Meierikvartalet vil gi Lillestrøm en ny dimensjon

Meierikvartalet blant de heteste næringsområdene i regionen. Stor-Oslo Eiendom står bak utbyggingen av 35 000 kvm for innovative og fremtidsrettede virksomheter.

Meierikvartalet er i ferd med å bli ett av de heteste næringsområdene i regionen. Stor-Oslo Eiendom står bak en massiv utbygging av 35 000 kvm næringsarealer for innovative og fremtidsrettede virksomheter.

Spennende bedrifter har allerede fattet interesse for lokalene. I tillegg skal det bygges ca.v 380 leiligheter.

Utviklingen av både boligområder og næringstomter går raskt i Lillestrøm. Meierikvartalet omfatter 70 000 kvadratmeter og vil bli en ny og moderne bydel i romeriksbyen. Tre av boligbyggene er allerede under bygging, hvorav av to av disse er  på henholdsvis 19 og 17 etasjer. Bolighusene vil også omfatte næringslokaler i de to nederste etasjene.

Attraktivt forskermiljø

– Boligene solgte godt fra første dag, og det er stor interesse for næringslokalene også. Derfor har vi kunnet starte byggingen av første trinn i kvartalet, sier prosjektansvarlig Karsten Hjertholm i Stor-Oslo Eiendom AS.

Prosjektsjef Ole Christian Antonsen i entreprenøren BundeBygg forteller at bygging av første byggetrinn går etter planen, at pelingen nå har startet og at alt vil bli solid forankret på fjellgrunn.

- Vi håper at området vil tiltrekke seg noen av de store aktørene i Oslo og romerikeregionen, gjerne internasjonale selskaper som er på jakt etter et nytt og oppgradert tilholdssted med kort vei til både Oslo og Gardermoen. Lillestrøm har ambisjoner om å etablere seg som en av de store innenfor næringsetablering, med unik kompetanse innenfor flere områder, ikke minst i forskermiljøene på Kjeller. Meierikvartalet vil bidra til dette ved å tilby både moderne arbeidsplasser, attraktive leiligheter og et urbant byliv på gateplan. 

En sterk utfordrer

Utviklingen av Meierikvartalet har gjort at et gammelt kvartal bestående av slitne næringsbygg og grå parkeringsplasser snart er historie. Beliggenheten kunne knapt vært bedre, med bare et par minutters gange til jernbanestasjonen. Derfra tar det ti minutter med tog enten du skal til Oslo eller Gardermoen. Dermed er Lillestrøm en sterk utfordrer til næringslokalene i østre del av Oslo.

– Vi hadde håpet at forhandlingene med et hotell skulle være sluttført i disse dager, men koronasituasjonen satte en midlertidig brems på prosessen. Vi tror likevel på en løsning når ting normaliserer seg igjen. Hotellet vil i så fall legge beslag på cirka 12 000 av 28 000 kvadratmeter i det største næringsbygget. I den resterende delen har vi i dag kontakt med flere interessenter som, ønsker å kunne påvirke kontorenes utforming og design. Prosjektet bygges i henhold til Breeam Excellent standard, slik at strenge miljøkrav er ivaretatt både under byggeprosessen og når lokalene tas i bruk.

Stor tro på Lillestrøm

Stor-Oslo Eiendom er en uavhengig partnereiet eiendomsutvikler og investeringspartner med primærkompetanse på bolig, kontor, hotell og logistikk i Stor-Osloregionen. Selskapet har 37 dyktige medarbeidere med tverrfaglig kompetanse innen transaksjon, finansiering, utvikling, prosjektledelse og marked/konseptutvikling.  

Stor-Oslo Eiendom forvalter og utvikler i dag ca. 20 utviklingsprosjekter med en samlet realisasjonsverdi på cirka 26 milliarder norske kroner. De har omtrent 6 000 boliger og 120 000 kvadratmeter næringsareal under utvikling. I tillegg forvalter selskapet cirka 140 000 kvadratmeter næringsarealer. Det er en viktig aktør i utviklingen på Romerike de kommende årene, der selskapet konsentrerer seg om gode lokasjoner nær kollektive knutepunkter.  

– Det er ingen tilfeldighet at vi satser på Lillestrøm. Vi har stor tro på byen som en attraktiv destinasjon med et yrende kulturliv og gode restauranter. Gjennom Meierikvartalet vil vi løfte byen ytterligere, sier Karsten Hjertholm.