Agro & Miljø AS gir rent vann tilbake til naturen

Agro & Miljø har gjennom mange år bygd kompetanse og løsninger for vann- og kloakkbehandling for bolig- og fritidshus i både spredt og tett bebyggelse.

 Å slippe ut urenset, sanitært avløpsvann bidrar både til forurensing av havet og kan representere en helsefare for mennesker. Med det som drivkraft, har den Onsøy-baserte bedriften Agro & Miljø AS gjennom mange år bygd kompetanse og løsninger for vann- og kloakkbehandling både i spredt bebyggelse og tettbebygde strøk for bolig- og fritidshus. – Samtidig som det gir våre kunder bedre sanitærfasiliteter, bidrar vi til en renere Oslofjord. Det gir oss en veldig motivasjon i jobben, sier daglig leder Jan-Petter Kongsberg.

Agro & Miljø ble etablert i 1996, og har gjennom snart 30 år tilbydd gode og praktiske løsninger for drift av private vann- og avløpsanlegg. Bedriften er representant i Ytre Østfold for Biovac Environmental Technology AS, med salg og drift av Biovac minirenseanlegg og Haco gråvannsanlegg, og har siden oppstarten bygd en stor kundeportefølje og ikke minst et godt renommé.

Med skjærgården som sitt primære arbeidsområde, rår de seks  VA-teknikerne over velutstyrte servicebiler og servicebåter, og er kjent for både raske responstider, høy kvalitet og stor gjennomføringsevne. Det har gjort dem til markedsledende innen sitt fagfelt.

Skreddersyr anlegg

- Vi skreddersyr anleggene ut fra hvilke behov kundene har, og ikke minst hvilke krav som foreligger fra de respektive kommunene. Vi har løsninger som strekker seg fra én bolig og opp til mindre bolig-/ hyttefelt - og leverer alt fra små avløpsanlegg til pumpestasjoner.

Artikkelen fortsetter nedenfor

Bildet: Agro & Miljø i gang med å installere et biologisk renseanlegg for fem hytter på Jeløy. Fra venstre ser vi Knut Jørgen Antonsen, Jan-Petter Kongsberg og Sindre Øen Skåland, mens Ole-Jørgen Hasselgård håndterer maskinen. De to sistnevnte fra Skåland Maskin AS.

Er det et behov for rensing, kommer de gjerne på befaring og foreslår den beste løsningen både når det gjelder kapasitet og krav til rensegrad. De legger også særs vekt på plassering i terrenget for å gjøre tankene minst mulig synlig med minst mulig inngrep i naturen. 

- Med moderne løsninger og serviceavtaler for drift og vedlikehold av private VA-anlegg, kan vi ha full oversikt over anleggene. Det sikrer lave driftskostnader. Vi tilbyr også driftsovervåking gjennom avanserte GPRS systemer 24 timer i døgnet, forteller Kongsberg.

Agro & Miljø har samarbeid med flere små graveentreprenører i regionen, som gjør at kunden kun har én part å forholde seg til. I tillegg har vi gode relasjoner mot faglig uavhengige hydrogeologer som ofte er inne i planleggingsfasen.

- Vi sørger for at alt er klarert både rundt eventuelle søknader til kommunen og tillatelser fra grunneiere, slik at graveentreprenøren kommer til «dekket bord» og kan iverksette jobben umiddelbart. Det bidrar til en effektiv og smidig gjennomføring. 

Felles renseanlegg

Vi møter Kongsberg i et lite hytteområde ytterst på Jeløy, der fem hytteeiere har gått sammen om et felles renseanlegg. Løsningen er et aktivt slamanlegg fra Biovac, hvor renseprosessen foregår ved hjelp av oksygen. I tillegg skjer en etterpolering hvor det rensede avløpsvannet blir UV-bestrålet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bildet: - Dette er det beste biologiske renseanlegg som finnes til dette formålet, sier Agro & Miljøs daglige leder Jan-Petter Kongsberg.

 - Et veldig godt og gjennomprøvd anlegg med ny styring, og som nå gjør inntog blant fritidsbebyggelse for å rense utslipp til bekker og fjorder. Og når tiltaket er fra fem hytter som her, er det et større minirenseanlegg som skal skjules. Det føler jeg vi har fått til på en svært god måte her. 

Det er mange slike fritidsboliger i Ytre Østfold som ikke er – eller har muligheter til å bli - tilknyttet det kommunale VA-nettet, og som derfor har behov for en privat løsning, forteller han.

- Det foreligger krav fra myndighetene om rensing fra fritidseiendommer, men som både er gamle og som har vært under revisjon i mange år uten at det har resultert i noe, selv om «alle» er tydelig på at noe må gjøres for å bedre vannkvaliteten i fjorden. Jeg håper og tror at det snart det blir like krav om løsninger langs hele Oslofjorden. Vi har ikke noe tid å miste. I mangel på at myndighetene skal bestemme seg, er det heldigvis flere og flere hytteeiere som tar ansvar for miljøet ved å installere renseanlegg.

- De fleste er nok klar over at det bare er et tidsspørsmål til det kommer strengere krav, og vil være forberedt når den tid kommer. Og har du en fritidseiendom som ikke er tilknyttet det offentlige røranlegget, ikke nøl med å ta kontakt for en uformell prat!


Agro & Miljø AS

  Kongsbergveien 2, 1623 Gressvik
  69 33 42 14 / 907 55 141
  www.agro-miljo.no

{/show}