Kompakt gjødselfabrikk kan plasseres på gården

Hvordan øke matproduksjonen og minke klimautslippet samtidig? N2 Applied har løsningen.

Carl Hansson, Helen Kvande Due, Maria Thunshelle og Trond Lund er spente nå som N2 Applied lanserer nyskapende landbruksteknologi på det kommersielle markedet.
Hvordan øke matproduksjonen og minke klimautslippet samtidig? N2 Applied har løsningen.

Svaret fins inne i en standard shipping-konteiner der man ved bruk av plasmateknologi produserer NEO – en forkortelse for Nitrogen Enriched Organic fertiliser.

På disse få kubikkmeterne forbedrer teknologien nemlig kumøkk til høyverdig gjødsel, nettopp ved å tilsette nitrogen.

– Slik løser vi to store problemer på én gang. Det ene er forurensning fra husdyrmøkk. Det andre er avhengigheten av kunstgjødsel for å produsere nok mat til verdens økende befolkning, og utslippene forbundet med det. N2-teknologien fører til en sirkulær prosess som ivaretar matsikkerheten, sier Trond Lund, ansvarlig for forretningsutvikling i N2 Applied.

Han vet hva han snakker om.

– Jeg kommer sjøl fra en melkegård ved Vikersund, smiler Lund, og gir ordet til produktsjef Helen Kvande Due som også er ansvarlig for bærekraft i selskapet.

– N2-prosessen øker næringsstoffet i møkka og stopper utslippet av ammoniakk og metan. Bonden kan rett og slett resirkulere næringsstoffene på gården tilbake til jorda.

Denne «gullmøkka» skal bli den mest verdifulle gjødselen for bonden, og erstatte dagens kunstgjødsel. Det er en svært konkret løsning på et stort spørsmål.

– Overordnet er utfordringen å skaffe nok mat til verdens voksende befolkning på en bærekraftig måte, med mindre utslipp og mindre landareal. Vi mener vi har en veldig god løsning.

Bruker Birkeland-buen

N2 Applied peker tilbake på Norges stolte landbruks- og industrihistorie.

– Vi bruker Birkeland-prosessen til å bryte opp nitrogenbindingene i lufta, forteller Lund med henvisning til fysiker Kristian Birkelands nyvinning rundt forrige århundreskifte.

Oppfinnelsen ble grunnlaget for opprettelsen av Norsk Hydro i 1905.

N2 Applied som tar navnet sitt fra nettopp nitrogengass (N2), kan ha potensial til å bli et «nytt Hydro» for landbruket.

Alt skjer inne i konteineren. Heng med, for her blir det litt teknisk.

– I gresset som kua spiser er det mye nitrogen. Alt dette går inn i kua. Av dette går rundt ti prosent til melk og kjøtt, forklarer Due.

Dermed går nitti prosent av nitrogenet ut igjen i form av kumøkk. 30 prosent av dette igjen forsvinner som forurensning til luft, mens rundt 10 prosent går i vann og vassdrag som forurensning.

– Resultatet er at når du sprer vanlig møkk er kun 50 prosent av næringen – nitrogenet – som opprinnelig var der igjen. Men ved å tilsette nitrogen med Birkelandmetoden, beholder vi nesten all næringen i kumøkka.

Det sparer miljøet på flere måter.

– Kunstgjødsel er i dag et fossilt produkt i og med at det produseres av kull eller gass gjennom det som kalles Haber-Bosch-metoden som tok over for Birkeland-Eyde-prosessen.

N2-teknologien gjør det samme ved å bruke fornybar energi, som vannkraft, der det er tilgjengelig.

Ved å plassere gjødselproduksjonen lokalt på hvert enkelt gårdsbruk blir derfor landbruket uavhengig av konjunkturer, krig og korona.

– Bonden slipper å kjøpe dyr kunstgjødsel som er avhengig av lange globale verdikjeder.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

God støtte fra EU

EU har fått øynene opp for N2 Applieds oppfinnelse. Gjennom unionens prosjekt Horizon Europe, har selskapet allerede fått 40 millioner kroner til utvikling.

Men ikke bare det. EUs investeringsbank skjøt nylig inn 150 millioner i egenkapital til N2 Applied.

– Dette er deep tech – en teknologi det ikke er noe tvil om at EU og verden trenger. Men det tar tid. Vi har derfor fått det som kalles patient money – tålmodige penger.

EU har gode grunner til at omfavne den nye, norske teknologien.

– I Nederland, for eksempel, er det helt krise, forteller Lund.

Landet som har tettest konsentrasjon av husdyr i verden, vedtok i fjor å kutte utslipp av nitrogen til det halve.

– Dette fikk blant annet merkelige utslag som at flyplassen Schiphol kjøpte 20 gårder for å kunne fortsette sine egne utslipp. Vår teknologi løser dette problemet.

Det er fortsatt en del rød teip å kutte over i det europeiske samarbeidet.

– EU-kommisjonen jobber nå med et forslag fra den nederlandske landbruksministeren for å endre nitratdirektivet som setter begrensninger på denne typen teknologi. I beste fall kan det vedtas i mai eller juni i år.

Lanserer kommersielt produkt

Etter flere år med forskning og utvikling, prøving og feiling, lanserer N2 Applied nå den første kommersielle maskinen.

– Vi har brukt mye ressurser på samarbeid med forskningsinstitusjoner i hele Europa. De har verifisert NEO. Vi vet at gjødselen fungerer, sier Lund.

N2-maskinen som skal presenteres for markedet lanseres i samarbeid med en tung, kommersiell aktør. 

– Vi har gått i kompaniskap med verdens nest største produsent av melkemaskiner, GEA. De skal produsere og distribuere maskinene, som vil hete «Manure Enricher» for oss. 

Da samarbeidet ble lansert på Tysklands største husdyrmesse i november, var interessen stor.

– Vi er veldig stolte. Nå får vi tilgang til et stort nettverk internasjonalt. Samtidig blir det vi som sitter og overvåker maskinene. Det er litt morsomt at vi vil sitte i Numedal og følge opp alle maskinene globalt.

Aktiviteten strekker seg også over Atlanteren.

– Vi har hatt to maskiner som har stått og produsert gjødsel i USA, samtidig som vi nå starter nå forsøk ved starter forsøk på Cornell University i New York.

Fra New York har de fått et «farm viability grant».

– Amerikanerne håper teknologien skal være med å redde innsjøene sine fra blåalger. De verdsetter at dette er en helt ny måte å tenke agronomi på.

Er blitt klimapartnere

Med seg på laget har N2 Applied Klimapartner Viken – et partnerskap for bedrifter og organisasjoner som ønsker å bidra til grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon.

– Vi er svært fornøyde med å ha fått med N2 Applied som partner, smiler rådgiver Maria Thunshelle i Klimapartner Viken.

Klimapartnere ble etablert i Agder for over tolv år siden og fins nå i alle fylker.

– Vi er et partnerskap for grønn næringsutvikling med partnere fra næringsliv, akademia, offentlig sektor og frivilligheten, forteller Thunshelle.

N2 Applied passer som hånd i hanske i partnerskapet.

– Det er nyttig nå som det blir flere krav til rapportering, med EUs taksonomi, livsløpsanalyse og ulike reguleringer. Klimapartnere tilbyr blant annet en solid og spennende løsning for føring av klimaregnskap, sier Due.


N2 Applied AS

  Hagaløkkveien 7, 1383 Asker

  www.n2applied.com

{/show}