Østfoldbedrifter nær målet om utslippskutt

NHO-bedriftene i Østfold er nær ved å nå målet om 20 prosent utslippskutt av klimagasser fra prosessindustri og transport og 20 prosent energikutt innen næringsbygg.

NHO-bedriftene i Østfold er nær ved å nå målet om 20 prosent utslippskutt av klimagasser fra prosessindustri og transport og 20 prosent energikutt innen næringsbygg. Det skriver regiondirektør i NHO Østfold Espen Nøklebye-Evensen på organisasjonens hjemmeside.

Prosjektet Energi202020 ble satt i gang i 2013 for å gi økt bevissthet omkring markedet for  varer og tjenester som gir lavere klimautslipp.  Gjennom høyere energieffektivitet oppnår bedriftene også en styrket konkurranseevne gjennom høyere innovasjonsgrad.

I prosjektet fører NHO Østfold sammen bedrifter som ser dette som en forretningsmulighet og tar ideene videre på egen hånd.  NHO Østfold er tilrettelegger mellom medlemsbedriftene.

I 2014 har det blitt gjennomført et seminar om SmartEnergy. I tillegg er det skapt en utvikling innen  transportsektoren som bør videreutvikles. En forstudie åpner for bruk av LNG i langtransport mellom Oslo og Göteborg/Malmö.

Økt innovasjonstakt

På området klimaregnskap har medlemsbedriften Østfoldforskning igangsatt et forskningsprosjekt som samarbeider med ti NHO-bedrifter og kartlegge bedriftenes klimautslipp og utvikle verktøy til å hjelpe bedrifter å identifisere effektive tiltak. Prosjektet går over tre år. NHO Østfold har fått med seg åtte bedrifter så langt.

Prosjektet har hatt inntekter fra Opplysnings- og Utviklingsfondet til NHO, tilskudd fra private bedrifter og støtte fra Transnova. Dette har gitt en foreløpig ramme på 595 000 kroner. Forutsetningen for videreføring er at medlemsbedriftene ser seg tjent med prosjektet. Erfaringene viser at klimatiltak kan både være lønnsomt og gi økt innovasjonstakt, sier Espen N. Evensen.