Lover et kraftløft i Østfold-regionen

Marine Trading eier ett av de ti største solanleggene utenfor Moss, hvor de har investert i Greenerways fornybar-løsninger og leier ut til Li-Cycle Norway, en av verdens største på gjenvinning av litiumbatterier. 

Ett unikt trekantsamarbeid, sier Knut Gustavsen, daglig leder i Greenerway. Marine Trading står for et grønt bygg og Li-Cycle Norway står for grønn drift. Sammen står de foran et stort kraftløft i regionen!

«Bærekraftig prosess for gjenvinning av kritiske materialer fra alle typer litium-ion-batterier», heter det på Li-Cycles nettside. Nå er Li-Cycle i ferd med å etablere seg i Norge, nærmere bestemt i Moss. Den kanadiske bedriften er verdensledende på gjenvinning av kritiske materialer fra litium-ion-batterier og introduserer dem tilbake til verdikjeden slik at den er så sirkulær som mulig.

Moss er et perfekt sted for Li-Cycle Norway å etablere seg, med nærhet til havna og E6, med god tilrettelagt logistikk, sier Eivind Røkke Pedersen, lagersjef på Li-Cycle Norway.

Li-Cycle Norway sitt nye anlegg er ca 15.000 m2 stort med Rockwool som nærmeste nabo. Her skal det monteres inn en cirka 80 meter lang egenutviklet maskin som bruker en kombinasjon av sikker mekanisk kverning og hydrometallurgisk ressursgjenvinning spesielt utviklet for resirkulering av litium-ion-batterier.

Dette er både nytt og meningsfullt å få være med på, og vi er i kjernen av det grønne skiftet og samtidig skaper vi arbeidsplasser. Etterhvert får vi en økt kompetanse på dette feltet i regionen, noe som kommer alle til gode. Li-Cycle skal ta seg av hele verdikjeden og i Moss gjør vi første delen av gjenvinningen, sier Nina Johnsrød som er HR Business Partner i Li-Cycle Norway.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bildet: Den 80 meter lange egenutviklede maskinen som er spesielt utviklet for resirkulering av litium-ion-batterier kommer til å se omtrent slik ut.

Det planlegges at så mye som 10.000 tonn litium-ion batterier skal gjenvinnes hvert år i dette anlegget.

De første fem ansatte er på plass som hovedsakelig jobber med planleggingen og oppstart, men regner med å bli 30 ansatte som skal jobbe døgndrift. Her blir det behov for lagerarbeidere, produksjonsmedarbeidere og teknikere.

Det som gjenvinnes av batterier her på Li-Cycle Norways anlegg skal fraktes videre til Li-Cycles egne foredlingsanlegg som utvinner metaller som blant annet nikkel, litium og kobolt. Ved å løse global gjenvinning av litium-ion-batteri skaper vi en sekundær forsyning for både å møte etterspørselen etter kritiske batterimaterialer og sikrer en bærekraftig fremtid for planeten.

Kraftløft for Østfold

Med Greenerways løsning for fornybar energiproduksjon så utnytter Li-Cycle solkraften effektivt og sikrer bærekraftige produkter som gir bedriften både miljøfordeler og økonomiske besparelser. Solcelleanlegget er knyttet opp mot strømnettet og leverer overskuddskraft til nettet som ikke blir brukt i egen produksjon. I en senere fase vil man ha mulighet til å utnytte Greenerway sine batteriløsninger slik at produksjonsoverskuddet lagres for senere forbruk eller selges tilbake ut på nettet når prisen er høy.

For Greenerway har dette vært et stort og utfordrende prosjekt. De har levert solcellepaneler som dekker hele bygningen og all software for å håndtere og distribuere energien.

Knut Gustavsen er daglig leder i Greenerway, og ser på samarbeidet med Li-Cycle Norway som en spennende og fremoverlent aktør innen fornybar energi. Marine Trading, som eier næringsbyggene, har vært visjonære og levert et topp moderne bygg, noe som vil vise seg å bære en suksessfaktor for fremtidige energieffektive bygg og produksjonsanlegg.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bildet: Greenerway har levert og montert solcellepanelene på hele anlegget

Vi ser at våre løsninger for lagring og oppsparing av kraft kan beskytte bedrifter mot svingninger i kraftmarkedet ved å lagre lokalprodusert solenergien for bruk på et senere tidspunkt, påpeker Knut Gustavsen. Kraftprisene vil fortsette å svinge i mye større grad enn før, og da kan man tjene mer ved å ta bedre vare på den energien man allerede har produsert.

Frem til Li-Cycles anlegg er i drift, vil solcellepanelene på det enorme taket produsere grønn energi til strømnettet. Når fabrikkanlegget er oppe og går, vil solcellene gi strøm til produksjonen, men også ha mulighet til å ta vare på overskuddet i en batteriløsning og deretter tilby hurtigladning til elektriske kjøretøy.

Greenerway utvikler nå en unik energistyringsløsning som skal optimere energiflyten fra lokal solproduksjon, batterilagring, eget forbruk, hurtiglading og deltagelse i kraftmarkedet.

Med vårt system vil Li-Cycle Norway til enhver tid kunne overvåke og optimere hvor mye de kan tjene på lagret energi og dermed får mer igjen for det de selv produserer, forklarer Knut Gustavsen.

Han mener hele industrien vil gå i den retningen Li-Cycle gjør, nemlig å bruke egenprodusert energi i produksjon og drift, og samtidig optimere overskuddsenergien i en batteriløsning.

Greenerway ut i verden!

Gustavsen er stolt av å være lokal leverandør av disse løsningene her i Østfold. De ønsker å være med på å skape noe unikt. Når vi nå samarbeider med Li-Cycle Norge er vår ambisjon at dette skal bli den mest energieffektive produksjonen til Li-Cycle på verdensbasis.

For oss er det viktig å levere den beste totale løsningen for Li-Cycle i Norge og dermed få mulighet til å åpne et marked internasjonalt. Vi ønsker absolutt å eksportere våre smarte energiløsninger ut i verden. På denne måten kan vi få interessante kunder og nå nye markeder!

Marine Trading AS eier 60.000 m2 fordelt på 7 bygg i Vanemskogen Næringspark. Alle byggene har grunnvarme som energikilde for varme, som både er miljøvennlig og avgjørende for leietakerne.

At vi har fått Li-Cycle Norway inn i vår næringspark er fantastisk på alle måter, både for det de representerer og fordi de er en viktig del av del av verdikjeden for det grønn skifte, sier Lars Andersen som er daglig leder i Marine Trading AS. Li-Cycle Norway er et seriøst og spennende selskap vi gleder oss til å følge fremover, og vi er stolte av å ha fått de med i vår næringspark!


Greenerway AS

  Rosenborgveien 6, 1630 Gml. Fredrikstad
  918 66 530
  www.greenerway.no

{/show}