Mjørud reduserer klimaavtrykket med solenergi

Nylig tok teknologibedriften Mjørud i Rakkestad i bruk et omfattende solenergianlegg som Soleie har montert og leier ut på taket av produksjonsbygningen på Rudskogen.

Mjørud i Rakkestad valgte en løsning fra Soleie da de etablerte et solcelleanlegg på taket til driftsbygningen.

– Både prisen på energi og stadig nye krav om bærekraftig drift er bakgrunnen for at vi startet dette arbeidet. Solcelleanlegget er foreløpig siste miljøtiltak, men vi har gjennomført flere de siste årene. Ikke minst har vi investert halvannen millioner kroner i intelligent lysstyring med led i produksjonshallen. Vi er koblet på et bioenergianlegg som vi bruker til oppvarming om vinteren og landet på at vi ønsket et solcelleanlegg som vi kan bruke om sommeren, forteller daglig leder i Mjørud AS Ole E. Torp. I tillegg har de installert vannbåren varme både i verkstedet og i kontorbygget.

Forutsigbare kostnader

Soleie så tidlig på mulighetene for å etablere et større solenergianlegg på Rudskogen og kom på den måten i kontakt med Mjørud. Etter noen runder internt landet rakkestadbedriften på at Soleies løsning var fornuftig, både når det gjaldt de referansene de hadde i markedet og muligheten for leie av solcelleanlegg.

Soleie er et selskap med delt eierskap mellom Akershus Energi og Østfold Energi, og ble etablert for å hjelpe offentlige og private byggeiere til å få enkel tilgang til kortreist solenergi. Soleie tilbyr kundene å leie solanlegget i en periode på opptil 30 år, og tar ansvar for å anskaffe, drifte og vedlikeholde det. På den måten slipper ikke bare bedriften investeringene, men får også forutsigbare kostnader forbundet med energiforbruket.

I avtalen med Mjørud er det en fleksibilitet som gjør at de kan ta eierskap i anlegget om de ønsker det, men leieløsningen har gjort at prosjektet kunne realiseres fortere til en forutsigbar kostnad. Vi signerte kontrakten i begynnelsen av januar og var i gang med installasjonen i midten av februar, sier daglig leder Lars Erik Holmen i Soleie.

– Finansieringsløsningen gjorde det enklere å ta en beslutning om solcelleanlegget.

Valgte Soleies kompetanse

– På forhånd gjorde vi grundige undersøkelser om fastpris på strøm og forsøkte å bli kloke på hvordan man skal regne ut fremtidig strømpris, men det var ikke mulig. Med Soleie var det mer transparens og fikk et godt innblikk i kostnader. Til slutt ble det et spørsmål om vi skulle investere og drifte et slikt anlegg selv, helt uten kompetanse, eller om vi skulle velge Soleie til dette. Svaret var for så vidt enkelt, sier en av eierne Petter Mjørud.

– Det er dessuten viktig for Soleie å kunne tilby løsninger innen solenergi som ikke hindrer kunden i å investere i andre miljøtiltak, der det ikke er mulig å leie. Da blir den totale effekten større, sier Lars Erik Holmen.

Kan bli utvidet

Mjøruds produksjonsanlegg bruker årlig cirka 1,2 millioner kWh for å levere blant annet CO2 reduserende utstyr til offshore-sektoren og varmegjenvinningsenheter til avfallsindustrien. Det nye solcelleanlegget er beregnet å kunne gi opp mot 600.000 kWh i det lyse halvåret. Det betyr at de er mer enn selvforsynte i sommerhalvåret og ville eksportere overskuddskraften. Panelene dekker i dag bare en fjerdedel av takflaten, og det er ikke utenkelig at anlegget blir utvidet etter at Mjørud har gjort nødvendige erfaringer. Det er likevel et stort anlegg allerede med 1.300 solcellepaneler og er et av de større anlegg Soleie har levert til nå.


Soleie AS

  Kalnesveien 5, 1712 Grålum

  907 41 592

  www.soleieas.no

{/show}