Du kan spare minst 20 prosent strøm uten investeringer

Sodvin har løsninger som kan redusere bedriftens kostnader betraktelig, uten at det krever investeringer.

Bilde av tre karer ved Sodvin i Sarpsborg
Fra v.: Salgssjef Erik Meinseth, samt Matthew Reed og Pål Grandahl fra tidligere P.M Data, som nå er en del av Sodvin.

Vi lever i en tid der strøm utgjør en betydelig del av bedrifters kostnader. Heldigvis finnes det løsninger som i hvert fall kan redusere disse betraktelig, uten at det krever investeringer.

Sodvin har utviklet en tjeneste som er nesten for god til å være sann. Et strømsparende Enøk-tiltak som styrer energiforbruket ditt, på en måte som reduserer bruk der det ikke er nødvendig. Med moderne teknologi og skybasert administrasjon tar strømsparetjenesten Spart over strømsparingsoppgaver hvor det er mulig. Med Spart får bedriftene mulighet til å raskt og enkelt tilpasse seg dagens ekstraordinære strømsituasjon. Med reduksjonspotensiale på over 45 prosent leverer Sodvin et effektivt tiltak som passer for mange bedrifter.

Sodvin tar installasjonskostnaden

Sodvin investerer i din bedrift ved å tilby kostnadsfri kartlegging og befaring. Når det er gunstig installeres Enøk-tiltaket Spart med alt av tilpasninger og nødvendig utstyr uten kostnad. Med denne type installasjon trenger man ikke tenke på lisenser eller innkjøp av utstyr. Når energisparetiltaket er på plass mottar kunden en månedlig rapport som gir et oversiktlig innblikk i reell besparelse og miljøgevinst på kort og lang sikt.

  Ved å redusere strømregningen bidrar tiltaket med å spare bedriften for store summer årlig, samtidig som det bygger opp under klimamål og bærekraft. Det spiller heller ingen rolle hvilken oppvarmingsform bedriften bruker eller hvilke tiltak eller systemer man har fra før.

Teknologien som benyttes fungerer uavhengig av eksisterende strømavtale, og passer på at ikke ubenyttede rom varmes opp. Dette fører ikke til noen utgifter eller administrativ innsats fra bedriften. Vi tar hele jobben for kunden. Alt fra teknisk befaring og analyse til oppsett, montering og rapportering er inkludert. Våre energikonsulenter tilpasser systemet for den enkelte bedriften. Tjenesten tilbyr fleksibilitet ned til det enkelte kontor og man sparer penger allerede fra første dag, forklarer Ørjan Midtbø, assisterende produktansvarlig for strømspare-tjenesten Spart.

Betaler av besparelsen

Spart sparer penger hele året, men utmerker seg spesielt i sesonger hvor besparelse er ekstra gunstig, og når volum og strømpriser er på et høyt nivå. Det er ikke uvanlig at bedrifter kan sitte igjen med en besparelse på over 20 prosent. Med dagens priser kan jo den enkelte bedrift selv regne ut hva dette vil kunne utgjøre.

- Det unike med Spart er at tjenesten ikke bare er et verktøy som forteller deg hvor bedriften kan spare på strøm, men den sparer faktisk strømmen for deg. Sparer du ingenting, vil det ikke ha kostet bedriften en, eneste krone. Vi fakturerer ingen lisenser, kjøp av utstyr eller dyre moduler. Det er først ved besparelse at Sodvin tar seg betalt. Da vil honoraret være 50 prosent av den løpende besparelsen, fortsetter Midtbø.

Tjenesten Spart brukes i dag av mange forskjellige bedrifter, mange av dem med større byggmasser og arealer. Noe av grunnen er at tjenesten er meget fleksibel og raskt kan skaleres og tilpasses endringer i organisasjon og bruksmønster.

Med Spart fra Sodvin har du en energikonsulent tilgjengelig for å svare på dine spørsmål rundt strøm, strømreduksjon og støtteordninger fra Enova. I tillegg til selve strømreduksjonen vil bedrifter som kvalifiserer til regjeringens nye strømstøtte potensielt oppnå lavere strømpris. Strømsparing for bedrifter med energisparetjenesten Spart bidrar nemlig til energikartlegging og gjennomføring av Enøk-tiltak.

Ingen endring av komfort

Løsningen gir komplett trygghet når det kommer til strømforbruk, uten at det går på bekostning av komforten. Her sørger tjenesten for null energisløsing og foretar optimalisering ved å redusere strømbruk der det ikke er behov. I tillegg vil hver enkelt ansatt ha full styringsmulighet for å enkelt kunne styre sitt kontor med sin egen energikalender, for eksempel ved å sette opp tilstedeværelse eller fravær samt temperatur knyttet til fleksitid eller ferier.

- Systemet konfigureres og overvåkes av oss, og blir finjustert for å sikre best mulig besparelse og gevinst. Bedriften har full oversikt ved at det sendes en månedlig rapport. Disse kan også brukes i kommunikasjonsøyemed.

- Enøk-tiltaket Spart er laget for bedrifter flest og krever ikke at bedriften bruker sin verdifulle tid til administrasjon. Med andre ord ingen dedikert ressurs da tjenesten kommer ferdig tilpasset og styres skybasert av Sodvins energikonsulenter.

Energi og miljø

Det er en økende interesse blant bedrifter på å levere gode klimaregnskap, både til intern og ekstern bruk. Noe av grunnen skyldes at bærekraftige tiltak i bedriften øker motivasjonen og interessen blant bedriftens ansatte. De vil få et mer bevisst forhold til bedriftens klimaavtrykk og hva energiforbruk tilsvarer i CO2e.

For bedriftens kunder og samarbeidspartnere får økt klimafokus stadig større betydning i beslutningsprosesser, nettopp for å ivareta viktige felles miljøambisjoner. Den allerede omtalte rapporten vil her kunne synliggjøre bedriftens klimamål og samfunnsbidrag. I tillegg til bedre innsikt i eget energiforbruk kan presenterte tall og data brukes konkret i forhold til innrapportering til sertifiseringer som for eksempel Miljøfyrtårn og ISO14001.


Sodvin AS

  Filip Lundblad: 924 03 762

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

sodvin.no/spart-energistyring

{/show}