlie Næringseiendoms klimafokus og vilje til å dele kompetanse.

-  Sørlie Næringseiendom er en av våre klimapartnere, og det er nettopp slike aktører som virkelig ønsker å gå i bresjen for å få til endringer vi vil heie på og løfte fram. De har tatt rollen med hele sitt hjerte.

At eiendomsutvikleren har et tett samarbeid med RE:inventar, som også er en klimapartner, er også gledelig.

- Det viser at man kan få til mye når man vet om hverandre og kan benytte hverandres kompetanse. Nettopp å knytte nettverk av personer og bedrifter som har det samme målet, er en viktig del av vår rolle.


Sørlie Næringseiendom

  909 96 003
  sorlie.no

{/show}