Hersleth inn som medeier i milliardprosjekt

Spro Havn bader i kveldssol med Oslofjorden og bryggekanten mot vest. Drømmeboliger til vanlige priser, i et boligprosjekt av lokale aktører. 

Paal Gundersen, Pål Georg Gundersen og Reinert Herlseth.

– Vi har gått inn som medeier her sammen med Bolig & Eiendomsutvikling og Merkantilbygg, sier administrerende direktør Reinert Hersleth i Hersleth Entreprenør, som også bygger hele Spro Havn-prosjektet.

Spro Havn er et av de større boligprosjektene som er i gang i Osloregionen i dag. Den samlede investeringen er på rundt 3 milliarder kroner, og prosjektet har et totalt potensial på over 30 000 kvadratmeter bolig. Det første byggetrinnet med 135 leiligheter solgte svært godt fra salgsstart og nærmer seg nå sluttsolgt med 106 solgte leiligheter.

Tre like store eiere

Prosjekteier Merkantilbygg fikk nylig med seg både Hersleth Entreprenør og Bolig & Eiendomsutvikling på eiersiden i Spro Havn. Nå eier hver av de tre aktørene en tredjedel hver. Endringene i eierstrukturen vil ikke ha noen praktiske konsekvenser for prosjektet, og byggingen fortsetter videre som planlagt.

– Jeg er glad for å få med to solide og anerkjente aktører på eiersiden i prosjektet. Begge har bred erfaring og sterk lokal forankring, og jeg er trygg på at disse endringene vil styrke prosjektet på alle måter, sier Pål Georg Gundersen, eier av Merkantilbygg.

Hersleth Entreprenør og Bolig & Eiendomsutvikling har arbeidet tett sammen i en årrekke, og har gjennomført en rekke prosjekter sammen i Follo-området. Deres samlede erfaring og kompetanse vil være viktig for den videre utviklingen av Spro Havn.

Markedstilpasset trinn 2

Beliggenheten er helt unik, og fasilitetene er prima, med varmesentral, molo/kai, badeplass og 4 kilometer med gangvei. Dette i tillegg til utsøkt boligstandard og en utsikt som man kan miste pusten av, i et vakkert og landlig område. Grei pendleavstand til Oslo og sentrale arbeidsplassområder er det også. Prosjektet har store grunninvesteringer og masse infrastruktur som allerede er på plass.

– Vi ser frem til å ta del i dette spennende prosjektet. Det har en unik beliggenhet med fantastisk potensiale, og vi gleder oss til å utvikle det videre sammen med Merkantilbygg og Hersleth Entreprenør. Det første vi vil ta fatt på er utvikling og salg av byggetrinn 2, hvor vi vil se på hele trinnet med nye øyne og foredle det grunnlaget som ligger der i dag. Dette byggetrinnet har vært ute for salg tidligere og solgte godt, men ble trukket grunnet markedsendringene vi har sett det siste året. Vi ser for oss å lansere en ny og markedstilpasset versjon av byggetrinn 2 i løpet av våren 2024, og håper på en byggestart her i løpet av høsten 2024, sier Paal Gundersen, administrerende direktør i Bolig & Eiendomsutvikling AS

Spro Havn ligger på Fagerstrand i Nesodden kommune, og har en sydvestvendt beliggenhet rett ved vannkanten. Boligene vil få svært gode solforhold og panoramautsikt over innseilingen til Oslo.

Sikrer arbeidsplasser

Prosjektet er planlagt å bestå av boliger, næringsareal, frittliggende småhusbebyggelse, felles badeplasser og småbåthavn. Målet med hele reguleringsarbeidet for Spro Havn har vært gode boliger og uteområder mot sjøen, samtidig som området skal være et attraktivt sted for allmennheten.

Et såpass stort prosjekt er også veldig bra for sysselsetting og de lokale bedriftene som sikrer arbeid, noe Reinert Hersleth er begeistret for. Familiebedriften han leder hadde 30-årsjubileum i fjor og er en attraktiv arbeidsplass med hovedkontor i Vestby. Tre kirker og politihus har Hersleth også bygd.

– Vi har nok levert over 1.000 leiligheter de siste årene, og får mange gode tilbakemeldinger fra fornøyde kunder og ansatte. Da vi bygde prosjektet Skifabrikken for Selvaag, fikk vi også utmerkelsen for de mest fornøyde kundene i fjor, smiler han.

Byggetrinn «Seilet», består av 136 leiligheter fra 45 til 141 kvadratmeter. Leilighetene får gjennomgående god standard, store terrasser og svært gode sol- og utsiktsforhold. Forventet ferdigstillelse av boliger i byggetrinn 1, kaianlegg og båthavn er første kvartal 2025.


Hersleth Entreprenør AS

  Hobølveien 4, 1550 Hølen
  64 98 23 30
  www.hersleth.no

{/show}