Drivstoffleverandør blir grønnere

RAKKESTAD: Olje- og Gassenteret er en av de ledende leverandørene av drivstoff til landbruk og entreprenører i Indre Østfold, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden.

Hege Studsrud og Per Vestby kan det meste om maskinene fra Foma etter at samarbeidet har vart i mer enn 20 år.

Olje og Gassenteret i Rakkestad er en av de ledende leverandørene av drivstoff til landbruk og entreprenørbransjen i Indre Østfold, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden. Etter at Preem overtok leveringsavtalen av drivstoff til Olje og Gassenteret fra YX Norge, blir rakkestadbedriften enda grønnere.

Preem er i dag etablert som Sveriges største drivstoffselskap og har som målsetting å lede omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn. For Olje og Gassenteret betyr dette større satsing på mer miljøvennlig avansert drivstoff i tillegg til de tradisjonelle produktene.

- Vi står overfor et grønt drivstoffskifte, og Olje- og Gassenteret ønsker å være ledende i denne omstillingen. Vi vet at våre kunder har fokus på dette, og derfor er det viktig å kunne imøtekomme både krav og forventninger. Avtalen med Preem gjør at vi nå har en dedikert og kompetent samarbeidspartner som kan bidra til overgangen fra fossilt drivstoff, sier daglig leder ved Olje- og Gassenteret Magne Solbrække.

Fokus på produktutvikling

Olje og Gassenteret har levert drivstoff til landbruk og entreprenørbransjen i Østfold og drevet automatstasjon helt siden begynnelsen av 1970-tallet. Selskapet har seks ansatte og er en del av Rakkestad Sogneselskap. Magne Solbrække tror vi bare er i starten av det grønne skiftet.

- I fremtiden vil vi se at markedet i stadig større grad etterspør flere miljøvennlige produkter. Avtalen med Preem gjør at vi kommer et ledd nærmere produksjonen, og selskapet vil i fremtiden ha fokus på produktutvikling. Preem har hovedfokus på klimanytte og velger råvarer med stor omhu, sier Solbrække.

Samme gode service

- Fornybart må også være bærekraftig og ikke forårsake nye miljøproblemer. I dag bruker Preem først og fremst tallolje, som er et restprodukt fra skogindustrien, samt raps og en del animalske restprodukter, forteller Solbrække.

For kundene betyr den nye samarbeidsavtalen med Preem at de får større tilgang til et bredere spekter av fremtidsrettede produkter. Samtidig opprettholdes god leveringstid, service og kvalitet, slik kundene er kjent med fra før.

Nye krav

Bruk av fossilt drivstoff er i en utfasingsperiode, og fra 2020 blir det helt forbudt å bruke dette til oppvarming i private hjem. Men selv om både statlige Enova og flere varmepumpeleverandører har hevdet at de gamle oljefyrte anlegge må kastes, er ikke dette riktig, ifølge Magne Solbrække.

- Nei, det er bruk av fossilt brensel som blir forbudt, ikke bruk av selve anlegget. Velger man i stedet biobrensel vil man kunne fyre som før og slippe en tung investering i for eksempel varmepumper. Preems to raffinerier er noen av de mest moderne og miljøvennlige i Europa, og biodrivstoff som kommer derfra er en grønn og bærekraftig løsning, sier Solbrække.