Ønsker å være en pådriver til det grønne skiftet

Smart Energi ønsker å være en pådriver til det grønne skiftet, og det gjør vi ved å tilby bærekraftige energiløsninger, både for næringslivet og privathusholdninger.

Smart Energi har levert et større solcelleanlegg på taket over Storcash i Fredrikstad. – Solceller er en vesentlig del av vår satsing på det grønne skiftet, sier Stig Andresen og Lars Erik Hofgaard i Smart Energi.

– Smart Energi var en av de første partnerne i det som da het Klimapartnere Østfold. Å nå samfunnets mål om bærekraft og utslippskutt er med andre ord et viktig anliggende for oss som strømselskap, sier leder for salg og forretningsutvikling Stig Andresen.

Kundene kan påvirke

– Vi tilbyr solcelleanlegg hvor vi kjøper eventuell overproduksjon fra kunden. På den måten kan kunder påvirke den fremtidige utviklingen i en grønnere retning, sier bedriftsrådgiver Lars Erik Hofgaard.

– Vi gir energirådgivning og selvbetjente løsninger hvor alle kunder kan følge sitt forbruk ned på timesnivå. Her finner man historiske fakturaer, prognoser og kan man kan kjøre prøveavregninger. Høsten 2023 kommer en ny og oppgradert versjon for bedriftsmarkedet. Dette vil være et nyttig verktøy for mange bedrifter som ønsker å redusere sitt forbruk av energi.

Smart Energi kan også tilby opprinnelsesgarantert strøm «100% vannkraft». Flere og flere bedrifter har som krav at strømforbruket skal komme fra fornybare kilder. Dette kan være både selvpålagte krav, eller at kundens kunde har dette som krav.

Elektrifiseringen av bilparken tar vi del i ved å tilby ladesystemer for elbiler til bedrifter, borettslag og privatpersoner. Privatpersoner kan få laderen på rentefri nedbetaling over strømregningen. Det samme gjelder varmepumper som vi tilbyr privatmarkedet fra og med sensommeren.

God samarbeidspartner

– Mange lurer nok på hvorfor vi som lever av å selge strøm, ønsker å få ned forbruket. Vi vil være en god samarbeidspartner for våre kunder og gi gode råd om energieffektivitet og muligheter for innsparinger. På den måten bygger vi lange kundeforhold. Vi ser at dette er noe kundene setter pris på, og vi har en mer trofast kundemasse enn bransjen generelt, sier Lars Erik Hofgaard.

Gir kundene muligheter

I Verksbyen, en ny og grønn bydel i Fredrikstad, har vi testet ut hvordan vi kan fordele lokalprodusert energi ut til beboere i området. Smart Energi har fordelt solstrøm, varmtvann, gulvvarme, elbillading og avregnet dette til den enkelte beboer. Fra 1. oktober i år vil denne ordningen som kalles «deling av egenprodusert fornybar strøm på samme eiendom» tre i kraft. Ordningen vil gjelde både for næringskunder, borettslag og sameier. Vi tror at dette vil være et veldig viktig bidrag til at flere kan starte med lokalprodusert fornybar energi.

Smart Energi er klare til å sette i gang å fordele lokalprodusert energi og avregne kunder over hele Norge, sier Stig Andresen.


Smart Energi AS

  Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad
  987 02 361
  www.smartenergi.com

{/show}