Klimapartnere - hjelper deg til å nå dine bærekraftsmål

Klimapartnere Østfold har vokst til snart 50 partnere siden oppstart i 2019, med navn som blant annet Multiconsult, Frevar, Becour og Borg Havn.

Borg havn er en av de første 16 Klimapartnere i Klimapartnere Viken. Her er havnesjef Tore Lundestad sammen med Stine Nygaard under Fredrikstadkonferansen 2022.

De har vokst til snart 50 partnere siden oppstart i 2019, med navn som blant annet Multiconsult, Frevar, Becour og Borg Havn. Sammen går de i front for å redusere utslipp, finne klimavennlige løsninger og bidra til grønn næringsutvikling. Nylig hadde de sitt årlige toppledermøte på Inspiria Science Center i Sarpsborg. Der samles ledere fra Klimapartnere i hele Viken og deler av sine erfaringer og kunnskap.

 Vi ser hvor viktig det er å skape gode møteplasser for våre partnere, en arena for erfaringsutveksling og klimafaglig påfyll som bidrar til å forankre klimaarbeidet i toppledelsen. Én ting er de inspirerende innleggene, men vel så viktig er samtalene i mellom, - i pausene og over en matbit. Der skjer det mye produktivt, og skapes nye samarbeid og relasjoner, forklarer Stine Nygaard, regionleder i Klimapartner Viken.

Nettverk og klimaverktøy

Klimapartnere inviterer til et partnerskap der vi sammen skal påvirke og inspirere hverandre og dele på tvers av bransjer. Samtidig bidrar Klimapartner med kompetanse, erfaring og verktøy.

 Mange ønsker å komme i gang med reduksjon av egne utslipp, klimarapportering og en grønnere profil, men vet ikke helt hvordan. Vi baserer oss på å tilby våre partnere matnyttige verktøy:

 1. Et nettverk av virksomheter og ledere som deler av sine erfaringer
 2. Fagmøter innen de fleste aktuelle temaer
 3. Guiding vedrørende miljøsertifisering
 4. En av landets beste klimaregnskapsløsninger

– Vi landet nylig en nasjonal flerårig avtale om klimaregnskaps-løsning fra Asplan Viak. Dette, og flere er verktøy vi tilbyr foruten rådgivning om hvordan du kan tenke annerledes for å få din bedrift til å nå deres klimamål.

 Det er viktig å starte nå med forankring i ledelsen og hos de ansatte – det blir ikke enklere ved å vente. Det er også økonomiske incentiver for å komme i gang – allerede nå ser vi at du kan bli valgt bort som leverandør eller i anbud om ikke alt dette er på plass, fortsetter Nygaard.

Klimadulting – nudging

Siste torsdag i måneden arrangerer Klimapartnere "K-punktet"  en digital møteserie der Klimapartnere bidrar med innspill på aktuelle temaer som for eksempel «Gjenbruk», «Grønne innkjøp», «Energireduksjon i bygg» og «Klimadulting – nudging».

Borg Havn

Borg havn var en av de første 16 som signerte som klimapartner i Østfold ved oppstart. De har siden vært pådrivere og en inspirerende foregangsbedrift.

Havnesjef Tore Lundestad fremhevet tidlig viktigheten av FNs Bærekraftsmål nummer «17 Samarbeid for å nå målene» er. Dette er grunnleggende for hva Klimapartnere skal være, legger hun til, før Lundestad tar over;

- For oss handlet det om å finne de riktige nettverkene. Vi er offentlig eid, så dette var også et partnerskap eierne våre satt pris på at vi ble med i fra starten av. Det har gitt oss mye, både i form av verktøy, gode foredragsholdere og mulighetene til å tenke annerledes. Ikke minst det å jobbe med intern kultur, for på dette som så mye annet må du ha med deg hele bedriften. At alle skjønner hvorfor vi gjør det.

-Flere av våre klimatiltak har gjort at vi både sparer og tjener penger. Vi har installert Sodvins energistyringsløsning Spart, som har redusert strømforbruket betraktelig. Vi har tjent over 1 million kroner siden 1. juli på solcellene vi har montert på taket, og over 400.000 på vårt samarbeid med Batteriretur om bruk av brukte batterier til batteribank for lagring av våre solcellers elproduksjon. Dette er bare noen av prosjektene. Fremover blir det også prosjekter på CO2-fangst, hydrogenproduksjon, smart ladestruktur og elektriske trucker og terminalkran, for å nevne noe.

Min oppfordring til andre bedrifter er å bruke de løsningene som er tilgjengelig nå, ikke vente på det neste nye. Det har du ikke råd til.

Klimapartnere ble etablert i Agder for over 12 år siden og finnes nå i alle fylker og er et partnerskap for grønn næringsutvikling med partnere fra næringsliv, akademia, offentlig sektor og NGOs

 •  Overordnede mål er at vi skal lykkes med grønn omstilling slik at vi sammen når 1,5 gradersmålet.
 •  Vi jobber daglig med våre partnere med utslippsreduksjon og næringsutvikling.
 •  Vi forplikter oss til å levere:
 •  Klimaregnskapsløsning – kanskje Norges beste..
 •  Kunnskap, faglig råd og bistand
 •  Spennende møteplasser for kunnskap, læring og deling.
 •  Styrket merkevare
 • «Koblingsboks»-funksjon der vi knytter opp partnere som deler og inspirerer hverandre
 •   En Klimapartnere utfordres blant annet til:
 •   Forankre sitt klimaengasjement i toppledelsen
 •   Redusere eget fotavtrykk
 •   Å bli fossilfri innen 2030 (direkte utslipp)
 •   Forankre forståelse for klimarisiko
 •   Etablere minst et grønt spydspiss-prosjekt

 Østfold og Viken

●  Østfold signerte sine første 18 partnere juni 2019 – vår egne «founding fathers».

●  Klimapartnere Viken har i dag 44 partnere, jevnt fordelt på Østfold, Akershus og Buskerud

Gå gjerne inn på vår hjemmeside og les mer, eller enda bedre, ta kontakt for en prat.

www.klimapartnereviken.no