Taksthus med 70 års erfaring, alle som byggmester

Et nytt taksthus i Sarpsborg går i bresjen for endringer i bransjen. De er fire tidligere byggmestere som sammen danner et fellesskap og et fagmiljø.

Hyggelig gjeng som er opptatt av kvalitet og kundeservice: F.v.: Marcus Winther, Glenn Lislerud, Jostein Mathisen og Kjell Erik Antonsen.
Hyggelig gjeng som er opptatt av kvalitet og kundeservice: F.v.: Marcus Winther, Glenn Lislerud, Jostein Mathisen og Kjell Erik Antonsen.

Et nytt taksthus i Sarpsborg går i bresjen for endringer i bransjen. De er fire tidligere byggmestere som sammen danner et fellesskap og et fagmiljø, der de kan sparre med hverandre og dra nytte av hverandres erfaringer, og korte ned leveringstid betraktelig.

Midt i sentrum av Sarpsborg har Din BoligBistand AS etablert et kontor. Her holder Glenn Lislerud, Jostein Mathisen, Kjell Erik Antonsen og Marcus Winther hus.

– Vi har alle mange års erfaring som byggmester hver for oss, og er medlem av Byggmesternes Takseringsforbund. Vår erfaring fra mange år på byggeplasser gjør at vi kan bygg, og vet hva vi skal se etter. Det skiller oss fra mange i bransjen, og gjør oss i stand til å levere både tilstandsrapporter og tilby energirådgivning raskt. Det er viktig for oss, forklarer daglig leder Glenn Lislerud.

Sammen utfyller de hverandre og drar nytte av hverandres kunnskap.

Mange trenger energirådgivning

Din BoligBistand ble etablert i januar 2022 av Glenn Lislerud, som også er daglig leder. I sommer ansatte han Antonsen og Winther, og inngikk nå i høst et samarbeid med Jostein Mathisen.

– Selv om Din BoligBistand er relativt nyetablert, har vi lang erfaring i bransjen, og Jostein har mange års erfaring som takstmann. Jeg føler meg veldig heldig som har fått hans kompetanse inn i selskapet. Vi har blitt en veldig bra gjeng, som trives veldig godt sammen, fortsetter Lislerud.

Etablerer Oslo-kontor

Hovedkontoret ligger i Sarpsborg, og skal fortsette med det, men planen fra start av var også å etablere et kontor i Oslo.

– Det har vært mye jobb ved oppstart, men det har gitt resultater. Vi har inngått mange gode samarbeid, ikke minst med mange meglerkontorer i Østfold og Follo. Vi er veldig takknemlige for den tilliten de har vist oss. Det gjør at vår jobb blir mer forutsigbar, utdyper Mathisen.

Nå står etableringen av Oslo-kontoret for tur, og med det også nyansettelser.

– Ja, samtidig som vi fortsetter å bygge oss opp her i distriktet, er vi nå på utkikk etter flere ansatte som sammen med meg kan betjene Oslo-kontoret. Også her er vi ute etter folk med bakgrunn som byggmester, og oppfordrer kunder med behov i Oslo og omegn til å ta kontakt om de skulle trenge våre tjenester der, legger Lislerud til.

Kvalitet og gode priser

For gutta i Din Boligbistand er det viktig å levere kvalitet, ha en hyggelig dialog med kunden, gjøre seg forstått og levere raskt.

– Vi tar oss god tid ute hos kunden, og vil at prosessen skal føles trygg og god. Rapportene vi leverer skal ha et språk som gjør det enkelt å forstå, og de skal leveres raskt til kunden. Samtidig har vi lagt oss på en pris som er fornuftig og som ligger under mange i bransjen.Vi startet opp på et heldig tidspunkt, der det ble nytt regelverk ved årsskiftet. Med de strømprisene som er nå er det også mange som trenger råd på dette området. 

Kontoret har oppdrag for kunder i Østfold, Follo og Stor-Oslo.


Din Boligbistand

  Jernbanegata 13, Sarpsborg

  970 71 990

  www.dinboligbistand.no

{/show}