Radonsikrer hus over hele landet

SARPSBORG: Borg Radonsikring AS på Greåker sikrer nye og eksisterende bygg mot lekkasjer av radongass over hele landet.

– Radontetting er pålagt i alle nybygg siden 2010, sier daglig leder Thomas Magnussen i Borg Radonsikring AS. Han leder en bedrift som sikrer bygg over hele landet.

Byggteknisk forskrift (TEK10) stiller krav til at alle nye bygninger som er beregnet for varig opphold, skal oppføres med radonforebyggende tiltak. I tillegg stiller forskriften krav om at nybygg skal ha et radonnivå i inneluft under 100 Bq per kubikkmeter luft.

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. Det er her Borg Radonsikring kommer inn.

Store kunder

- Vi har mangeårig erfaring fra slikt arbeid gjennom Borg Armering, men vi valgte å starte Borg Radonsikring i 2012, da pågangen ble stor etter hvert. Han har fire ansatte og store virksomheter som PEAB As,Skanska As Grunnbygg As, Norbygg As,Handelsbygg As Betongbygg As og Lasse Holst As på kundelisten.

Sveiser membran

- Når vi sikrer nybygg dreier det seg om å etablere en radonbrønn og dekke til hele grunnflaten på bygget med en gummimembran. Radon sniker seg gjennom membranen og opp i bygget bare det er en liten rift, og derfor er det viktig å tette godt rundt røroppstikk og lignende. Duken blir sveiset sammen til en, eneste enhet for å holde gassen ute, sier Magnussen.

Radonavtrekk

Radonsikring har blitt en ekstrakostnad for alle byggherrer i Norge. Det er pålagt å sikre bygget, enten det er til privat eller næringsvirksomhet. I eksisterende bygg er behovet like stort, men der finnes det ingen pålegg om sikring.

- Men det lønner seg å gjøre noe hvis konsentrasjonen overstiger 100 Bq per kubikkmeter, sier Magnussen. – I Østfold har mange hus nivåer langt over dette, men de er fortsatt mye uvitenhet rundt dette, og mange venter derfor med å sette i verk tiltak. Når det gjelder eksisterende bygg er det ofte kjerneboring ned i grunnen og et radonavtrekk som må til.