Utvikler boliger og næringseiendom i hele regionen

LILLESTRØM: ØIE Eiendomsutvikling AS utvikler boliger og næringseiendommer med stor suksess i hele romeriksregionen.

ØIE Eiendomsutvikling AS har en liten stab, med stor omsetning. Daglig leder Ronny Engebretsen (til v) holder hjulene i gang, sammen med Ole Johnny Paulsen, Elin Kroken og Kristine Danielsen.

- Vi merker lite til den nedgangen i boligmarkedet som Oslo opplever. Det sier daglig leder Ronny Engebretsen i ØIE Eiendomsutvikling AS i Lillestrøm. Selskapet utvikler en rekke boligprosjekter i regionen og forhåndssalget går strykende.

Det er mange som i dag ringer i varselbjellene om nedgang i boligmarkedet, og det er liten tvil om at hovedstaden har fått merke dette. Men ØIE Eiendomsutvikling AS opererer gjerne i nærområdet på nedre Romerike, og har stor suksess med boligutvikling og salg av boliger i Lillestrøm, Fetsund og Frogner, for eksempel. Fortsatt er det de dyreste og mest attraktive boligene som blir solgt først.

Bra boligsalg

- Noe av årsaken til at vi lykkes så godt er trolig de områdene vi velger å utvikle. Vi fokuserer på god beliggenhet, noe som alltid er attraktivt for boligkjøpere. Det er dessuten større tilflytting til Romerike enn til Oslo akkurat nå, og det øker etterspørselen etter nye boliger. Vi har hatt bra boligsalg på Romerike hele tiden, sier Ronny Engebretsen.

Han trekker frem Meierikvartalet i Lillestrøm som et av de største prosjektene i årene fremover. Ikke minst hvis Lillestrøm vinner kampen om lokalisering av den nye høyskolen.

- Her blir det både handel, kontorer og 400 nye boliger. Byggestart blir i 2019 for et av våre viktigste prosjekter, sier Engebretsen.

Spennende kvartal

Meierikvartalet ligger i det sentrale sentrumsområdet i Lillestrøm og er på nærmere 20 mål. Med beliggenhet tett inntil jernbanen er det kort gangavstand til både togstasjon og bussterminal. Kvartalet er en del av områdeplanen for Lillestrøm Øst som nylig er vedtatt. Utnyttelse for kvartalet er angitt til 70-75 000 kvadratmeter og vil inneholde bolig, handel, undervisning og kontor.

Utvalgte samarbeidspartnere

ØIE Eiendomsutvikling AS erverver, utvikler og forvalter eller selger videre både bolig- og næringseiendommer i Oslo og Akershus. Selskapet har en lang rekke prosjekter i gang samtidig, og per i dag er det ingen planer om å etablere seg utenfor denne regionen. Strategien er fortsatt en liten administrasjon og utbredt kjøp av nødvendige tjenester. ØIE Eiendomsutvikling samarbeider kun med utvalgte aktører i byggebransjen, enten det dreier seg om arkitekter, rådgivende ingeniører eller entreprenører.

- Selv med økt aktivitet kommer vi neppe til å ansette mange flere medarbeidere. Vi ser mange fordeler med kjøp av store deler av tjenestene eksternt. Likevel jobber vi hele tiden tett på prosjektene også hos oss.

Utvikling og forvaltning

Selskapet ØIE AS ble startet allerede i 1957, mens dagens eier, familien Per Berg, kom inn på eiersiden i 1990. Syv år senere overtok familien samtlige aksjer i selskapet som opererte både som eiendomsutvikler og entreprenør.

I 2009 valgte ØIE AS å skille ut eiendomsutvikling i et nytt selskap som fikk navnet ØIE Eiendomsutvikling AS. Entreprenørselskapet ØIE AS ble solgt til JM Norge og ble gjennom en fusjon en del av dette selskapet.

I dag opererer ØIE Eiendomsutviklingen innenfor utvikling og forvaltning av eiendommer og har solid økonomi etter flere år med gode resultater.

Søker områder

- Vi ser alltid fremover og søker nye områder vi kan utvikle for å fortsette vårt mål om langsiktig verdiskapning. Grunneiere med områder de tror kan egne seg for utbygging må gjerne kontakte oss om dette. Dette gjelder også områder som kan være aktuelle å innarbeide i kommuneplaner og deretter regulere.

Leier ut næringsarealer

ØIE Eiendomsutvikling forvalter store næringsarealer og har ledige lokaler for leie. Felles for de fleste er god beliggenhet og standard.

- Vi har også flere næringstomter som kan utvikles til flere typer virksomhet, både kontorer og logistikk. Blant annet har vi tomter på i Bergerområdet ved E6, som av myndighetene er pekt ut som et fremtidig logistikk-knutepunkt, sier Ronny Engebretsen.