Det finnes ikke søppel - kun råvarer

NG Metall tar imot 200.000 tonn metallavfall i året. Nesten alt blir gjenvunnet til nye råvarer.

Fra v. : Roy Inge Håkonsen (nasjonal innkjøpssjef), Henrik Våraker-Johansen (COO), Stig Are Thomassen (innkjøpssjef shredder) og Charlotte Andresen (ansvarlig for materialselskap og markedskommunikasjon).
NG Metall på Øra tar imot 200.000 tonn metallavfall i året. Nesten alt av skrapmetall som kommer inn til anlegget blir gjenvunnet til nye råvarer.

Metaller har den unike egenskapen at de kan gjenvinnes et uendelig antall ganger – uten at kvaliteten forringes. Derfor er det så viktig at metaller kommer inn i et kretsløp, som sikrer at dette blir brukt til sekundære råvarer om og om igjen.

Dette er Norsk Gjenvinning Metall – NG Metall - sitt klare budskap.

Nåtidens skraphandlere

- Her kan alle fra Ola Nordmann til store bedrifter komme og levere sitt metall. De får betalt for metallet, opplyser Stig Are Thomassen, innkjøpssjef ved shredder, for NG Metall.

Håndverksbedrifter som ikke tar vare på metallskrap, eller som i verste fall kaster det i søpla, går glipp av en potensiell inntektskilde. Det kan være snakk om betydelige verdier. Det kan lønne seg å endre på vanene og utnytte metallavfallet til fulle.

Det er viktig at metallet gjenvinnes på en bærekraftig og riktig måte, og hvor gjenvinningen skjer med minimal belastning på miljø og klima.

Selskapet gir eksempelvis vrakede biler, gamle sykler og metall fra kommunenes gjenvinningsanlegg – et liv etter døden.

Gjenoppstår

En del av metallet NG Metall kjøper, er såkalt komplekst jern. Det vil si at det er blandet, og kan inneholde andre materialer enn bare jern og metaller, som for eksempel plast, trevirke, batterier og annet farlig avfall.

Dette krever god mottakskontroll og sortering, før det kan gå i shredderen.

Etter fragmentering går veien videre til omsmelting eller raffinering hos andre produsenter, både i Norge, Europa og Asia. Der blir det resirkulerte metallet til nye råvarer, som selges på verdensmarkedet på lik linje med andre råvarer.

Grønt skifte i praksis

I fremtiden må menneskene ta vare på jordens ressurser på en helt annen måte enn tidligere. Det er viktig at så mye som mulig av metall holdes i en sirkulærøkonomi – og gjenvinnes.

- Ønsket vårt er å bidra til å kjøle ned jordkloden, påpeker Henrik Våraker-Johansen, daglig leder ved NG Metall AS.


Norsk Gjenvinning Metall AS

  Borg Havnevei 7, 1630 Gml. Fredrikstad

  400 09 002

  www.ngmetall.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: