Re:inventar vokser nasjonalt og har blitt konsern

Gründer Lars Erik Sikkeland har fått både folk, kompetanse og kapital på laget. Markedet for gjenbruk vokser i takt med det grønne skiftet. Dessuten blir kundenes klimaregnskap hyggelig lesing.

Møbler som restaureres
Møbler får nytt liv

- Det som startet som RE:inventar, med gjenbruk og redesign av kontormøbler og inventar for bedrifter, har nå utviklet seg til Reinventargruppen. Dermed sikrer vi tverrfaglig kompetanse og rigger for videre vekst, sier daglig leder Sikkeland.

Reinventargruppen har nå operasjonell aktivitet gjennom Norges største aktør Glomma Industrier (tre på Sand og tekstil på Årnes), Sirk-Tek (teknologi) og RE:inventar. Sistnevnte innen prosjektering, dokumentasjon, kvalitetssikring, konsulent, marked, salg, operasjonell aktivitet og nettverk. Reinventargruppen utvikler det grønne skifte med kompetanse, tverrfaglighet og nye grønne forretningsmodeller.

Skikkelig bærekraftinnsats

Bedriften har de to siste årene jobbet for å utvikle modeller rundt gjenbruk og redesign, slik at opplevelsen blir som å kjøpe nytt. Lønnsom handel for kundene er også gull verdt for miljøet, bærekraft og klimaregnskapet for kundene. Grunnlaget ser Sikkeland i 140.000 tonn med møbler som kastes i Norge hvert år. Verdier for 400-500 millioner kroner kan gjenbrukes og redesignes, og dermed verdiøkes med både sosial bærekraft, lokal verdiøkning og garanti. RE:inventar er i ferd med å gjøre en skikkelig bærekraftinnsats i B2B-markedet.

Det oser energi når han fyller på med eksempler på miljømessige solskinnshistorier med gjenbruk fra de siste to årene. Teknologien skal være bidragsyter til det grønne skifte, og man forsker på Kunstig intelligens (AI) og digitale tvillinger av bygg. Det handler om å ha rett nettverk med ny og relevant kompetanse for å finne de beste løsningene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bildet: Lars Erik Sikkeland tar Re:inventar videre sammen med flere andre eiere gjennom Re:inventargruppen AS.

Sirkulære løsninger

Veidekke har etablert selskapet Veidekke Sirkulær, og har nettopp inngått en intensjonsavtale med RE:inventar. Det handler om å utvikle sirkulære prosjekter tverrfaglig med rett kompetanse innen eget fagfelt, og initiere nye klimaløsninger i bygg- og anleggsbransjen.

- Stadig flere ser nytten av kompetanse på området. Ikke bare gjenbruk, redesign og formidling av brukte møbler og inventar, men like mye om prosessene, dokumentasjon og kvalitetssikring.

Flere gode samarbeidspartnere var med på eiersiden i RE:inventar allerede fra starten, blant annet Østlandet Gjenvinning, Glomma Industrier og HAG Eiendom.

Overgangen til den nye konsernmodellen vår er et resultat av nye grønne forretningsmodeller, og ikke minst den raske utviklingen innen det grønne skiftet. Vi har drøyt 25 personer ansatt eller tilknyttet, forteller Sikkeland.

Robuste referanser

Nylig hadde han en god leveranse til Walmanns i Oslo, med å trekke nytt stoff på alle sofaene i løpet av 3 uker, demontert, redesignet og montert. Sikkeland har ansatte med kompetanse innen møbeltapetsering, snekker og møbeldesign, for å nevne noe. Et annet referanseprosjekt er digital møblering av det nye hovedkontoret til ØAS AS, som kun eksisterer på tegnebrettet, men allerede er møblert med brukte møbler, slik at de kan utfordre sine eiere med å tilføre møbler fra egen møbelportefølje. Med dyktige folk på laget ser han store muligheter i fornyelser av brukte møbler fremover. Med et nettverk av partnerbedrifter og samarbeidspartnere, kan bedriften påta seg alle roller i et gjenbrukskretsløp. Forlenget levetid er bra for alle.

Geografisk har bedriften nå ressurser i Kristiansand, Bergen, Stavanger og Trondheim.

- Vi jobber med investering i miljøet, med sosialt entreprenørskap og med regional tilpasning på en plattform som allerede virker, smiler han.

Investerer og utvikler

RE:inventar har investert iblant annet en egen møbel-HUB på Våler, Elverum, hvor en nedlagt skole er blitt kjøpt til driften. Her dokumenter, kvalitetssikrer og merkes møbler, som igjen føres tilbake til prosjektet, enten som direkte gjenbruk eller redesign, hvor overskuddsmøbler formidles ut i markedet. På denne måten økes graden av gjenbruk internt og eksternt i prosjekt. Alt vil kunne bli dokumentert i en miljørapport tilknyttet møbler og inventar, hvor Co2, kostnad, miljøfotavtrykket og gevinst dokumenteres. Denne dokumentasjonen utvikles via lokalt samarbeid med LCA.no, for å kunne gi markedet de mest korrekte Co2-tallene rundt miljørapportering tilknyttet møbler og inventar.

- Målet er å danne nasjonale HUB-er og transittlagre, for effektivt å kunne utvikle våre modeller regionalt og nasjonalt. Vi søker kontinuerlig samarbeidspartnere på dette området.

 - Vi kan garantere økonomisk lønnsomhet i å velge gjenbruk/redesign. Det må investeres i miljøet, og bedriftene får tilbake et bedre klimaregnskap og med det blir mer konkurransedyktige attraktive i markedet – også når det gjelder å rekruttere kompetanse grunnet utvikling av deres arbeidsmiljø og profil. Spesielt den oppvoksende generasjonen kommer til å ta klimavennlige valg i det meste av det de foretar seg. Vi må selvsagt ikke glemme at det faktisk handler om et bidrag til et bedre klima, for dette har en reell og målbar positiv påvirkning, hvor også sosialt entreprenørskap er en viktig bidragsyter til å få dette til, understreker han.


Re:inventar AS

  Nygaardsgata 33, 1607 Fredrikstad
  919 26 668
  www.reinventar.no

{/show}