Månelandingen på Romerike

Hos Øvre Romerike Avfallsselskap brennes det flis til biokull i kampen for økt materialgjenvinning fra avfall – og for å redde klimaet.

Bilde av tre ansatte foran bygningen
ØRAS’ biokull gjør at jorda får et rikere mikroliv og en bedre jordstruktur som gir et sunt miljø for planterøtter, forteller Stine Cecilie Granlund, Nina Riiser og Arild Snekkerhaugen.

Hos Øvre Romerike Avfallsselskap brennes det flis til biokull i kampen for økt materialgjenvinning fra avfall – og for å redde klimaet.

– Med dette nye anlegget ligger vi helt i front i det grønne skiftet, sier fagleder Nina Riiser for kompost- og jordprodukter mens dyrebart kull sildrer gjennom fingrene hennes utenfor Øvre Romerike Avfallsselskaps nybygg på Dal i Ullensaker.

Måten det er laget på høres nesten for god ut til å være sann.

– Dette er en fantastisk prosess der ubehandlet trevirke varmes opp til mellom 300 og 900 grader uten tilgang på oksygen.

Alkymien som skaper ØRAS svarte gull, heter pyrolyse – en metode der kvernet treverk i form av flis, brennes uten tilgang på oksygen.

– Da får vi ikke aske som sluttprodukt, men biokull. Det har en rekke bruksområder, forteller driftssjef Arild Snekkerhaugen og nevner alt fra grillkull og jordforbedringsmiddel til kulltabletter.

Sluttproduktene er én ting. I tillegg produserer anlegget fjernvarme, og forhåpentligvis snart elektrisk energi.

– Dette er et ordentlig Kinderegg, smiler Snekkerhaugen stolt.

Karbonfangst og -lagring

Karbonlagring har vært omtalt og utskjelt siden Jens Stoltenberg i 2006 erklærte at karbonfangst på Mongstad skulle bli Norges månelanding.

Det ble ikke i den skalaen den senere Nato-sjefen forestilte seg, men på Dal har de det siste året tatt et steg videre.

– Anlegget er det største og det første av sin sort i Norge.  ØRAS er bevisst på sin rolle som en del av klimaløsningen.

– Dette bidrar til å nå FNs mål om klimatilpasset jord. Jorda blir mer tørkesterk, mer erosjonsstabil og vil gi større avlinger. Vi jobber for å finne klimamessig bedre produkter til gode for hele landet.

De opplever riktignok at ikke alle politikere er like ambisiøse som Stoltenberg.

– Uansett hvordan vi snur og vender på det vil det koste mer å lage klimavennlige løsninger. Det kommer ikke innovasjon uten penger. Det trenger ofte politikerne litt hjelp med å forstå, smiler Snekkerhaugen.

Designet i Australia, lagd i Kina

Pyrolyseanlegget er designet i Australia og bygget i Kina, men satt opp på Dal av Øras selv med god hjelp av Standard Bio fra Bø i Telemark. 

– Dette er en ypperlig tilsats til jordsmonnet som igjen vil gi en rekke fordeler. Biokullet er karbonlagring og bedrer jordas evne til å holde på vann og næringsstoffer, forteller Riiser.

Men ikke bare det:

– Samtidig vil det gjøre jorda mørkere og fortere varm om våren. Biokull øker verdien og kvaliteten på kompostproduktene våre.

Øras tar imot så mye som 6.000 til 7.000 tonn med treverk i året. Inntil 2.000 tonn kan brennes til kull.

– Biokull består hovedsakelig av rent karbon. Det gjør at vi reduserer utslippet av karbondioksid med nesten 90 prosent sammenlignet med tradisjonell forbrenning.


Øvre Romerike Avfallsgjenvinning

  Ørasvegen 85, 2054 Mogreina

  63 92 78 80

  www.oeras.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: