Fire generasjoner i gjenvinningens tjeneste

FREDRIKSTAD: Stene Stål Gjenvinning har vært gjennom en lang flytteprosess, og har nå flotte, nye lokaler på Øra.

Øyvind Stene foran en haug med vrakede biler, bare noe av det som kuttes opp og resirkuleres på deres nye område på Øra.

Stene Stål Gjenvinning AS har vært gjennom en lang flytteprosess, og har nå flotte, nye lokaler på Øra. Her sorterer, bearbeider, kapper og gjenvinner de metall i enorme mengder.

www.stenestaalgjenvinning.no

Familiebedriften Stene Stål Gjenvinning AS er en institusjon i Fredrikstad. I år feirer de at de har holdt på i 90 år med fjerde generasjon godt i gang. De jobber hovedsakelig med sortering, bearbeiding og gjenvinning av stål og metaller, samt frakt og mottak ved rivning av stålkonstruksjoner. Støperier, metallstøperier og jernverk er deres kunder.

Flyttet til Øra

De har holdt til på Glombo på Kråkerøy i mange år, men er nå i sluttfasen av en femårs prosess med å flytte virksomheten til Øra på Østsiden av Fredrikstad. Den gamle tomta på Kråkerøy, som de eier, skal det bygges boliger på, og bli en del av satsingen på Værste.

- Flyttingen har tatt lenger tid enn vi trodde. Det tar tid å flytte en så stor og tung industri, spesielt når vi hele tiden er i full produksjon. For å kunne demontere og flytte en stor maskin måtte vi samtidig kjøpe inn en ny for å ha den i full produksjon på nytt sted samtidig.

11 meter lydvegg

Den nye tomta gir mange nye muligheter, der den ligger med stort, eget område ved Borg Havn. Her har de bygd opp en topp moderne bedrift, med en helt ny verkstedhall på 2.500 kvadratmeter.

- Vi har gått ekstra grundig til verks i forhold til lyd, og investert i en 11 meter høy og 250 meter lang støyvegg mot elva. Mellom veggen og elva har vi målt at det ikke er over 30 desibel, noe som ikke overstiger vanlig snakk. Så der kan du i prinsippet ha piknik uten å bli plaget.

Fantastisk innsats fra ansatte

Flyttingen har kostet bedriften rundt 60 millioner og en enorm egeninnsats.

- Det har vært en fantastisk innsats fra alle ansatte under flytteprosessen. Vi har et veldig godt miljø; det er høyt under taket, med en røff, ærlig og uhøytidelig tone. Vi er heldig å ha veldig dyktige og lojale ansatte, noe det ekstremt lave sykefraværet på under en prosent også viser.

Tilsammen har bedriften 28 ansatte, fordelt på Øra, Halden og Askim. Med de deleide datterselskapene Hafsil, Metallco Stene, Metallco Kabel og Nor Serv er de totalt rundt 60.

Gir tilbake

Stene Stål Gjenvinning As er kjent for å være flink til å støtte lokalmiljøet.

- Vi liker å gi tilbake til lokalsamfunnet, og ser på det som frivillig skatt. Vi støtter nye forskjellig innen både topp- og breddeidrett, fra FFK, Stjernen og FBK til mindre idrettslag. Det er en slags gjenvinning det og.