Greenerway – veien til lønnsom energibruk

Er du aktør innen industri, næringsbygg eller landbruk – vit at du kan spare strømkostnader ved å mellomlagre strømmen du produserer og bruker.

– Vår Greenerway-løsning kan blant annet brukes til mellomlagring av strøm, for effektreduksjon i bedrifter med høye effekttopper og svingninger i strømforbruket gjennom døgnet, sier daglig leder Knut Gustavsen.
Er du aktør innen industri, næringsbygg eller landbruk – vit at du kan spare strømkostnader ved å mellomlagre strømmen du produserer og bruker. Du kjøper om natten når prisen er lavest, mellomlagrer i en Greenerway-container fra Smart Energy Systems – og bruker egen lagret strøm når pristoppene skyter i været på dagtid.

For å nå klimamålene må energiproduksjonen skifte fra ikke-fornybare til fornybare energikilder.

– Fremtidens energiforsyning er elektrisk, fastslår Smart Energy Systems.

Selskapet som har sin base på Øra i Fredrikstad, leverer systemløsninger innen energilagring og fornybar energiproduksjon som Norge og verden etterspør. De har gjennom de siste tre årene utviklet og levert komplette installasjoner av solcelleanlegg, hurtigladere og batteriløsninger – som deres nye 'flaggskip' Greenway.

Smart Energy Systems har stor tro på at deres egenutviklede Greenway-container for mellomlagring kan være med på å løse industri og næringslivs energiutfordringer.

Penger å spare

 Mang en bedriftseier har det siste året følt at kostnadene for energi nesten har lagt virksomheten død.

– Vi jobber konkret med å tilby gode løsninger som bidrar til et bedre energiregnskap, slår Knut Gustavsen fra Halden fast.

Han tiltrådte stilingen som administrerende direktør 1. januar i år.

Store energilagringsløsninger blir nå en kritisk komponent – for å optimalisere fornybarproduksjon og elektrifisering av produksjon og transport. Dette kan spare mange bedrifter for store investeringer i forbindelse med økt effektbehov.

Peak shaving

– Vår Greenerway-løsning kan blant annet brukes til mellomlagring av strøm, for effektreduksjon i bedrifter med høye effekttopper og svingninger i strømforbruket gjennom døgnet. Strømprisene er avhengige av etterspørsel. I perioder med høy etterspørsel øker prisen for strøm betydelig. I tillegg påvirker effekttariffer kostnaden ved elektrisk produksjon, drift av bygg og lading av kjøretøy. Vi har løsningen. Ved bruk av Smart Energy Systems sine energilagring-løsninger, kan man kjøpe strøm på tidspunkter med lav etterspørsel, redusere effekttoppene og levere strøm og effekt tilbake til nettet, forteller Knut Gustavsen.

Greenerway

– Løsningen for energilagring som vi tilbyr, kan tilpasses ulike behov. Våre Greenerway containerløsninger er fra 10–40 fot. De har en lagringseffekt på opp til 2,5 megawattimer, forteller Gustavsen.

–Vi tilbyr blant annet Greenerway containerløsninger for bygg-, industri- og anleggsbransjen. Disse har energilagring og innebygd DC-lading for anleggsmaskiner. Våre Greenerway-containere på 10 fot, passer perfekt på byggeplasser med begrenset eller ingen anleggsstrøm tilgjengelig. Større containere på 20-40 fot er tilpasset stasjonær bruk utenfor et nærings eller industri bygg, avslutter Knut Gustavsen.


Smart Energy Systems AS

 Rosenborgveien 6, 1630 Fredrikstad
  918 66 530
  www.smartenergysystems.no

{/show}