Med rent hav som inspirasjon

Miljøhensyn og reduserte utslipp var en av årsakene til at Jan-Petter Kongsberg startet bedriften Agro & Miljø for 25 år siden.

Lillian Karlsen, Jan-Petter Kongsberg og Tron-Sverre Johansen har kanskje Østfolds eneste showrom med modeller av pumpestasjoner.
Lillian Karlsen, Jan-Petter Kongsberg og Tron-Sverre Johansen har kanskje Østfolds eneste showrom med modeller av pumpestasjoner.

Miljøhensyn og reduserte utslipp var en av årsakene til at Jan-Petter Kongsberg startet bedriften Agro & Miljø for 25 år siden. Nå har de ansvar for vedlikehold av pumper og kloakkrenseanlegg for mer enn 2.000 hytter og boliger langs kysten i Ytre Østfold.

I 2012 skjedde det som skulle resultere i betydelig vekst i Fredrikstad-bedriften. Kravene til utslipp fra boliger og hytter i utkantstrøk ble innskjerpet, og mange måtte etablere renseanlegg eller knytte seg til offentlige avløpsledninger. Det var på denne tiden vannkvaliteten i Vansjø var så dårlig at det var helsefarlig både å bade og lufte bikkja i vannkanten. Noe måtte gjøres både med avrenning fra landbruket og utslipp fra hytter og boliger.

– Etter 2012 har markedet bare vokst år for år, og det samme har Agro & Miljø. Vi var bare to ansatte for 10 år siden, men nå er vi fem servicemedarbeidere med velutstyrte servicebiler i tillegg, forteller gründer og daglig leder Jan-Petter Kongsberg.

Unik utstilling

Agro & Miljø er en bedrift som finner løsninger på de utfordringene mange hytteeiere sliter med når det gjelder vann og avløp. Jan Petter Kongsberg og hans ansatte reiser ofte ut på befaring som et første skritt. Der finner de kreative, fornuftige og fungerende løsninger på noe som kan se ut som et uløselig problem for hytteeieren. Agro & Miljø har også forhandlet Biovac renseanlegg helt fra starten. Virksomheten har fortsatt sine kontorer på gården Kongsberg, der Jan-Petter også bor som 7. generasjon. Jorda er nå leid bort, og nytt gårdsverksted er rigget for overhaling av pumper med tilhørende utstyr, i tillegg til eget showrom for pumper. På gården trives de ansatte som setter nærhet til naturen i høysete. 

Problemfri drift

– I tillegg til våre egne ansatte har vi etablert et nettverk av samarbeidspartnere og mindre entreprenører som utfører de prosjektene Agro & Miljø står ansvarlig for. Vi tar kun oppdrag fra private kunder og det er hovedsakelig hytteeiere. Nå har oppryddingen i hyttekommunene pågått siden 2012, men fortsatt gjenstår mye arbeid i Hvaler og Råde. Den nye generasjonen hytteeiere er mer opptatt av miljøvern og miljøvennlige løsninger, slik at vi trolig har mer enn nok å henge fingrene i fremover også. Stadig flere velger dessuten å sette ut kontroll og vedlikehold av anleggene til oss. Vi har langvarig kompetanse på både pumpestasjoner og renseanlegg og kundene får en problemfri drift, forteller Kongsberg.

Kreative løsninger

Det er ingen spøk å installere renseanlegg eller gjennomføre prosjekter i den norske skjærgården. Statlige myndigheter må involveres i de minste inngrep, men Agro & Miljø har lang erfaring med det tidkrevende og omfattende papirarbeidet som må til. De tar rett og slett hele jobben fra A til Å.

– Akkurat nå holder vi på med et prosjekt i Sarpsborg, der vi skal legge ut avløp til en øy utenfor kysten. Her må vi bore oss under både fjell og leiregrunn for ikke å forstyrre bunnforholdene. Vi prosjekterer slike løsninger, men setter den fysiske jobben ut til bedrifter i vårt nettverk. Senere kan vi komme inn igjen som leverandør av serviceavtaler.

Svarer døgnet rundt

Agro & Miljø har i dag ca. 750 pumpestasjoner og 600 renseanlegg i drift.

– Vi kunne ikke hatt så mange avtaler uten en digitalisering av driften. Vi har investert i styringssystemer som gjør at vi kan holde oversikt over flere servicepunkter og avtaler enn før. Det gjør at vi kan planlegge og samkjøre servicereiser til hele distrikter samtidig, noe som gir økonomi i driften. Vår arbeidsdag er så variert som det er mulig å få den. Vi vet aldri hva som kan skje når vi kommer på jobb. Våre kunder har en rekke problemer med alt fra frostplugger til tette avløp. Dessuten er det mange spørsmål knyttet til anleggene som vi gjerne svarer på over telefon. Vi har dessuten døgnvakt og stiller opp for våre avtalekunder når som helst, forteller Lillian Karlsen, som har jobbet i bedriften i 10 år.


Agro & Miljø

  Kongsbergveien 2, 1623 Gressvik

  907 55 141

  www.agro-miljo.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: