– Kast ikke ut en brukbar oljefyr!

RAKKESTAD: Det er ingen grunn til å kvitte seg med en fullt brukbar oljefyr, selv om det blir forbudt med fossilt brensel fra 1. januar 2020.

– Biodrivstoff er foreløpig ikke så sunt at det kan drikkes, men det gir iallfall langt mindre utslipp ved forbrenning enn tradisjonell olje og diesel, sier daglig leder Magne Solbrække hos Olje- og Gassenteret AS.
– Biodrivstoff er foreløpig ikke så sunt at det kan drikkes, men det gir iallfall langt mindre utslipp ved forbrenning enn tradisjonell olje og diesel, sier daglig leder Magne Solbrække hos Olje- og Gassenteret AS.

– Det er ingen grunn til å kvitte seg med en fullt brukbar oljefyr, selv om det blir forbudt med fossilt brensel fra 1. januar 2020. Vi leverer parafin og biobrensel, men du bør sjekke og rengjøre anlegget før du bytter til biobrensel.

Det sier daglig leder Magne Solbrække i Olje- og Gassenteret AS.

I flere år har leverandører av varmepumper, godt applaudert av statlige Enova mer enn antydet at landets oljefyranlegg må fases ut fra 1. januar neste år. Men oljefyren blir ikke ulovlig, selv om bruken fossilt brensel til oppvarming blir det på de fleste områder. Også her fins det imidlertid unntak.

– Hvis du driver næringsbygg med produksjon, kan du benytte fossilt brensel i forbindelse med produksjonen, men ikke til oppvarming av lokalet. I fritidsboliger uten innlagt strøm blir det fortsatt tillatt å varme opp med parafin eller fossil fyringsolje. I tillegg kan landbruket benytte fossil olje til tørker og produksjon. Det er viktig at informasjonen er både riktig og nyansert, mener Solbrække.

Han hører stadig at det ikke lenger fins parafin å oppdrive, men det er også feil.

– Det stemmer at nesten ingen av de store aktørene leverer parafin, men vi kan levere til alle som trenger det. Vi får forsyninger direkte fra raffineriet i Göteborg og leverer også flere hundre tusen liter til kolleger over hele landet, sier Solbrække.

Kostbart skifte

– Det blir litt unyansert når Enova oppfordrer folk til å kaste ut oljefyren, installere varmepumpe og motta 10 000 kroner i statlig støtte. De burde heller støtte en teknisk gjennomgang av oljefyren for å sjekke hvor lang levetid den har igjen. Det må være mer økonomisk og miljømessig riktig å bruke oljefyren så lenge det går, men med bruk av biobrensel i stedet. Det er langt billigere å bytte enkelte deler og rense tanken, framfor å investere i andre løsninger.

– Hvis du har en oljefyr med god standard anbefaler vi at du tar kontakt med en fyringstekniker for å sjekke tilstanden. Noen ganger må fyren byttes, noe som kanskje er en utgift på 10–15 000 kroner. I tillegg bør tanken sjekkes og rengjøres, siden det ofte har blitt en del bunnfall gjennom mange års bruk av fyringsolje. Siden biobrensel har en rensende effekt, bør bunnfallet fjernes før det løses opp og blander seg med brenselet.

– Det er en rekke firmaer i Østfold som påtar seg slike jobber. I mange tilfeller viser det seg at en investering på totalt 20 000 fører til at du ha et tipp topp anlegg i kanskje ti år til, sier Magne Solbrække.

Nytt dieselprodukt

Kvaliteten på bioprodukter har blitt meget bra med årene, og prisen ligger og vipper rundt prisen på fossil olje. Kjøper du en olje med god kvalitet er det også gode kuldeegenskaper. Nå har det dessuten kommet et produkt som heter HVO på markedet, et dieselprodukt som kan brukes på alt fra lastebiler og gravemaskiner til oljefyr og parafinovn. Den fungerer like bra i både veke- og pottebrenner.

Mindre tilpasning

Olje- og Gassenteret selger alle typer biobrensel og drivstoff fra produsenten Preem, som ligger langt fremme i utviklingen av slikt grønt drivstoff. De bruker mye skogsavfall og annet biologisk avfall til å produsere miljøvennlige alternativer. Preem har som mål å være den ledende aktøren til det grønne skiftet og investerer mye i å utvikle produktene.

– Dieselen som Preem selger til lastebiler er også mye renere enn vanlig diesel, da de har blandet inn betydelige mengder grønne molekyler. De som velger å kjøre på Evolution diesel kan i tillegg få ut rapporter om hvor mye du har spart miljøet i forhold til bruk av vanlig diesel, sier Magne Solbrække.

Testet og grønt

Preem er det største oljeselskapet i Sverige, med en raffineringskapasitet på mer enn 18 millioner kubikkmeter råolje hvert år. De raffinerer og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybare drivstoff til selskaper og forbrukere i Sverige og i utlandet.

Preem forsyner mer enn halvparten av Sveriges industribedrifter og en tredel av de mindre bedriftene med fyrings- og energiprodukter.


Olje- og Gassenteret AS

Sagveien 8
1890 Rakkestad

69 22 65 50

www.oljeoggassenteret.noKlikk en emneknagg for å lese mer: