Stena Recycling – størst på elektronisk og farlig avfall

– Vi er inne i en positiv trend og øker mye på både ee-avfall og farlig avfall, sier filialsjef Børge Solvang. Stena Recycling på Ausenfjellet i Frogner må kjøre to fulle skift for å gjenvinne og sortere 110 000 tonn avfall hvert eneste år.

– Vi er inne i en positiv trend og øker mye på både ee-avfall og farlig avfall, sier filialsjef Børge Solvang. Stena Recycling på Ausenfjellet i Frogner må kjøre to fulle skift for å gjenvinne og sortere 110 000 tonn avfall hvert eneste år.

Hver eneste dag får filialen inn mellom 300 og 400 såkalte bur med elektronisk avfall for demontering og sortering. Til enhver tid har de 10 000 bur ute hos kunder, som fyller dem med alt fra ledninger, ladere, mobiltelefoner, skjermer, pc-er og all verdens elektroniske duppeditter. I store lokaler havner alt på transportbånd og sorteres av ansatte med trente øyne for hva som skal hvor. Det er en rekke deler som fortsatt kan enten gjenbrukes eller gjenvinnes, og det er viktig å vite hva.

– Vår hovedtanke er gjenbruk, det vil si at et produkt, eller deler av det, fortsatt har en bruksverdi for andre. Deretter er det gjenvinning av materialer, enten det er plast, stål, aluminium, jern eller gull for den saks skyld. Det går videre blant annet til vårt eget behandlingsanlegg i Sverige, der alt males opp og sorteres på ny. Stena har bygd et helt nytt anlegg for produksjon av plastpellets, som igjen selges til produsenter av plastsekker eller hardplastprodukter. Dyre metaller som gull blir solgt videre, mens aluminium blir smeltet om og andre metaller hakkes i småbiter, forteller Børge Solvang.

Leverer flytende

Han legger til at Stena er en stor aktør innenfor aluminium.

– Vi leverer mye til bilindustrien i Europa, og produsenter som Volkswagen og Peugeot bruker mye gjenvunnet aluminium fra oss. Ved vårt aluminiumsanlegg i Älmhult i Sverige produseres også flytende aluminium som tappes på tankbiler og leveres til produsenter som støper sine egne produkter. Kundene slipper å smelte alt på nytt igjen, og på den måten sparer man egentlig et ledd.

Bygger kompetanse

For drøyt to år siden etablerte Stena Recycling mottak av jern og metaller på Romerike. Nå tar de imot 17 000 tonn i året, og har investert i moderne utstyr, blant annet magneter og kraftige metallsakser, som klipper opp alt fra småting til svære h-bjelker.

– Vi har fortsatt stor kapasitet på jern og metaller, men det tar tid å bygge den kompetanse som er nødvendig for å kunne vokse ytterligere. Mottak og sortering av avfall kan se enkelt ut ved første øyekast, men siden vi lever av både å kjøpe og videreselge produktene, må vi vite hva det kan være marked for og til hvilken pris for å vurdere hva som bør demonteres, og sorteres fra de ulike produktene. Våre medarbeidere må også kunne identifisere ulike typer metaller og til og med ulike legeringer. Det tar tid å bygge opp en slik kompetanse som ofte bygger mest på erfaring, sier Solvang. Han legger til at denne delen av driften fortsatt er i en oppbyggingsfase, noe som trolig vil vare i ytterligere to år.

Påvirker fremtiden

Hovedkundene til Stena Recycling er gjerne de store bedriftene som Jotun og Avinor, og avfallet som transporteres til Ausenfjellet kommer fra hele landet, mye også fra Norsirk og Renas. Mengden har økt de siste årene, spesielt innen ee-avfall, siden nordmenn er helt i verdenstoppen når det gjelder forbruk av elektronikk.

– Vi er den største Stena-filialen i Norge og tar i utgangspunktet imot alle typer avfall fra hele landet. Nå har vi etablert oss som en kompetanseressurs innenfor ee-avfall og farlig avfall i Stena-systemet. Vi sitter med representanter i Norsk Forening for Farlig Avfall (NFFA) og har påvirkning overfor myndigheter som vedtar nye lover og forskrifter. Vi har en god dialog med myndighetene om nye typer farlig avfall og vurderinger av dagens produkter. Derfor må vi hele tiden være oppdatert på nye produkter, noe som gjør jobben både krevende og spennende. Vi har gjennom flere år bygd opp en sentral kompetansestab i Norge, men har også et betydelig miljø å støtte oss på i Gøteborg, der hovedkontoret ligger, sier salgssjef Espen Nohr.

70 prosent logistikk

Pris og løsning er viktig for kundene når de skal velge leverandør av avfallshåndtering, og ikke minst logistikk er sentralt. Stena Recycling er i dag spredt med filialer over hele Sør-Norge og har logistikkløsninger få andre kan konkurrere med. 

– Logistikk representerer mellom 60 og 70 prosent av hele vår virksomhet, selv om forretningsvirksomheten egentlig dreier seg om gjenvinning. Det er mye transport både ut og inn av anlegget, og vi forsøker å redusere dette gjennom samarbeid med andre aktører i bransjen. Det spisser vår egen kompetanse og er god miljøpolitikk, sier Børge Solvang.

Batteriinnsamling

Som en konsekvens av at filialen tar imot store mengder ee-avfall plukkes det ut tilsvarende mengder batterier av alle typer og formater hos Stena Recycling. Batteriene sender de i dag videre, men omfanget har blitt så stort at de nå planlegger en egen avdeling for håndtering av batterier.

– Det er fortsatt et stykke frem, men vi regner med å være i gang fra sent på høsten 2020.  Vi jobber hele tiden med å forbedre gjenvinningsprosessen, enten det er nye fraksjoner eller måter å levere enda renere produkter på, sier Solvang.


Stena Recycling AS

  Tretjerndalsvegen 70, 2017 Frogner

  63 86 86 00

  www.stenarecycling.no

{/show}