Arctic Kulde er del av større kompetansemiljø

Arctic Kulde AS i Spydeberg ble tidligere i år en del av PTG Norge. Det gir dem tilgang til betydelig kompetanse og produkter som vil styrke dere tjenestetilbud til bedrifter i hele regionen.

Gründer og daglig leder Roy Holmen i Arctic Kulde er glade for å bli en del av PTG. Salgs- og markedssjef Martin Schjølberg (til v) og konsernsjef Terje Arnesen ser frem til et godt samarbeid.

Arctic Kulde AS i Spydeberg ble tidligere i år en del av PTG Norge. Det gir dem tilgang til betydelig kompetanse og produkter som vil styrke dere tjenestetilbud til bedrifter i hele regionen.

PTG som har tilstedeværelse på 13 lokasjoner i Norge , er så nær man kommer et kjøle- og kuldeteknisk eventyr i Norge. Ikke bare har de noe av landets skarpeste kompetanse, men de forsker, utvikler og ikke minst, produserer varmepumper, isproduksjonsanlegg og annet utstyr selv gjennom selskapet PTG Frionordica i Møre og Romsdal, og PTG Kuldeteknisk i Tromsø.. 30 prosent av produksjonen går attpåtil på eksport, noe av det endog til Kina. PTG er offensive i markedet og ønsker fortsatt vekst. Derfor var Arctic Kulde en passende partner å innlemme i gruppen.

Tilsvarende kultur

- Kjøleteknisk kompetanse er viktig for PTG, og Arctic Kulde har drevet svært godt i mange år. De har den kompetansen og det kundegrunnlaget vi ønsket. Vi vil fortsette å kjøpe den typen bedrifter i fremtiden, sier konsernsjef i PTG Terje Arnesen.

- Det var viktig for oss at bedriftskulturen i Arctic passer godt med vår egen kultur når kommer til det krav om lønnsomhet og måter å løse utfordringer på. Vi kartla selvfølgelig alt dette på forhånd før vi kom i kontakt med Spydebergbedriften, sier salgs- og markedsdirektør Martin Schjølberg i PTG. 

Større muligheter

- PTG har en attraktiv kompetanse og en sterk organisasjon som gjør at vi kan videreutvikle oss til beste for våre kunder, sier daglig leder Roy Holmen i Arctic Kulde. Han trekker frem sine ansatte som bedriftens største ressurs. I tillegg er de gode på CO2-løsninger og er leverandør til en rekke dagligvarebutikker og matvareprodusenter i Østfold.

- Nå ser vi frem til å kunne påta oss større prosjekter enn før, fordi vi vet at vi har tilgang til den kompetansen vi måtte trenge, uansett forespørsler. Kjøle- og kuldeteknikk er et komplekst fag, og vi kan ikke være gode på alt. Men i PTG finnes den kunnskapen vi ikke har selv, sier Holmen.

Lønnsomt og miljøvennlig for kundene

Arctic Kulde tilbyr prosjektering, bygging, montering, service og vedlikehold av miljøvennlige fryse- og kjøleanlegg til dagligvare‑, industri‑, landbruk‑, næringsbygg‑, kiosk- og bensinstasjonsnæringen, samt varmepumper til privatmarkedet. Selskapet har i dag 11 ansatte, men skulle gjerne vært flere. Selv om de er gode til å rekruttere gjennom lærlingordningen, etterlyser de flere kjøleteknikere som kan bidra til ytterligere vekst.

- Vi vet at våre tjenester kan hjelpe bedrifter med å senke egne kostnader. For oss er det derfor viktig å identifisere kundens behov og foreslå de løsningene som dekker dette, verken mer eller mindre. Etter at vi ble en del av PTG har vi enda større ressurser til rådighet for dette, sier Roy Holmen.

PTG har et stort fokus på å levere bærekraftige løsninger og produkter, og kan således dokumentere betydelige energibesparelser med sine spesial tilpassede kjøletekniske løsninger. 


Arctic Kulde AS

  Østbuen 5, 1820 Spydeberg

  69 89 69 91

  www.arctickulde.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: