Revolusjonerende grønn strømforsyning

Enetech AS har utviklet en løsning som produserer strøm av hydrogen. I disse dager jobbes det med en pilot etter godkjennelse og støtte fra Enova.

Daglig leder Bjørn Erling Fjell og styreformann Morten Størmer på kontoret til Sol365 og Enetech AS.

Politikernes våte drøm, hydrogen, er kanskje selve symbolet på det grønne skiftet for en politiker. Men hydrogenet lar seg ikke hverken produsere eller frakte på en enkel måte. Eller gjør det?

Enetech AS har utviklet en løsning som produserer strøm av hydrogen. I disse dager jobbes det med en pilot etter godkjennelse og støtte fra Enova. Eierne bak er de samme som står bak Sol365 AS, med daglig leder Bjørn Erling Fjell i spissen, som har stor kompetanse og interesse for faget.

Utfordringen off grid

Norge har flere områder off grid, områder uten tilgang på strøm annet enn i form av solcelleenergi eller aggregat. Det siste er det mest brukte innenfor flere samfunnskritiske systemer. Solcelle-energi er ikke nok for større anlegg som for eksempel ett stort fiskeoppdrettsanlegg langt til havs. Oppdrettsnæringen selv ivrer etter å finne stadig med miljøvennlige måter å drive næringen på, og er allerede på god vei. Likevel har det vært vanskelig å unngå de enorme dieseldrevne aggregatene.

- Nå kan løsningen være her med Enetech AS og vårt produkt Grepo som produserer grønn energi enkelt, sikkert og ikke minst kostnadseffektivt, sier Bjørn.

- Hvordan?

- Vi bruker Metanol, 40 prosent av metanolen er vann, de resterende 60 prosentene er metanol. Den kjemiske prosessen i brenselcellen tar i bruk hydrogenet og produserer strøm, uten annen «eksos» enn vann/vanndamp.  

Grepo gir rom for større anlegg off grid, for eksempel innenfor bygg og anlegg vil det ha mye å si for arbeid i tunell. Tenk å slippe all bruk av dieselaggregater i tuneller med allerede utfordrende arbeidsforhold. 

Innenfor fiskeoppdrett vil produktet være revolusjonerende i forhold til tilgjengelige løsninger i dag, altså kabel fra land eller enorme dieselaggregater. Med Enetechs system har du en lydløs, vibrasjonsfri energikilde med null utslipp. Ifølge kravene til et bærekraftig havbruk (ASC) står det at best mulig tilgjengelig teknologi skal benyttes, sett fra et miljøperspektiv påpeker Bjørn Erling.

Vårt system er koblet til et eget kommunikasjonssystem via nett, systemet sørger for at vi kan forutse når noe trenger å byttes, eller når det er på tide med generelt vedlikehold. Kunden kan konsentrere seg om driften, vi vil ta oss av den nødvendige energien anlegget trenger.  Vi inviterer større aktører til å melde sin interesse, avslutter Bjørn Erling og styreformann Morten Størmer sier seg enig.


Enetech AS

  Skredderveien 7b, 1536 Moss

  48 38 78 79

  www.sol365.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: