Gjenvinner 210.000 tonn metaller i året

ØRA: 150 biler passerer hver eneste dag ut og inn av portene til det som kan se ut som en avfallsplass, men som er en miljøbedrift.

Daglig leder Jan Martin Rasmussen
Daglig leder Jan Martin Rasmussen

Norsk Gjenvinning Metall på Øra i Fredrikstad tar 1 000 tonn metaller gjennom anlegget hver måned. Nærmere 150 biler passerer hver eneste dag ut og inn av portene til det som kan se ut som en avfallsplass, men som er en miljøbedrift.

– Vi er en seriøs aktør som produserer verdifulle ressurser til gjenbruk. Halvparten av det vi behandler på Øra kjøper vi inn, mens resten kommer inn fra innhenting av avfall og fra Frevar, for eksempel. Vi ønsker å drive i godt samarbeid med de øvrige bedriftene på Øra og har som må å være en foretrukken partner i vår bransje. Norsk Gjenvinning er størst på avfallshåndtering i Norge og blant de tre store på metallgjenvinning. Vi har for eksempel den største shredderen i landet her i Fredrikstad, sier daglig leder Jan Martin Rasmussen.

Kaster mye rart

Norsk Gjenvinning kjøper inn såkalte komplekse metaller som ikke kan kjøres direkte i shredder, men må separeres først. Det kan være ulike metaller, men også plast og metaller. Rent jern kan klippes uten preparering, men blandinger må skilles, og dette arbeidet er ikke alltid uten risiko.

– Det hender at folk kaster kanner med bensin, fat med rester på og gassflasker blant annet. Det er i tillegg mange produkter som inneholder små batterier, og de kan bidra til mindre eksplosjoner som igjen kan føre til brann. Derfor er sikkerhet og kontroll viktig hos oss, sier Rasmussen.

Nitid sortering

Det er ingen privat levering av jern og metaller på Øra, men metallene vi har samlet på oss hjemme ender likevel opp på det 50 000 kvadratmeter store området, via Frevar eller andre avfallsplasser.

– Når vi har klippet jernskrotet leverer vi mye til ulike jernverk, for eksempel til Mo i Rana, eller på eksport til store deler av Europa. Mye jern blir solgt til høystbydende, og prisene påvirkes hele tiden av internasjonale metallbørser.

Selve behandlingen av metallene foregår ved at det først blåses vekk avfall. Deretter løfter de ut jern med magnet, så fjernes en blanding av tungt avfall som gummi, skumplast og lignende med virvelstrømseparator. Til slutt sørger avansert sensorbasert utstyr for at ulike metaller havner der de skal. Hele avdelingen sysselsetter 47 ansatte på to skift.

Større kapasitet

– Vi gjenvinner faktisk 80 prosent av avfallet vi får inn. Det vi ikke kan gjenvinne er ofte sand, sten, glass og annet som ikke egner seg til gjenvinning eller forbrenning. Når det gjelder biler veier de ca. 1.100 kilo når de kommer til oss, og her klarer vi å gjenvinne 85 prosent, inklusive det som kan brennes. Vi ønsker komplette biler med motor inn til oss, men de er ofte fjernet før vi får restene levert, sier Rasmussen.

Han legger til at anlegget i Fredrikstad kan ta opptil 250 000 tonn i shredderen, og arbeidet pågår med å fylle hele kapasiteten.


Norsk Gjenvinning Metall AS

Habornveien 64, 1630
Gml Fredrikstad

69 39 65 70

www.norskgjenvinning.no