Miljødokumentasjon må bli automatisk og digital

Alle selskaper som produserer noe må kunne dokumentere klimaavtrykket sitt. I 2023 bør det helst skje automatisk og digitalt.

– En virksomhet kan ikke lenger bare påstå at noe er bærekraftig, de må kunne dokumentere det, sier Håkon Hauan i EPD Norge.

Alle selskaper som produserer noe må kunne dokumentere klimaavtrykket sitt. I 2023 bør det helst skje automatisk og digitalt.

– Tiden for å å bruke miljødokumentasjon kun på PDF er forbi. I dag skal alt være digitalt og automatisert, sier Håkon Hauan. Han står i spissen for EPD-Norge som har ansvar for Environmental Product Declaration, miljødeklarasjoner, for produkter og virksomheter i Norge. - En virksomhet kan ikke lenger bare påstå at noe er bærekraftig, de må kunne dokumentere det.

En EPD gir informasjon om en vare gjennom hele livsløpet – fra råvare, til produksjon, fra lager til transport, til salg, installasjon, bruk og eventuell retur – og forteller nøyaktig hvilke utslipp som er knyttet til hvert enkelt ledd.

– Vi er i EPD Norge er verdensledende på å tilby digitale, automatiserte løsninger. Mer enn 2000 EPD-er fra over 250 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos oss.

Fra lineær til sirkulær økonomi

Menneskeheten har brukt tusenvis av år på å perfeksjonere en lineærøkonomi med stadig høyere forbruk.

– Det er vi i ferd med å endre ved overgang til sirkulærøkonomien. For å få til det må miljødokumentasjon være en integrert del av strategien i hele selskapet, helst solid fundamentert i toppledelsen, forteller Hauan.

Kravet til EPD gjelder norske virksomheter i Norge, norske selskaper i utlandet, og utenlandske bedrifter som skal gjøre forretninger i Norge.

– Vi har basen vår hos NHO i Norge, men jobber stadig mer med globale selskaper, og opp mot EU-regelverkene.

Verifisert, troverdig informasjon

1. januar trådte EUs klassifiseringssystem som bestemmer hvilke økonomiske aktiviteter innenfor ulike sektorer som kan defineres som bærekraftige for investeringsformål — den såkalte taksonomien — i kraft.

– Vi ser nå en enorm etterspørsel og behov for troverdig miljødokumentasjon.

Det gjennomsyrer allerede samfunnet. 

– EPD er nå et viktig kriterium i offentlige anskaffelser. Et selskap som ikke har det på plass, kommer ikke engang til startstreken i anbudsprosessen.

Vi leser stadig at samfunnet skal halvere utslippet av CO2 innen 2030. Men hvordan?

Hauan er sikker på at han har svaret.

– EPD er det riktige verktøyet. Vi spiller en viktig rolle ved å tilby et system som gir troverdig tredjeparts verifisert dokumentasjon.

Livssyklusanalyse

Produsenten har i dag ansvar for veien produktet tar gjennom hele verdikjeden.

– Det gjelder også etter at det er solgt videre eller skrotet. Vi jobber med hvordan produktet kommer tilbake til verdikjeden gjennom livssyklusanalyse (LCA).

EPD samarbeider med de fremste forskermiljøene på dette i Norge, og internasjonalt.

– Vi jobber mye med fagkompetansemiljøene innenfor livsløpsanalyse som blant annet Sintef, Norsus, LCA.no og NTNU.

I dag er miljødokumentasjon mer og mer et være eller ikke være i næringslivet.

– I morgen, uten bærekraft strategi og troverdig miljødokumentasjon får du ikke lån, og vil ha problemer med å tiltrekke deg både kunder og ansatte. Hvem vil jobbe for eller med et selskap som ikke har EPD?


EPD-Norge

  Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo

  977 22 020

  epd-norge.no

{/show}