Mange bedrifter vet ikke om sitt eget farlige avfall

De fleste bedrifter har farlig avfall som kan bli til strøm og varme – og samtidig redde natur og miljø.

Avfallsforskriften pålegger alle bedrifter med mer en et kilo farlig avfall å levere dette inn til et godkjent mottak minst en gang per år, forteller Nina Cecilie Stendebakken og Marianne Lund i Stena Recycling.
Avfallsforskriften pålegger alle bedrifter med mer en et kilo farlig avfall å levere dette inn til et godkjent mottak minst en gang per år, forteller Nina Cecilie Stendebakken og Marianne Lund i Stena Recycling.

De fleste bedrifter har farlig avfall som kan bli til strøm og varme – og samtidig redde natur og miljø.

– Folk tenker kanskje at det ikke nytter, men det gjør det! Forbrenning med energigjenvinning gir strøm og varme til tusenvis av husstander, sier Nina Cecilie Stendebakken og Marianne Lund, der de står blant utallige gjenvinnbare gjenstander i Stena Recyclings lokaler på Frogner i Lillestrøm.

Her utnyttes ressursene i det som for mange kun er avfall, men som for Nina og Marianne er en verdifull råvare og ressurs. Samtidig som energien utnyttes destrueres de farlige stoffene på grunn av de høye temperaturene.

– De aller fleste bedrifter har farlig avfall. Mange er ikke engang klar over det. 

Avfallsforskriften pålegger alle bedrifter med mer en et kilo farlig avfall å levere dette inn til et godkjent mottak minst en gang per år.

– Det kan for eksempel være spraybokser eller limtuber. Smått eller stort – vi i Stena Recycling har løsninger.  

De fleste har farlig avfall

I en tid der alle må dra i samme retning for å redde klimaet, er riktig gjenvinning viktigere en noen gang. Vi må gjenvinne det som kan brukes om igjen, samtidig som vi fjerne miljøgiftene fra kretsløpet.

– Det handler om å hindre skader på mennesker, dyr og natur, sier Stendebakken og Lund, som ser det som en hovedoppgave å informere om riktig avfallshåndtering.

– Mange kaster for eksempel batterier og elektriske produkter med små batterier i restavfallet. Det er ikke av ond vilje, men på grunn av manglende kunnskap. Batterier inneholder til miljøgifter og restenergi som kan føre til kortslutninger og alvorlige branner.

Stena Recycling får daglig henvendelser fra bedrifter som ønsker å sortere bedre, for eksempel frisørsalonger.

– De har i mange tilfeller hatt dårlig samvittighet i årevis fordi det vet at de ikke har håndtert avfallet på riktig måte. Da er det veldig gøy å være med på å lette den dårlige samvittigheten. 

Alt må deklareres

Gjenvinningsbedriften går i tett dialog med kundene om hvordan akkurat deres bedrift kan resirkulere på best mulig måte.

– Vi har tre kjemikere hos oss som reiser på befaring hos kunder. De ser på hva slags avfall bedriftene har hos seg, hvordan det kan klassifiseres og håndteres på riktig måte. Det som kan gjenvinnes skal håndteres på én måte, det som må destrueres grunnet miljøfare, skal håndteres på en annen.

Miljødirektoratet har bestemt at alt avfall skal registreres og deklareres på nettsiden avfallsdeklarering.no før det leveres inn.

Deretter må mye av det transporteres i henhold til den internasjonale standarden «Forskrift om landtransport av farlig gods»

Det er essensielt å holde tunga rett i munnen.

– Det kan gå riktig galt hvis man ikke er forsiktig. Det er mye som ikke kan blandes, for eksempel syrer og baser, da kan resultatet i verste fall bli brann eller eksplosjoner.

Boom under pandemien

Bortsett fra et par uker med permitteringer rett etter nedstengningen i mars 2020, har Stena Recycling jobbet ufortrødent videre.

– Vi merket større pågang under korona. Plutselig skulle alle pusse opp hjemme. Det førte til en stor økning i etterspørselen fra bransjene maling og trelast. Nå har det riktignok stabilisert seg igjen.

En annen koronarelatert nisje, eller fraksjon på fagspråket, er smittefarlig avfall.

– Vi kaller det risikoavfall. Det dreier seg sprøytespisser og tabletter fra sykehus, men også om hansker og bleier. Alt dette må destrueres i anlegg med særskilt tillatelse. Også her utnytter man energien i avfallet før det endelig sluttdisponeres som aske.

Det er ikke bare sykehistoriene som preger virksomheten. Også festdagene setter sine spor.

– Et viktig spørsmål for oss nå er håndtering av fyrverkeri etter nyttårsaften. Vi jobber for at mottakene skal kunne ta imot ubrukt fyrverkeri, noe som ikke gjøres i dag. Det er risikofylt å ha ubrukt fyrverkeri stående i garasjen i årevis. En ordning for å levere inn dette er noe vi håper myndighetene har på plass snart.

En bransje i vekst

Farlig avfall er en bransje i vekst.

– Vi bygger nå ut mottaket for farlig avfall, med et blant annet et eget batterisenter. Vi forbereder oss på større volumer og bedre løsninger for ombruk og gjenvinning av deler av det farlige avfallet, sier Lund og Stendebakken mens de viser oss rundt.

Stenas enorme lokaler er et mikrokosmos av forbrukersamfunnet. Her er hundrevis av laptoper, nettbrett og annen forbrukerelektronikk. Batteriene går på samlebånd og sorteres. Det må være millioner av dem.

– Alt som kommer inn blir kontrollert og veid her. Deretter sender vi det til ombruk, gjenvinning eller forbrenning.

Eksplosjonen i antall elsparkesykler setter tydelige spor her. Ødelagte sparkesykler florerer. Særlig batteriene er en viktig ressurs.

– Batterier blir sortert etter type kjemi og sendt til ulike gjenvinningsanlegg i Europa.

Mye kan gjenvinnes. Men for eksempel er kvikksølvet de eldre batteriene nå forbudt å bruke om igjen.

Stena håndterer også avfall de fleste av oss bare har kjenner fra spenningsfilmer.

– De farligste stoffene vi håndterer, er sterkt reaktive og giftige, som cyanid og kvikksølv. Da bruker vi våre kompetente avfallskjemikere for å sikre en forsvarlig håndtering og destruksjon eller av de farlige stoffene.

For de fleste er virkeligheten langt mindre dramatisk. Men det betyr ikke at gjenvinning og forsvarlig destruering ikke er viktig.

– Det er ikke alle som trenger de mest avanserte løsningene, det viktigste er at de er tilpasset volumet og behovet hos kunden. Vår oppgave er å legge til rette for god og praktisk håndtering. Det er bra for miljøet og økonomien.


Stena Recycling AS

  Tretjerndalsvegen 70, 2017 Frogner

  63 86 86 00

  Epost

  www.stenarecycling.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: