Metra tar næringsmegling til et nytt nivå

MOSS: - Vi ønsket oss et meglerhus med stor slagkraft både kompetansemessig og markedsmessig. Det har vi lyktes svært godt med, sier Christian Wehn, daglig leder i Metra Næringsmegling.

Christian Wehn, daglig leder hos Metra Næringsmegling, kan glede seg over at selskapet har fått et solid grep om markedet i Østfold og Follo.

- Vi ønsket oss et meglerhus med stor slagkraft både kompetansemessig og markedsmessig. Det har vi lyktes svært godt med, sier Christian Wehn, daglig leder i Metra Næringsmegling.

Med en markedsandel på godt over 50 % i Østfold og Follo, kan vi trygt slå fast at han har sine ord i behold.

Metra Næringsmegling er et resultat av kjøp og fusjoner mellom Østlandske Næringsmegling, Næringsmeglerne Østfold og Næringsforum Øst, og har base i Værftsgata 1 C i Moss. Inklusive avdelingen i Fredrikstad og satellittkontoret i Ski, har Metra totalt 14 ansatte og er i stadig vekst.

- Det gir oss mulighet til å dyrke både spesialkompetanse og lokalkunnskap. Selv om vi er en regional aktør, er det viktig å kunne kjenne pulsen på de ulike utviklingsområdene innen vårt nedslagsfelt. Follo, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden og Indre har alle sine særtrekk og potensial, sier Wehn.

Best mulig pris

Nettopp ved å kjenne enkeltkommunenes demografi, utviklingstrekk, fordeler og ulemper kan Metra sørge for å finne både riktige kjøpere og maksimal pris for en næringseiendom – eller finne de riktige leietakerne. Metra kan da også vise til en rekke prestisjefulle oppdrag på referanselisten, som stadig blir lenger. En eiendom kan ha langt større verdi enn man tror, og prisrekorder blir jevnlig slettet.

- Selve transaksjonene er én ting. Men vi ønsker samtidig å være en samarbeidspartner for våre kunder. På denne måten kan vi fungere som sparringspartner, rådgiver og analytiker for våre kunder.

Overskuddsarealer

Wehn påpeker at det eksisterer store arealer i regionen som kan utvikles og på sikt gi svært god inntjening for den enkelte.

- Mange leier dessuten ut arealer til næring uten å være kjent med dagens markedsverdi. Vi gjør ordinære verdivurderinger av eiendommer, men kan også utføre analyser som viser eiendommer/områders utviklingspotensial – gjerne i form av ulike scenarier. På denne måten kan eiendomsbesittere få oversikt over hvilke verdier man faktisk sitter på, og hvilke alternativer man har. Sammen med kunden vurderer vi hvordan eiendommen kan utvikles på best mulig måte, enten det er ved salg, omregulering eller formålsendring - eller en revurdering av leieavtaler.

Spennende utvikling

- Hvordan er framtidsutsiktene for Østfold og Follo?

- Vi står foran en spennende tid, med høy tilflytting og stor utbyggingsvekst, både på boliger, tomtearealer og næringsbygg. Dette er naturlige ringvirkninger av det store presset vi over lengre tid har hatt i Oslo. Jo kortere reisetid fra Oslo, desto mer attraktivt er det. Utbyggingstakten av jernbane og hovedveiene er med andre ord avgjørende for hvor fort utviklingen skjer.

- Oppegård og Ski har størst fart, nettopp på grunn av nærheten til hovedstaden og utbyggingen av Follobanen. Med den klar vil det ta 11 minutter med tog fra Oslo til Ski!

- Og med tospors jernbane til Moss og utbygging av riksvei 19 (til fergeleiet Moss-Horten) vil også byen her oppleve en formidabel vekst. Da snakker vi kun om en halvtimes pendling til Oslo, minner han om.

Litt mindre bølger

- Den samme bølgen vil nå Sarpsborg, Fredrikstad og Halden etter hvert som jernbanen blir utbygd, men naturlig nok med svakere effekt desto lenger ut fra Oslo vi befinner oss.

- Men i sum er det all grunn til å være optimistisk for framtiden. Det er allerede mange spennende utbyggingsprosjekter på gang, og med E6 som en pulserende blodåre gjennom Østfold, vil det alltid være attraktivt å etablere næring langs denne aksen.

- Og den utviklingen lover vi i Metra Næringsmegling å være en del av, konkluderer Christian Wehn.

Rammeavtale med Oppegård kommune

Oppegård kommune skal selge eiendommer med en antatt verdi på en halv milliard kroner. Metra Næringsmegling fikk oppdraget i form av en fireårig rammeavtale.

– En ny milepæl for oss, sier daglig leder Christian Wehn.

Han berømmer kommunen for å ha valgt å benytte en profesjonell aktør ved sin side når så store verdier skal omsettes. Det er en lønnsom investering, sier han.

- Det viser at kommunen er seg bevisst at de har en eiendomsmasse som må forvaltes på best mulig måte, og at denne representerer et viktig aktivum i et næringsutviklingsperspektiv.

– Vi kjenner både kommunen, distriktet og regionen godt, samt utviklingstrekkene i markedet. Dette gjør oss – i tillegg til den tekniske gjennomføringen av meglingen - kompetente til å bistå kommunen med å ta de riktige beslutningene for hver enkelt eiendom, i tråd med politikernes føringer. Hva skjer i markedet i tiden framover? Når er det riktig å selge? Hva kan gjøres for å øke eiendommens attraktivitet? Det er mange forhold som spiller inn, påpeker Wehn.

Storkommune

Oppegård har vedtatt å selge 31 eiendommer, blant annet kommunens rådhus. Når Oppegård og Ski kommune slår seg sammen til Nordre Follo kommune 1. januar 2020, vil rådhuset i den nye kommunen bli lokalisert i Ski. I løpet av 2018 skal 11 av eiendommene legges ut for salg, og Metra Næringsmeglings kontor i Ski har for lengst begynt å gjøre seg kjent med byggene og utarbeide en plan for salgene.

– Vår jobb er å gjøre hver enkelt eiendom interessant for markedet, og ikke minst vise hvilket potensial eiendommene har, sier meglerne Roy Hugo Øren og Torkil Krange ved lokalkontoret i Ski.