Skaper merverdi og konverterer næringseiendom

Oslobaserte Amstrat har ledet prosessen med kjøp og ombygging av det tidligere Halden Storsenter.

Bendik Strand Skaslien, en av partnerne i Amstrat, foran Halden Storsenter.

Amstrat er engasjert av Halden kommunale pensjonskasse (HKP)   til forvaltningen og det overordnede ansvaret for utviklingen av Halden Storsenter.

Amstrat står for Asset management strategy (aktiv forvaltning og utvikling). Selskapet ivaretar og forbedrer oppdragsgiveres eiendomsinvesteringer. Bak står Asle Løvstad, Eivind Hovrud og Bendik Strand Skaslien, alle med lang fartstid i eiendomsbransjen. De etablerte selskapet i 2017.

På oppdrag fra Pensjonskassen

Amstrat AS samarbeider tett med HKP også i andre sammenhenger og har ansvaret for de fleste av deres eksterne eiendomsinvesteringer. HKP eier Halden Storsenter gjennom et holdingselskap.

Bendik Strand Skaslien, en av partnerne i Amstrat forteller nærmere om prosjektet Halden Storsenter;

For oss er fokuset langsiktighet og skape merverdi for våre oppdragsgivere. I samarbeid med HKP og Halden Kommune, og med bakteppe i strategien rundt områdeløft vurderte vi om eiendommen kunne brukes i en slik sammenheng. I samarbeid med arkitekter fant vi ut at dette kunne bli et flerbrukssenter, med plass til ny kino, med tre saler, nytt stort bibliotek, ungdomsklubb og nye lokaler for Familiens Hus og flere andre leietakere. 

Banebrytende prosjekt for fremtiden

Amstrat gjennomførte kjøpet av eiendommen fra Citycon, og har vært førende i prosessen rundt avvikling av kjøpesenteret, planlegging av konverteringen, inngåelse av leiekontrakter og entrepriseavtaler, og nå gjennomføringen av prosjektet frem mot overtagelse.

Dette er et veldig interessant prosjekt, på mange måter banebrytende. Mange kjøpesentre vil slite fremover med endrede handlemønstre og alternativ bruk må vurderes. Også i et miljøperspektiv er det spennende å se på om bygningsmassen kunne brukes til noe annet. Her holdt bygningsmassen god stand, og prosjektet blir dermed vesentlig billigere enn et nybygg ville blitt. Vi snakker kanskje om så lite som en femtedel av tilsvarende kostnad.

Løfter eiendommer

De tre partnerne har bred og sammensatt kompetanse.

Vi er et effektivt team som jobber i hele landet, med ser Østfold og Follo som et veldig interessant marked. Vi bidrar gjerne med lignende prosjekter eller med forvaltning av næringseiendom, avslutter Skaslien.


Firmanavn

  Ullern Allé 28, 0381 Oslo

  920 24 602

  www.amstrat.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: