Batteriretur tar i bruk unik energiløsning

ØRA: Strøm fra solceller og bergvarme skal sammen med kasserte elbilbatterier i fremtiden sørge for lys og varme hos Batteriretur.

Strøm fra solceller og bergvarme skal sammen med kasserte elbilbatterier i fremtiden sørge for lys og varme hos Batteriretur AS.

Energipakken som nå er etablert innenfor solid stål og armert betong er trolig den første i verden og kan ha et betydelig kommersielt og miljømessig potensial.

– Batteriretur vil aldri bli en produsent av verken energipakker eller andre typer løsninger. Men vi har kompetanse og ønsker å vise våre eiere og omverden hva som er mulig å få til. En del av prosjektet «Energipakke Borg Havn» er å se om Øra-området kan nyttiggjøre seg denne typen batteripakker og senke behovet for å hente energi fra nettet blant annet.

– Dette prosjektet har også en grønn miljøside, da forlenget levetid for denne typen batterier er positivt for produsentene av både biler og batterier. Vi kan bidra til at de kan redusere Co2-avtrykket betydelig. Gjenvinning av batteriene er imidlertid fortsatt en god løsning, siden vi kan nyttiggjøre 75 prosent av dem, men en forlenget brukstid er enda bedre, sier daglig leder Fredrik Andresen.

Solceller og brønner

Energien som skal lagres i batteripakken skal produseres av 326 solcellepaneler som nylig ble montert på taket til en av Batterireturs bygninger på Øra, samt varmeenergi fra 200 meter dype brønner som er boret like utenfor kontorveggene. Energien blir ledet via invertere til totalt seks batteripakker samlet i en solid container som er plassert i friluft omgitt av tjukke betongvegger. Sikkerhetsaspektet er nemlig svært viktig for Batteriretur.

Forlenget levetid

Batteriene som er koblet sammen til energipakken på Øra kommer hovedsakelig fra skadde el-biler eller garantisaker. Gjennomsnittlig har brukte elbilbatterier minimum 70 prosent av kapasiteten igjen når de kasseres, noe som gjør at deres levetid kan forlenges med cirka 10 år ved å benytte de i energipakker.

– Batteriene er ofte ganske forskjellige i de ulike bilmodellene. Enkelte produsenter har hevdet at deres batterier ikke kan gjenbrukes på noe vis, men vi plukker pakkene fra hverandre og tester hver enkelt modul for gjenbruk eller gjenvinning. Vi har selv utviklet metoder som gjør at vi kan selektere celler til slikt bruk, forteller driftssjef Tor Henrik Svendsen.

Smart styring

– Vi skal hente det vi trenger fra denne pakken, som skal gi oss 175 000 kWt per år. Det er grensen vi har satt for eget forbruk på Batterireturs anlegg. Det kan hende vi må kjøpe strøm fra nettet i den mørkeste årstiden, men vi produserer også så mye at vi kan levere ut på nettet ellers i året. Vi har allerede solgt strøm for flere titalls tusen kroner etter at solcelleanlegget ble satt i drift.

– Hele anlegget vil bli styrt smart når det gjelder strømforbruket. For eksempel kan det bli vanskelig å lade elbil og truck på dagtid hvis det ikke er nok strøm tilgjengelig. Men i stedet kan disse lades om natten, da forbruket ellers er lavt. Vi skal prøve å bli mer energieffektive også og vise hva som er mulig.

Se til Norge!

– Selv om vi ikke vil engasjere oss i produksjon av energipakker eller andre løsninger, betyr ikke det at vi ikke har ambisjoner med dette. Vi har en ganske unik kompetanse og har planer om å krysse landegrenser, kanskje ikke med selskapet, men med kompetansen vi har, som er etterspurt i stor skala utenlands. Selv bruker jeg 70 prosent av arbeidstiden på å fortelle om virksomheten. Vi vil vise gode, ledende løsninger, og det hadde vært kult å få andre til å se til Norge. Vi vil vise vei, sier Fredrik Andresen.


Batteriretur AS

Kortbølgen 15b
1630 Gml Fr.stad

69 10 27 70

www.batteriretur.noKlikk en emneknagg for å lese mer: