Legger varmerør til Bjørkelangen Torg

Solør Bioenergi Varme AS har ekspandert kraftig de siste årene, og er nå med nesten 100 anlegg fra Troms i nord til Agder i sør, en av Norges største leverandører av fornybar varme basert på trebrensel.

På Bjørkelangen skal det legges varmerør fra rådhuset til Bjørkelangen Torg, som nå utvikler ny nærings- og boligdel basert på oppvarming fra SBV.

Siste tilvekst i år er oppkjøpet av AHN, som siden 2012 har bygd 3 varmesentraler og knyttet til kommunale- og fylkeskommunale bygg og inngått leveringsavtaler med boligutviklere på Aursmoen og på Bjørkelangen. AHNs ønske om å overdra virksomheten og SBVs ønske om vekst i regionen, dannet grunnlag for overtakelsen av AHN.

Ytterligere boligprosjekt

På Bjørkelangen skal det legges varmerør fra rådhuset til Bjørkelangen Torg, som nå utvikler ny nærings- og boligdel basert på oppvarming fra SBV. Det er også inngått avtale om tilknytning av 3 andre boligprosjekt med til sammen ca. 150 boenheter på Bjørkelangen, som ventes realisert i løpet av 2-5 år.

Utvider varmenettet

På Aursmoen bygger pt. kommunen ny barnehage og skole som skal tilknyttes varmenettet ila 2024.
SBV vil i forbindelse med dette også utvide varmenettet til å omfatte tilknytning av 2 boligprosjekt som allerede er avtalefestet. Prosjektene omfatter til sammen ca. 100 boenheter i blokker.

Lønnsomt energivalg

Utviklingen på Bjørkelangen og på Aursmoen er interessant for oss med ytterligere byggeprosjekter under utvikling, og vi ønsker å være på tilbudssiden med varmeløsninger som vil gjøre energivalget lønnsomt og lett for både nye og gamle kunder.