Holger Hartmann leverer utstyr for strålevarsling

Norsk Gjenvinning Metall i Fredrikstad har sikret seg mot radioaktivt avfall ved å investere i systemer for strålevarsling fra Holger Hartmann AS.

Fra v. Kranoperatørene Oddbjørn Øvrebø Almås og Espen Johannessen – og Trond Erik Olsen (driftsleder vekt og varemottak).

For Norsk Gjenvinning Metall på Øra ville den økonomiske konsekvensen blitt stor, dersom det kom radioaktivt avfall inn i produksjonen av skrapjern. De har sikret seg med to nivåer av utstyr for strålevarsling.

Er det noe Norsk Gjenvinning Metall – NGM – på Øra i Fredrikstad ikke ønsker, så er det å få kontaminert anlegget ved at radioaktivt materiale kommer inn. Det vil i praksis bety stopp, nedstenging og tap av inntekter.

- Enda verre ville det være dersom den radioaktive forekomsten besmittet fragmenteringsanlegget, 'shredderen', som knuser jernet. Kilden behøver ikke være stor, forteller Charlotte Andresen, ansvarlig for materialselskap og markedskommunikasjon.

Heldigvis har dette ikke skjedd på de snart ti årene selskapet har drevet på Øra.

Ytterst liten risiko

- Begrepet radioaktivitet kan fort virke skremmende på folk, men radioaktivt materiale på avveie utgjør liten fare og helserisiko dersom det raskt fanges opp og håndteres riktig. Til gjengjeld hører det ikke hjemme i metaller som gjenvinnes. Dersom en beskjeden del med radioaktivt innhold blir blandet med større partier i resirkuleringen, kan det få betydelige konsekvenser, sier Charlotte Andresen.

Gjenvinningsanlegget har sikret seg ved å investere i systemer for strålevarsling fra Holger Hartmann AS.

- Det er som å kjøpe en forsikringspolise. Du har det for sikkerhetens skyld. Du håper det aldri blir utslag på varene som kommer inn, sier Ane Dirkson, avdelingsleder salg, hos Holger Hartmann AS.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Bildet: Ane Dirkson, avdelingsleder salg i Holger Hartmann AS.

Skanner kjøretøy

Norsk Gjenvinning Metalls første sjekkpunkt for radioaktivt metall, er ved innkjøringen til anlegget. Tidligere har gjenvinningsanlegget fått levert detektorportaler fra Holger Hartmann AS.  De har  høy deteksjonskapasitet, og nyere teknologi gir kraftig reduksjon av falske alarmer.

Når et kjøretøy passerer inn i portalsystemet, skannes hele bilen, inkludert henger og førerhus, automatisk av fotoceller. Resultatet av skanningen blir analysert av systemet, både spektralt og nivåmessig.

Lav fart

- Hvis alarmen ikke går av, godkjenner systemet kjøretøyet. Sjåføren kan kjøre inn på anlegget. Anbefalt hastighet er maks 5 km/t. Systemet vil gi advarsel gjennom en hastighetsalarm, om sjåføren kjører fortere inn, forteller Trond Erik Olsen. Han forteller at Norsk Gjenvinning Metall  opplever at detektorutstyret fungerer svært bra.

- Vi måler også kjøretøy som forlater anlegget. Det er et krav for å eksportere varene, at de er skannet for radioaktivitet, legger han til. Alle målinger lagres automatisk. Informasjonen kan hentes opp og analyseres eller skrives ut.

Artikkelen fortsetter under bildet

Grønt skifte i praksis

Holger Hartmann AS er leverandør av utstyr for deteksjon av radioaktivitet som er utviklet av canadiske RSI. Kundene er blant annet smelteverk eller anlegg som tar imot skrapmetall for videre gjenvinning. Utstyret som leveres er med på å gjøre din, min og Hvermannsens omgivelser litt grønnere. Holger Hartmanns utstyr er en skreddersydd løsning til hver enkelt kundes anlegg.

- Vi har en lang referanseliste på installasjon av portaler og mye kunnskap om deteksjon av radioaktivitet. Våre teknikere er erfarne med portalsystemer, og vi tilbyr effektiv service og support på anlegg vi leverer, forteller Ane Dirkson.

Portaler benyttes til å oppdage uønsket radioaktivt materiale ombord i kjøretøy, containere eller tog.

Enkelt

Espen Johannessen er kranoperatør hos Norsk Gjenvinning Metall på Øra. Daglig opererer han og et knippe kollegaer, en Sennebogen 835E-kran, som laster inn returmetall i anleggets shredder. 22. januar gikk NGM til anskaffelse av et forholdsvis nytt produkt på det norske markedet, en detektor som monteres i kranens gripeklo. Dette er anleggets andre sjekkpunkt for radioaktivt metall.

RS-729 Grapple er et trådløst deteksjonssystem for stråling. Det er spesielt designet for å tåle den belastningen det er å være montert i en gripeklo, som løfter hardt og skarpt returmetall.

- Denne detektoren er spesialtilpasset for å oppdage radioaktivitet ved skrapgjenvinning. Den kompakte utformingen og valg av detektor, gir den høyeste følsomheten pr. detektorvolum. Systemet er brukervennlig og justeres automatisk etter bakgrunnsstråling, forklarer Ane Dirkson.

Fire komponenter

Espen Johannessen bekrefter at systemet er forholdsvis enkelt å sette seg inn i. Han ble veldig fascinert av detektoren og radioaktivitet generelt. Vitebegjærlig som han er, søkte han ytterligere informasjon av fagfolk, som han kom i kontakt med på Internett. Jobben har blitt enda litt mer interessant, etter hva vi forstår.

RS-729 monteres på kundenes kraner eller gravemaskiner. Den består av fire komponenter – deteksjonsenhet med holdbar beskyttende kuppel – såkalt 'dome', en kontroller, batteripakke og en robust avlesningenhet. Operatørkontrollenheten er en smarttelefon med intuitive funksjoner, med skrifttype som er lett å lese.


Holger Hartmann AS

  Berghagan 3, 1405 Langhus

  23 16 94 60

www.holgerhartmann.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: