Avansert brønnboring siden 1971

For Østfold Brønnboring har ulike boreteknikker kombinert med kunnskap om vann og geologi vært essensen i arbeidet siden 1971 – krydret med en solid porsjon yrkesstolthet!

Daglig leder Rikard Lie i Østfold Brønnboring

Daglig leder Rikard Lie understreker at det har vært – og er – viktig med samarbeid og gjensidig informasjon mellom de ulike fagmiljøene. Dette for hele tiden å være oppdatert og få til utvikling i riktig retning.

– Samling av kunnskap er gjort til en filosofi i Østfold Brønnboring. Hvert boreoppdrag blir utført som en profilundersøkelse av undergrunnen. Vi har investert i avansert måleutstyr og arbeider hele tiden aktivt, for å øke kunnskapsnivået i selskapet. Vi har utarbeidet egne rutiner og skjemaer til innsamling av geologiske data og grunnvannsanalyser, av alt feltarbeid vi utfører. Dette samles i databaser, forklarer han.

En norsk standard for bergbrønner til vannforsyning og energi kom for om lag ti år siden, og et fagbrev i brønnboring kom rett etter.

Nytt klubbhus trenger vann

Næringsliv er med daglig leder Rikard Lie til Råde Jeger- og Fiskerforenings eiendom i Jerndalen. Et planlagt nytt klubbhus trenger forsyning av vann. Eiendommen ligger et godt stykke utenfor allfarvei og kommunal vannforsyning. 

Ny brønnboring, brønnreparasjoner, vanntesting pumpeinstallasjoner og vedlikehold er noe av det Østfold Brønnboring kan tilby sine kunder når det gjelder vannforsyning.

Boring etter vann er det folk flest tenker på når ordet brønnboring nevnes. Det er muligens i ferd med å endre seg.

Energibrønner

Fokuset på miljø og ikke minst strømpriser, er stigende i samfunnet. Det har medført at både private og offentlige instanser de siste årene har begynt å vurdere alternative energikilder.

– Prisnivået for begge har gjort det interessant å installere varmepumpe som henter energi fra bergbrønner, til oppvarming av boligen eller virksomhetens bygg, påpeker Lie.

Turen vår går videre til næringsområdet Solli Skog utenfor Moss. Der har fagfolk fra Østfold Brønnboring boret seg ned til 230 meter under overflaten. Disse to energibrønnene skal brukes til oppvarming – men også til kjøling ved behov. Sommerens solenergi lagres i dypet av berggrunnen.

– Energien kan du bruke til oppvarming om vinteren. Du reduserer fyringskostnader og bidrar til redusert CO2-utslipp. Brønnene er vedlikeholdsfrie, slik at de kan brukes til å hente energi fra eiendommen i framtidige generasjoner, påpeker Rikard Lie.

Horisontal boring

I forbindelse med bygging av bomstasjoner rundt Sarpsborg, har Nicolaysen Anlegg og Transport AS fått oppdrag med å grave ned blant annet strømkabler. Disse skal gå fra nærmeste trafostasjon og til Navestadveien. Et oppdrag som må løses med en viss finesse. Gravearbeidene kan ikke kutte trafikken på Rv. 22. Østfold Brønnboring er derfor på befaring for å sjekke ut forholdene. Planen er å bore horisontalt og sette inn rør en meter under riksveien, hvor alle nødvendige kabler kan trekkes.