Landkreditts kjøp av Koppang gir synergier

SARPSBORG: Fremtidige kunder kan forvente positive synergier etter at Landkreditt nylig kjøpte Koppang Landbruks og Næringsmegling i Sarpsborg.

Daglig leder Pål Ivar Lauritzen og fagsjef Kim André Johansen er fulle av optimisme etter at Landkreditt overtok bedriften de jobber i. – Våre kunder vil merke god effekt av vårt fremtidige samarbeid, sier de.
Daglig leder Pål Ivar Lauritzen og fagsjef Kim André Johansen er fulle av optimisme etter at Landkreditt overtok bedriften de jobber i. – Våre kunder vil merke god effekt av vårt fremtidige samarbeid, sier de.

– Vi får en profesjonell og kompetent bank å samarbeide med, noe som vil gi kortere behandlingstid for våre kunder, sier daglig leder Pål Ivar Lauritzen.

Behandlingstiden for en finansieringsforespørsel kan være helt avgjørende i en hektisk budrunde.

– Selv om vi selvfølgelig skal skille kortene og holde bank og megling fra hverandre, vil kundene få en kortere vei til banken. Dessuten har Landkreditt kunnskap om konsesjonslovgivningen, mens andre banker ofte må bruke tid på å sette seg inn i gjeldende lovverk. Det er nemlig stor forskjell på å kjøpe hus og landbrukseiendom, og det skader jo ikke at bankforbindelsen er kjent med det.

- Landkreditte en moderne bank med fokus på landbruket, noe som har vært et savn for oss i mange år. Vi er svært fornøyde med å få en så solid bedrift med mer enn 100 års historie bak seg som eier. Det gir oss både trygghet og stabilitet i fremtiden, i tillegg til et sterkt merkenavn, sier Lauritzen.

Stuerent å selge

Koppang Landbruks- og Næringsmegling har i løpet av få år etablert seg som en fremgangsrik aktør innenfor landbruksmegling og påtar seg oppdrag fra hele Norge. Nå ser ledelsen muligheter til å bre seg enda videre utover landet.

Alleredenå diskuteres nye avdelingskontorer på Sørlandet, Jæren og i Telemark og Vestfold, blant annet. I dag har Koppang avdelinger i Trondheim og Gjøvik, mens hovedkontoret ligger, og skal forbli liggende, i Sarpsborg.

– Vi har i mange år tatt oppdrag fra hele landet, men lokal tilstedeværelse kan være ønskelig med tanke på lokalkunnskap og lokal væremåte. Dessuten blir det kortere reiser og dermed spart tid. Den senere tid har det blitt mer stuerent å selge slekts-gården, og da ønsker vi å være til hjelp i en spesiell fase, uansett hvor i landet det måtte være, sier fagsjef Kim André Johansen. 

Klar vekststrategi

Markedet har allerede respondert positivt på nyheten om oppkjøpet. Kunder og forbindelser har kommet med gode tilbakemeldinger på at en stor og velorganisert bedrift med betydelige ressurser innenfor landbruk, bank, fond og forsikring har kommet inn på eiersiden. Synergieffekter av kompetanse innen digital markedsføring er også et felt man vil dra nytte av, sier daglig leder Pål Lauritzen.

– Man har god grunn til å være både positiv og forventningsfull til vårt samarbeid. Både meglerleddet og banken har spisskompetanse på landbrukseiendommer, og det motiverer alle på kontoret. Vi vil bruke våre nye muligheter som verktøy i meglingsfasen, og selv om vi fortsatt er det samme selskapet i bunn og grunn, vil vi merke endringer.

Den nye eieren har blant annet en klar vekststrategi og vil selvfølgelig se resultater.

- Vi har fått et nytt styre med spennende kompetanse, ikke minst juridisk, og har en klar ambisjon om å øke staben i nær fremtid. Allerede nå ønsker vi kontakt med interesserte meglere, helst med kompetanse innenfor landbruket, men også de med interesse for å lære om dette spennende segmentet innen eiendomsmegling, sier Lauritzen.

Sammensatt kompetanse

Koppang Landbruks og Næringsmegling vil om kort tid få inn Landkreditt som en del av virksomhetens navn. Bortsett fra den endringen vil de fortsette å være ledende innen salg av både konsesjonspliktige og -frie eiendommer. Kompetanse ved salg av konsesjonspliktige gårder er viktig. Her kommer både jus, skattekompetanse og politisk kjennskap til ulike kommuner inn. Man trenger dessuten flere personlige egenskaper, som pedagogiske og psykologiske evner.

– Vi kommer ofte rett inn i familier som står oppi et generasjonsskifte, som kan oppleves som en dramatisk endring for enkelte. Da må vi kunne bruke både tid og fornuft for å sy sammen med god løsning for alle. Der har vi lang erfaring. sier Kim André Johansen.

Spennende utvikling

Landbruksmeglerne på Grålum kan hive seg raskt rundt hvis man har besluttet at man vi selge sin landbrukseiendom. Men noen trenger litt tid på forberedelser. Spesielt hvis det er familiære forhold som må avklares. Mange henvender seg til meglerne på et tidlig tidspunkt for å søke råd om salgstidspunkt, forberedelser og fremgangsmåte ellers.

Koppang foretar også interne overtagelser innen familien. Her er megler bindeleddet mellom selger, kjøper og bank. Landkreditt vil med kjøpet av meglerbedriften kunne levere et mer helhetlig tilbud i forbindelse overdragelsen, som kontrakt, tinglysing, oppgjør, finansiering og forsikring samt eventuelt også formue plassering i bank eller i fond.

– De aller fleste gårdsbruk blir overdratt innen familien og mange er beheftet med odel. Her er det også muligheter for skattebesparelser for selger. Vi har en funksjon også her, og denne typen oppdrag blir det sannsynligvis flere av med Landkreditt som nye eier og samarbeidspartner. 

Selger gårdsdrømmer

Det er ikke alle gårder som er beheftet med verken konsesjon eller odel. Småbruk vil fortsatt være en relativt stor del av porteføljen til Koppang Landbruks- og Næringsmegling.

– Vi selger gårdsdrømmer, enten du vil leve som bonde eller du vil leve landlig på et idyllisk gårdsbruk. Vi finner kjøperne og kjøperne finner oss. Vi er kjent i markedet og har mange potensielle kjøpere med en gårdsdrøm «i magen» i vår interessent-portefølje.

– Vi ser frem mot en spennende utvikling og siden vi er den første meglervirksomheten Landkreditt engasjer seg i er dette er nytt også for dem. Vi har sammenfallende ambisjoner og når vi først skulle bli kjøpt opp, er vi svært fornøyd med at Landkreditt ble kjøperen. De passer oss som hånd i hanske, sier Lauritzen.


Koppang Landbruks- og Næringsmegling AS

Kalnesveien 5, 1712 Grålum

69 10 17 80

 

www.koppanglandbruk.no


 Her finner du oss